05: Spetsar och raser av urhundstyp

Thai ridgeback dog

2006-06-20 03:20 #0 av: Faxlin

På thailändska heter rasen Mah Thai Lang Ahn, villket betyder "thailändsk hund med sadel på ryggen". Rasen kallas även för "Royal Dog of Thailand" ("Den Kungliga Hunden av Thailand"), då kungen av Thailand har dessa som vakthundar. Ännu ett namn på rasen är "Siamese Ridgeback" (Siam är gamla namnet för Thailand).

Thai Ridgeback Dog är en mycket gammal ras; en s.k. urhund eller hund
av paria-typ. Exakt hur gammal vet man inte, men man tror att hundar
av Thai Ridgeback Dog - typ har funnits i mer än ett par tusen år.
Man vet dock säkert att rasen funnits i minst 350 år, då man funnit
detaljerade arkeologiska skrifter som bekräftar detta. I skrifterna
fanns bland annat en tydlig beskrivning av  TRD på thailändska; Kon
San (kort päls), Lung Ahn (ridge), Hoo Tang (upprättstående öron) och
Hang Dab (svansen rest likt ett svärd).
I en grotta i Thailand har man även funnit målningar av hundar som
liknar Thai Ridgeback Dog. Dessa målningar tros vara över 3 000 år
gamla.
Rasen har behållt sin ursprungliga typ på grund av det dåligt utbyggda
kommunikationsnätet, då detta medfört få tillfällen till inblandning
av andra raser.

Relaterade länkar

  • Länk 1
  • Länk 2
  • Länk 3

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2006-06-20

Thai Ridgeback Dog användes huvudsakligen som vakt- och jakthund i
östra Thailand. Man använde hundarna för deras snabbhets skull, till
jakt på t ex hare och rådjur. Oftast jagade man på kvällen, och på
dagarna vaktade hundarna gården och hemmet när familjen utförde de
olika gårdssysslorna. Hundarna vaktade mot främmande, men hade även
som uppgift att hålla hemmet rent från t ex ormar och möss.
Hundarna användes även som följeslagare på resor. Vagn var förr det
huvudsakliga transportmedlet, och man tog med sig sin hund eller sina
hundar när man begav sig ut vägarna. I vissa provinser kallades
hundarna för "cart escort dogs" dvs "vagn följeslagar hundar".


Sverige/Europa

Det är troligt att den första thaien i Skandinavien anlände 1987, till
Danmark. Man känner inte till någon innan dess. Det var en rödbrun tik
vid namn Khun Thong som direktimporterades från Thailand till Danmark
från en väletablerad kennel i Bangkok. Khun Thong hade dock ingen
stamtavla eftersom rasen inte var godkänd av FCI ännu.

1993 godkändes rasen av FCI.  Därmed ökade intresset för rasen i
Europa. Holland och Tyskland var de första länderna som importerade
flera hundar från Thailand. Sedan rasen blev godkänd har antalet TRD i
Europa ökat stadigt.

Rasen kom till Sverige hösten 1995, en dräktig tik som på våren 1996
födde den första svenska TRD-kullen.
Tiken var silverfärgad och hette Taptim Siam Bea-Duh, och hon var född
i Tyskland. Första kullen i Sverige bestod av 7 st silverfärgade
valpar.

År 2004 fanns det ungefär 25 st TRD i Sverige. Sammanlagt har det
registrerats 52 svenskfödda TRD under åren 1996-2004. Anledningen till
den låga populationen på ca 25 individer beror på att många TRD har
exporterats från Sverige, och flera är avlidna.

TRD populationen i världen år 2005

TRD finns i samtliga skandinaviska länder. Rasen är störst i Sverige
och Finland, med en population på mellan 20 och 30 individer/land. I
Danmark finns endast 1 TRD för tillfället (2005).

Det har inkommit uppgifter om att populationen i Frankrike och
Nederländerna är ungefär 100 TRD/land (Nederländerna räknat som ett
land). Dock är det osäkert ifall det verkligen är den faktiska
populationen. Med den faktiska populationen menas antalet levande TRD
i landet, man räknar alltså bort avlidna och exporter.
Kan jämföras med den svenska populationen som hade varit ca 60
individer om man ej räknat bort dom avlidna och exporterade, den
faktiska populationen är ca 25 individer.
Följande uppgifter är lika osäkra av samma skäl som ovan;
Tyskland ca 70-90 TRD.
Karibien, Mexico och Canada; 50-60 TRD/land.
Tjeckien ca 60 TRD.
Ryssland, Österrike, Australien och Puerto Rico; 10-20 TRD/land.
Schweiz, Polen och Sydafrika; under 5 TRD/land.
I England finns ca 20 TRD, trots att rasen ännu ej är godkänd där.
En högst tveksam uppgift har inkommit om att det skulle finnas ca
550-650 TRD i USA. Den faktiska populationen är troligen betydligt
mindre.
Hur många TRD som finns i Asien är okänt.
En uppgift har inkommit om att det år 2004 nyregistrerades 425 st TRD
i Thailand.


Mentaliteten

Thai Ridgeback Dog är en aktiv hund som kräver en hel del psykisk och
fysisk stimulans för att må bra. Den kräver särskilt mycket
uppmärksamhet av sin/sina ägare ungefär de 2 första åren. Får den inte
tillräckligt stimulans så får man nästan räkna med att den hittar på
ofog, t ex så kan den börja gräva upp rabatterna eller tugga sig
igenom huset. Under förutsättning att den får tillräckligt med
stimulans och bitleksaker, så orsakar den mycket sällan skador i
hemmet under uppväxttiden.
Det är en mycket renlig hund, och den brukar snabbt bli rumsren.
En TRD är en mycket intelligent hund. Den lär sig saker väldigt
snabbt, på gott och ont.
Men såsom typisk urhund, som gör saker främst för egen vinning. Den
nöjer sig inte med att vara dig till lags utan vill gärna ha ut någon
liten egen "vinst". En liten köttbulle eller att få leka en stund kan
duga bra. Ofta måste man vara påhittig som TRD ägare om man vill
behålla motivationen på topp hos sin hund under ett lite längre
träningspass i t ex lydnad, för den tröttnar lätt om moment upprepas.
Tvångsmetoder eller bestraffningar är dömt att misslyckas och skall
aldrig användas på denna rasen!
Rasen är mycket smidig och snabb med en utmärkt konstruktion för höga
hopp. De flesta är även synnerligen goda klättrare. Om man lyckas få
sin TRD välmotiverad  lämpar den sig för såväl agility, lydnad,
viltspår, spår, sök, freestyle (hunddans) m.fl. sporter.

Jaktinstinkten är väl utvecklad hos en TRD. Jaktinstinkt i kombination
med självständighet gör att man tidigt bör träna på att ha sin hund
lös samt att den kommer på inkallning.
En TRD använder både syn och luktsinne vid jakt, och den jagar tyst
och självständigt. Önskvärt är att den dödar snabbt och rent, och
sedan återvänder till ägaren för att leda denne till bytet.
Alternativt att den står kvar vid bytet och inväntar ägaren.
Lure-coarsing är en sport som lämpar sig utmärkt för denna ras. Även t
ex viltspår kan vara en lämplig aktivitet.


En TRD har en naturlig vaktinstinkt. Den signalerar att någon kommer
genom att skälla. Annars är den en ras som inte skäller i tid och
otid. Därmed inte sagt att den är tyst då den inte skäller. Många
"pratar" med olika läten som kan låta som allt från ett "boff" till
ett dovt morrande läte till ett ljud som påminner om en gnisslande
dörr.
Om ägaren bjuder hem främmande, så ska hunden acceptera besöket. En
TRD kan vara reserverad mot främlingar, och behöver därför inte visa
det inbjudna besöket något större intresse.
Rasen har även ett mycket gott minne där en dålig erfarenhet kan kräva
ett oerhört stort arbete av ägaren. Det finns individer som väljer
bort vissa människor och som aldrig skulle låta sig övertalas.

Det är inget fel om en TRD uppvisar tendens till flyktbeteende i för
hunden trängda situationer, den ska dock aldrig visa aggressivitet
eller ta till tänderna.
En TRD ska undvika konfrontation i den mån det är möjligt. Med det
menas att hunden inte skall uppsöka konflikter eller ställa till med
bråk.

Aggressivitet mellan hundar av samma kön förekommer. Hur vanligt det
är med denna typ av aggressivitet är dock inte kartlagt.

En blixtsnabb reaktionsförmåga är en mycket viktig egenskap hos en
TRD. Denna egenskap är oerhört viktig i en mängd situationer, till
exempel; under jakt, vid dödandet av en orm och då fara hastigt dyker
upp.
En TRD är mycket signalkänslig. Den reagerar vid plötsliga ljud och
rörelser. Detta betyder att en TRD är extremt alert på allt som händer
runtomkring den.


Sjukdomar

Hälsoläget är kartlagt i en enkät som skickades ut våren 2005 till
alla kända TRD-ägare i Sverige, samt till ett fåtal ägare utomlands
vars TRD haft svensk anknytning (t ex  exporter från Sverige). 29 svar
inkom, fördelat på 21 tikar och 8 hanar.
Thai Ridgeback Dog har en rasbunden sjukdom; Dermoid Sinus.
Det finns indikationer att det förkommer en del hud/päls-problem av
främst lindrig-måttlig grad, som i de flesta fall är periodvis
återkommande. Vanligast är knölar/knottror samt onormalt/fläckvis
pälsbortfall.
Enstaka höftledsfel och en patellaluxation har upptäckts genom åren,
men pga den lilla omfattningen behöver det ej leda till någon åtgärd i
dagsläget.

Dermoid Sinus (DS) är en medfödd missbildning som sporadiskt kan
förekomma hos de flesta raser men förekommer betydligt oftare hos
raser med ridge såsom
Thai Ridgeback Dog och Rhodesian Ridgeback (Salmon Hillbertz, 2005).
Statistiska analyser har visat ett samband mellan ridge och DS (Salmon
Hillbertz & Andersson, In press).
Uppkomsten av DS är en avvikelse under fosterutvecklingen som
efterlämnar en onormal förbindelse mellan huden och djupare vävnad,
ibland ända ner till kotkropparnas benhinnor. Sinus återfinns oftast
på hundens ovansida längs med ryggraden (från nacke till svansspets).
Dermoidsinus kan vara öppet eller slutet. Den öppna formen innehåller
en hud- och hårklädd gång och kan ge avsevärda besvär. Den slutna
formen består av en bindvävssträng och kan vara symtomfri.

Ett ärftligt inslag finns. Dermoid sinus (DS) upptäcks som regel redan
när de är mycket små valpar. Identifiering av DS sker främst genom
palpering av huden.
I genomsnitt föds ca 10-15% av TRD-valparna med denna åkomma. En del
valpar med DS avlivas kort efter födseln. Sannolikt bör man operera DS
ganska tidigt. De flesta operationsfallen blir lyckade. Om man avstår
från operation innebär det en risk att cystan senare blir
infekterad/inflammerad och kan därmed orsaka avsevärd smärta samt
andra komplikationer.
Återväxt av DS kan uppstå om DS komplett kirurgisk avlägsning ej varit
framgångsrik (Salmon Hillbertz).

Skrivet av: Susanne Petersson

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2006-06-20 03:25 #1 av: Faxlin

Vill tacka Sussane Petersson för hjälpen med rasinformationen och de fina fotografierna på denna underbara ras.
Mvh ÅsaF/ medarbetare på hundar ifokus

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2006-06-22 01:41 #2 av: KerstinP

Vilken jättebra artikel Åsa.

