02: Schnauzer/Pinscher/Molosser med flera

Dogo argentino

2007-11-05 22:32 #0 av: SaraC

Rasen skall vara glad, ärlig, ödmjuk, vänlig och inte skällig, alltid medveten om sin styrka. Den får aldrig vara aggressiv, ett drag som allvarligt skall ges akt på. FCI-nummer 292. Grupptillhörighet: Grupp 2 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar.

dogoargentino3.jpg

Rasstandard

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Argentina

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Vakthund. I rasens hemland har den även använts vid jakt på storvilt.

FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 2, sektion 2.1.

BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Dogo argentino har sitt ursprung i Córdoba-provinsen i centrala Argentina. Dess skapare var dr Antonio Nores Martínez som år 1928 upprättade standarden. Rasen är en korsning mellan flera raser och den gamla kamphunden från Córdoba som i sig var produkten av korsning mellan Mastiff, Bulldogg och Bullterrier. Hundkamp var då mycket populär i alla samhällsskikt och Córdoba-hunden var vida känd och uppskattad av hängivna hundkampsfantaster. Rasens anpassningsförmåga har gjort den mycket användningsbar, bland annat har den använts vid jakt på storvilt. Den har visat sig vara en ädel vän liksom en lojal och omutlig väktare.

Den 21 maj 1964 erkändes rasen av Federación Cinológica Argentina. FCI erkände Dogo argentino den 31 juli 1973 som den första och enda argentinska rasen tack vare dr Agustín Nores Martínez, bror till rasens grundare.

HELHETSINTRYCK: Dogo argentino skall vara av normal molossertyp, proportionerlig och utan överdrifter. Rasen skall ge ett harmoniskt och kraftfullt intryck genom sina kraftiga muskler som framträder under den fasta och elastiska huden som är fäst mot kroppen genom en inte alltför lös underhudsvävnad. Rasen rör sig lugnt men bestämt och utstrålar intelligens och snabb reaktionsförmåga. Rörelserna avspeglar rasens ständigt glada sinnelag. Rasen är snäll och tillgiven. Den är iögonfallande vit med atletisk fysik.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN: Kroppen skall vara harmonisk och balanserad och ingen del skall framträda mer än någon annan. Nospartiet skall vara lika långt som skallen. Mankhöjden skall motsvara höjden på korset. Bröstkorgens djup skall vara 50 % av mankhöjden. Kroppslängden skall överstiga mankhöjden med 10 %.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Rasen skall vara glad, ärlig, ödmjuk, vänlig och inte skällig, alltid medveten om sin styrka. Den får aldrig vara aggressiv, ett drag som allvarligt skall ges akt på. Dess dominerande sätt gör att den ständigt konkurrerar om revir med hundar av samma kön vilket mest märks hos hanhundar. Rasen är en intelligent, tyst, modig och tapper.

HUVUD: Huvudet skall vara starkt och kraftfullt utan tvära vinklar eller distinkta urgröpningar. Profilen skall uppvisa en både konkav och konvex överlinje. Den skall vara konvex över skallpartiet till följd av skallens tuggmuskler och nackgropen och något konkav över nospartiet. Nospartiet skall vara lika långt som skallen.

Skallparti: Skallpartiet skall vara massivt och från alla håll sett rundat. Okbågarna skall sitta så långt från skallpartiet att de ger god plats åt de kraftiga tinningsmusklerna. Nackknölen skall inte vara så framträdande utan döljs av den kraftiga nackmuskeln. Skallfåran skall vara knappt märkbar.

Stop: Stopet skall vara lätt markerat, som en övergång från det konvexa skallpartiet till den lätt konkava nosryggen. De framträdande ögonbrynsbågarna ger sken av att stopet är tydligt markerat.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara lätt framåt- och uppåtriktad och avsluta nosryggens konkava linje. Den skall vara svartpigmenterad och ha vida näsborrar. Från sidan sett skall nostryffelns framsida vara lodrät eller något framåtriktad.

Nosparti: Nospartiet skall vara lika långt som skallen. Det skall vara starkt och dess längd skall något överstiga dess djup. Det skall vara väl utvecklat i bredd med något konvergerande sidor. Nosryggen skall vara något konkav, vilket är ett särdrag hos rasen.

Läppar: Läpparna skall vara medeltjocka, korta och strama. Läppkanterna skall vara synliga och helst svartpigmenterade.

Kinder: Kinderna skall vara omfångsrika och tämligen flata. De får inte ha rynkor, utbuktningar eller urgröpningar. De skall täckas av tjock hud.

Käkar/Tänder: Käkarna skall vara kraftiga och sluta väl till i ett jämnt tångbett. Saxbett accepteras. