Bruks

Vad är bruks?

2007-03-04 00:31 #0 av: Faxlin

Det är inte lätt för en novis att ge sig i kast med allt inom hundvärlden. Därför tänkte jag här försöka få er att kasta en blick på brukset.

Egentligen så kan man inte tävla i bruks då det är ett prov och i prov så tävlar man inte med andra utan med sig själv. Om man har en bruksras så har SBK avelsansvaret (Belgiska vallhundar, Hollandse hederhond, Svart terrier, Australian cattledog, Australian shepherd, Beauceron, Bouvier dess flanders, Boxer, Briad, Collie, Dobermann, Hovawart, Kelpie, Risenschnauser, Rotweiler, Schäfer) så är det brukligt att dessa måste ha startat i en klass innan den paras (kommer inte att gå mer på det).

För att få starta på ett bruksprov så ska:

  • Hunden vara registrerad i SKK (Svenska KennelKlubben)
  • Vara ID-märkt
  • Hunden ska vara vaccinerad enligt rekommendationer
  • Föraren vara lägst 12 år.
  • Hund som är över 18 månader fått känd mental status på MH
  • I appellen vara lägst 12 månader. (men måste göra om provet efter 18 månader för att bli uppflyttad).
  • I skydd ska hunden vara en bruksras och det krävs licens utfärdad av SBK. ((gäller ej skyddsutbildad tjänstehund)

 

Bruksprovet består av en specialdel och en lydnadsdel. Klass indelningen är: Appell klass, Lägre klass, Högre klass & Elit klass. För att komma upp till nästa klass så måste man komma över en viss poäng. I appellen finns spår, sök och rapport, skydd kommer först i lägre klass.

 

Specialdelen

 

Förutom huvudmomentet (sök, spår, rapport & skydd) så ingår även andra moment t ex budföring & uppletande av föremål.

Sökhunden (sökh):

Historik:

 

Vem känner inte till S:t Bernhardshundarna i Alperna? De kunde leta rätt på nödställda personer i snömassorna. Troligen var detta en kombination av både spår- och sökarbete under strövtågen tillsammans med sina ägare. Under 1:a världskriget började en tysk militär - Konrad Most - att utveckla dressyr för att kunna använda hundar till att söka rätt på skadade soldater på slagfälten. I Sverige fanns det sökhundar inom föregångsorganisationen till Svenska Brukshundklubben (SBK) - "Föreningen Svenska Skydds- och Sjukvårdshunden".
Denna organisation började tidigt att utbilda sökhundar för samma ändamål som Konrad Most hade gjort i Tyskland. Det dröjde dock ända till 1958 innan SBK på allvar införde tävlingar med sökhundar i sin organisation. Idag har sökhunden ett mycket brett användningsområde -

allt ifrån narkotika och sprängämnen till mögel i hus kan en duktig sökhund markera.

 

Tävlingsverksamhet / klassindelning:

I tävlingsverksamheten inom SBK ska hunden efter förarens dirigering söka igenom ett terrängområde som i lägsta klassen är 50 x 100 meter stort och där två personer (figuranter) utplacerats. I svåraste klassen är området 100 x 300 meter och innehåller tre figuranter. Två av dessa ska vara så dolda att hunden inte kan komma in till dem (placerade i en låda, koja el dyl). Beroende på hur många figuranter hunden finner, systematiken i arbetet och på samarbetet med föraren sätter de domare som dömer provet betyg på ekipagets arbete.
Under sökarbetet är hunden iförd ett s k tjänstetecken som är en förutsättning för att SBK fått dispens från Naturvårdsverket för tävlingar under tiden 1 mars - 20 augusti. Tjänstetecknet visar att hunden inte är löslöpande utan är i arbete.

Spårhunden (sph):

Historik:

Redan under egyptiernas storhetstid, för mer än 6 000 år sedan, användes hunden som nyttodjur. Även hos grekerna användes hunden, främst vid jakt (1 000 f Kr). Denna hund-hållning anses vara föregångaren till den moderna jakt- och spårhunden. Mera känd är kanske spanjorernas användning av hund under 1500-talets början, då den användes till att spåra upp de infödda som gömde sig i Mexikos skogar.
Idag har spårhunden en trevligare användning. Förutom till jakt användes 
hunden t ex för att spåra upp försvunna personer.