Anmäl
2006-12-12 18:28 #3 av: Polyanna
Intressant att läsa om andra länders raser. Utmärkt artikel, tack.
Hunden liknar en korsning Doberman-pitbull och ser väldigt korthårig ut. Den kommer säkert att få sina anhängare i Sverige, det finns ju alltid folk som är pigga på "nyheter" ;)
Anmäl
2006-12-12 19:16 #4 av: Zebben

Trevliga hundar, hos rätt ägare!

Anmäl
2007-02-02 17:00 #5 av: Lindberg

Jag Älskar den rasen !

Anmäl
2007-08-07 01:16 #6 av: AnneN

*putt*

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2007-08-07 01:37 #7 av: Lotta

Hehe jag puttar och puttar

Anmäl
2009-09-04 19:52 #8 av: Ixectrona

Dobermann-pitbull? Jag tycker de ser ut som en blandning Faraohund/Shar-pei. Tungan ute

Titta här t.ex:
http://www.thairidgeback.co.uk/Timo%20in%20garden%20best%20pic.jpg
http://hkshar-pei.com/site_images_system/user/Chestnut_side.jpg

Jack Sterling, som var den som tog rasen från Thailand, verkar tycka samma sak.
"There I saw them... 4 grey colored dogs that looked like Pharaoh Hounds crossed with Chinese Shar-Pei and maybe some Dobie."

Anmäl
2009-09-05 01:18 #9 av: pippa__

Vilen vacker ras!! :O

Anmäl
2009-09-05 03:04 #10 av: Zebben

Ja, på dessa bilder så ser det väldigt fina ut. Men "normalt" tycker jag inte de är så vackra. Skiljer sig mkt från de på bilden. Men så gör det iof sitt till när bildhunden är svart.

De jag träffat ligger långt i lä efter schäfern. Tungan uteFlört

Anmäl
2009-09-05 03:51 #11 av: sisal

Spännande med "nya" raser, hade aldrig hört talas om TRD förut.

Har den någon som helst koppling till Rodeshian Ridgeback?? Känns avlägset, men är ju tvungen att fråga...

Anmäl
2009-09-05 10:08 #12 av: mealily

Jättefina hundar är det :)
Hoppas dom ökar i popularitet i sverige nu, är riktigt nyfiken på dom ^^

Anmäl
2009-09-05 10:12 #13 av: Mischa

#11 nej, rasen är väl troligtvis mycket äldre än RR.

 

Anmäl
2009-09-05 20:08 #14 av: Ixectrona

Som Mischa säger, mest troligt inte. RR är ju från Sydafrika, medan TRD har varit likadan (i stort sett, enligt grottmålningar bl.a.), isolerad på Thailand i drygt 3000 år.

Tillägg: Titta förresten så snygga de kan vara... Kyss (Min favoritfärg på dem är fawn, sedan silver)

Anmäl
2009-09-07 01:51 #15 av: Zebben

#14 Den var vacker!

För Er nyfikna så har vi en mkt bra uppfödare av dem här

Anmäl
2009-09-07 01:54 #16 av: mealily

# 15, åh, korean jindo dogvalpar!
Visste inte ens att de fanns i sverige, gud vad sugen jag blev nu. Så underbart söta, sån underbar ras.

Anmäl
2009-12-07 23:27 #18 av: akablaze

Ixectrona Den hund du länkar till är min fawnfärgade Wowwadee Assawin från min första kull 2004. Han bor i Canada nu och är multi Champion. MVH Tina Nordin. Wowwadee. Göteborg.

 

 

 

Anmäl
2009-12-07 23:38 #20 av: akablaze

Informationen ovan som Susanne har bifogat är helt enkelt den

(en tidig version utav) RAS som hon, jag och Helene Wrede har skrivit på SKKs uppdrag.

Den färdiga och utav SSK godkända versionen kan ses som PDF fil på rasklubben.

MVH Tina Nordin.

www.urcanis.se/trd/ras.pdf
Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.