Klassindelning:
Den klass som nästan alla börjar att tävla i med sin blivande spårhund heter Appellklass. Föraren själv, går en sträcka på 300 meter och lägger i detta spår ut två träföremål (storlek ca 2 x 2 x 10 cm) och vid spårets slut ett större träföremål (2 x 2 x 30 cm). Föraren har hållit dessa föremål i handen och då behåller de lukten från föraren (sitter i många fall kvar i flera timmar) kan hunden känna doften från dessa föremål under själva spårarbetet. Under inlärningen lärs hunden att påvisa (markera) dessa föremål speciellt (hunden stannar, luktar på föremålet etc). De domare som då dömer det tävlande ekipaget kan då avgöra hur noggrant hunden spårar och därmed ge ett rättvist betyg.
Föraren släpper hunden på spåret då detta har "kallnat" i 40-50 minuter. 
Hunden förs i en lina (15 meter) som kopplas på en spårsele på hunden. 
Detta görs för att hunden inte ska springa lös och så att föraren kan följa 
efter hunden i ett lagom tempo. När hunden klarat denna klass med vissa minimifordringar blir den uppflyttad till mer avancerad klasser där spåren är mellan 1 000-1 500 meter långa, 1 - 2 timmar gamla och med 8 föremål på sträckan.

 

Rapporthunden (rph):

Historik:
År 1940 genomfördes de första tävlingarna med rapporthundar. Det var 
militära hundar och bakgrunden fanns i den rent militära användningen av rapporthunden som bud-bärare mellan olika militära posteringar. Hunden hade meddelande med sig i en hylsa som satt fast i halsbandet. Rapporthundar användes mycket av den finska militären under "Vinterkriget" 1939-1940. Sedan Svenska Brukshundklubben (SBK) bildats 1940 blev rapporthunds-tävlingar mycket uppskattade särskilt som familjesport. I denna specialgren fordras nämligen två förare som hunden springer mellan.


Tävlingsverksamhet/ klassindelning:

Rapporthunden lärs alltså att springa mellan två förare och meddelandet 
utgörs numera av en papperslapp där den som skickar iväg hunden har skrivit vilken tid hunden startade. Tävlingen är till stor del en hastighetstävling, men kvarlevor från förr är bl a att hunden ska tåla att höra en skottlossning i närheten utan att vända och springa tillbaka. Hundens inneboende drift att hålla flocken samlad (hunden själv + husse + matte) utnyttjas under inlärningen för att få hunden att springa fort och säkert.Vid tävlingar startas flera hundar efter varandra med viss tidsmellanrum och den/de hundar som har de kortaste sammanlagda tiderna och dessutom varit tysta och samarbetsvilliga får de högsta betygen.Sträckorna som hundarna springer är från två sträckor om 500 meter upp till fyra sträckor med totallängd 6 100 meter i högsta klassen.

Skyddshunden (skh):

Historik:
Skyddshundens historia är intimt förknippad med polisiär verksamhet. 
Redan tidigt under 1900-talet kom de första polishundarna (skyddshundarna) till Sverige. De kom tillsammans med sina förare från Tyskland som var föregångsland i modern hunddressyr. I Sverige tog tävlandet med skyddshundar fart först i slutet av 1940-talet. Idag är detta den specialgren inom Svenska Brukshundklubben (SBK) som har lägst deltagarantal på tävlingar beroende på att det är svårt att få fram bra skyddshundar och dessutom tar dressyren lång tid.

Tävlingsverksamhet/ klassindelning:

Skyddshundens huvuduppgift är att skydda sig själv och sin förare genom 
att angripa dem som hotar dem. Detta provas i olika moment i tävlings-
sammanhang. Överfall riktade mot föraren utförs av en speciellt utbildad 
s k figurant. Hunden ska jaga ifatt och angripa flyende figurant och ska 
dessutom kunna bevaka "fasttagen" figurant. När hunden ska göra detta mot en oskyddad figurant bär hunden munkorg och stöter med kroppstyngden bakom; därigenom avvärjer hunden t ex ett överfall mot föraren. Då hunden arbetar utan munkorg har figuranten en kraftigt stoppad s k skyddsärm på höger arm.

I denna skyddsärm kan hunden bita utan att figuranten skadas.
I den högsta klassen ska hunden förutom dessa skyddsmoment kunna spåra, söka upp en person som gömts i ett skogsparti, leta upp föremål som placerats ut inom ett visst område samt visa att den har tillräcklig lydnad i ett antal moment.

Lydnadsdelen

 

Appell:
Linförighet, framförgående, platsläggande, inkallande, apportering, hopp över hinder & platsliggande.

 

Lägre:
Linförighet, framförgående, platsläggande, inkallande, krypande, apportering, hopp över hinder & platsliggande med skott.

 

Högre:
Fritt följ, inkallande med ställande, framåtsändande, krypande, skall, apportering av tungt föremål, hopp över hinder & platsliggande med skott.

 

Elit:
Fritt följ, inkallande med ställande och läggande, framåtsändande, krypande, skall, apportering, apportering av tungt föremål, hopp över hinder, stegklättring & platsliggande med skott.

 

Om det är något ni undrar över så är det bara att fråga.

 

Artikeln skriven av våran medlem Cerrolyn. Tackar jättemycket för den fina artikeln.

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2007-03-04 00:52 #1 av: Lotta

Bra Åsa nu har jag och läsa ett tag...gå och lägg dig ;)

Anmäl
2007-03-04 05:19 #2 av: Faxlin

haha, ja jag ska faktiskt gå och lägga mig nu. Har precis slagit igån på andra sidan häcken. Hoppas jag somanr av den.

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2007-03-04 05:22 #3 av: Malin-A

bra artickel.. den filmen e himla bra =)

Anmäl
2007-03-04 05:28 #4 av: Alex

Ska läsa artikeln imorgon.. Ögonen börjar hänga med lite dåligt nu. ;)

Mvh Alex
Värd för Ridsport
Medarbetare på Islandshäst

Anmäl
2007-03-04 13:45 #5 av: Lotta

Hopp i säng Alex...tänk på morfar mohahaha

Anmäl
2007-03-04 22:04 #6 av: Cerrolyn

Hmmmmm Varför står det att du har skrivit den Åsa?

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2007-03-04 22:07 #7 av: Cerrolyn

Ser nu att det står i slutet, men varför är inte min bild me :'(

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2007-03-04 22:07 #8 av: Lotta

Cerrolyn är det som skrivit det, står längst ner i artikeln =)

Åsa har lagt ut den :)

Anmäl
2007-03-04 23:36 #9 av: Faxlin

#7: Jag lyckades inte få med din bild. gick inte att spara ner den till datorn. Och jag kunde inte hämta den direkt från mailet. Därför är inte din bild med. Hade velat haft den längst ner precis som du hade. Men det gick inte. Du får gärna skicka den per mail i en fil om du vill så hoppas jag det funkar bättre. Och då kan jag lägga in den i efterhand.

Att mitt namn står längst ner beror på att jag lagt in den. Kan jag inte göra något åt. Därför jag skrev vem som skrivit den ursprungligen. Om det inte känns bra för dig så plockar jag gärna bort den så får vi lösa det på något annat sätt.
Mvh Åsa

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2007-03-05 19:21 #10 av: Cerrolyn

Bifoga bilden här, få se om du då kan hämta hem den.

Den är från när vi gick en helgkurs i rapport :D

 

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2007-03-05 21:25 #11 av: Faxlin

#10: Tack så mycket .-)

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2007-03-05 21:31 #12 av: Alex

Bra artikel. :)

Mvh Alex
Värd för Ridsport
Medarbetare på Islandshäst

Anmäl
2007-03-06 14:07 #13 av: Cerrolyn

#3 tackar. Men vilken film tänker du på?

#12 tackar.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2007-03-06 14:41 #14 av: Faxlin

#13: Hon menar nog på andra sidan häcken som jag skriver om i #2. :-)

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2007-03-06 16:25 #15 av: Cerrolyn

#14 aha...

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2007-03-06 23:38 #16 av: Lotta

Åsa är sanslöst road av barnfilmer =)

Anmäl
2007-03-07 00:56 #17 av: TinaH

# 16

Ja, för filmerna kan tyvärr inte säga "desamma" till Åsa! *hiihi*

Gumman!
Skit bra artikel!
Tänkte....nä vi tar det via en lur nån dag.....hihi

 Mvh TinaH
~ Sajtvärd på: retriever.ifokus.se ~


 

Anmäl
2007-03-07 01:08 #18 av: Lotta

Det har du rätt i Alex..stackars Åsa ;)

 

Anmäl
2007-03-07 01:11 #19 av: Alex

Vad har jag rätt i? Att det är en bra artikel?

Mvh Alex
Värd för Ridsport
Medarbetare på Islandshäst

Anmäl
2007-03-07 01:41 #20 av: Lotta

Förlåt det skulle varit TINA där Oskyldig

Anmäl
2007-03-07 10:25 #21 av: Alex

Tänkte väl..;)

Mvh Alex
Värd för Ridsport
Medarbetare på Islandshäst

Anmäl
2007-03-07 12:06 #22 av: Lotta

Blir lite virrigt ibland Generad

Anmäl
2007-03-07 18:58 #23 av: Cerrolyn

Tack alla ni. Sitter nu och klurar på nästa... (har denna och en till på lager)

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2007-03-17 19:19 #24 av: AnneN

Måste hunden vara reggad i skk för att tävla i bruks? Kan jag i så fall inte tävla med min blandras??

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2007-03-18 00:41 #25 av: Cerrolyn

#24 Det stämmer. Inga oreggade hundar får stata i bruksprov.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2007-03-18 00:46 #26 av: AnneN

Varför får dom inte det?

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2007-03-18 00:50 #27 av: Malin-A

hmm undrar jag me?

Anmäl
2007-03-18 00:56 #28 av: AnneN

Borde väl räcka med att dom är reggade i jordbruksverket?

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2007-03-18 14:15 #29 av: Cerrolyn

Som jag har förstått det så får de inte det för att det var/är ett avelsprov för brukshundar.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2007-03-18 15:00 #30 av: AnneN

Tycker det är diskriminering!

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2007-03-18 15:08 #31 av: Alex

Diskriminering? Det gjordes ju för att kolla vilka hundar som var lämpliga för bruksavel, så då finns det ju ingen anledning att låta oreggade hundar göra det?

Visst är det så att det är svårt att få med en hund av icke-bruksras och göra provet också..? Eller blandar jag ihop det med nåt nu?

Mvh Alex
Värd för Ridsport
Medarbetare på Islandshäst

Anmäl
2007-03-20 01:22 #32 av: Cerrolyn

Tack Alex, fick inte ihop det lika bra som du.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2007-03-20 01:25 #33 av: Cerrolyn

Jag finner det inte så svårt att komma med en icke-bruksras.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2007-03-20 01:30 #34 av: TinaH

tjosan

Jag tycker att en hund som är av blandras har inte i Bruks och göra.
Trotts att blandis hunden kan vara minst lika bra.
Men det är som Alex säger.
Detta är ett Prov, ett prov som ska tala om om hunden är godkänd som avelshund.

I och med att blandisavel icke är godkänd avel i sverige, så kommer det heller inte bli så att blandishundar kommer att få komma till Bruks klass.

 Mvh TinaH
~ Sajtvärd på: retriever.ifokus.se ~


 

Anmäl
2007-03-20 01:31 #35 av: Alex

#33 Okej, då har jag fått det om bakfoten. Har aldrig tävlat bruks själv, så jag vet inte. Fick bara för mig att det var så. :)

Mvh Alex
Värd för Ridsport
Medarbetare på Islandshäst

Anmäl
2007-03-20 01:41 #36 av: Malin-A

hmm nu förstår jag inte vad du menar med inlägg #33 finner du det svårt att komma med en icke-bruksras eller inte? hmm llite trög ibland.. sry.. =)

Anmäl
2007-03-20 01:45 #37 av: Alex
Nej Malin.. Det är inte svårt att komma med om man har en annan ras än bruks. ;)

Mvh Alex
Värd för Ridsport
Medarbetare på Islandshäst

Anmäl
2007-03-20 01:51 #38 av: Malin-A

jaha ok nu fattar jag.. =) så bara hunden e reggad i skk så kan du träna bruks me vilken ras som? har jag förstått nu? =)

Anmäl
2007-03-20 01:54 #39 av: Alex

Ja, jag tror det är så i alla fall. ;)

Mvh Alex
Värd för Ridsport
Medarbetare på Islandshäst

Anmäl
2007-03-20 02:00 #40 av: Malin-A

haha bra =)

Anmäl
2007-03-20 02:10 #41 av: TinaH

man får icke avlägg prov om man icke har en SKK-reggad hund.

 Mvh TinaH
~ Sajtvärd på: retriever.ifokus.se ~


 

Anmäl
2007-03-20 02:12 #42 av: Cerrolyn

Hmm har ni inte läst artiklen?

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2007-03-20 02:14 #43 av: Malin-A

jo blidde lite förvirrad bara =)

Anmäl
2007-03-20 03:29 #44 av: TinaH

på vilket  sett blev du förrviad malin?=)

 Mvh TinaH
~ Sajtvärd på: retriever.ifokus.se ~


 

Anmäl
2007-03-25 19:45 #45 av: Vintisen

Nu sätter mina "små grå" igång här. Detta är alltså arbetande hundar. Typ polishundar, tullens hundar och andra liknande. Men...folk i gemen, som har hundar tror att dessa övningar hör till det vardagliga livet för alla hundar. Kanske är det därför det blir så fel.

En del av de här övningarna kan man ju använda när man "leker" med hunden också. Hmm.

Och det folk glömmer bort när de gör dessa övningar som hör brukshundarna till är Ledarskapsövningar. De har misstolkat det och tror att detta är ovanstående nämnda.

Bara en tankegång jag fick.

Anmäl
2007-05-20 23:51 #46 av: Sushifish

Bruks is the shit! (spår) Jag tränar spår med min eng.staffe och vi ska inom en snar framtid göra appellen. Skrattande

Anmäl
2007-08-07 01:09 #47 av: AnneN

*putt*

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.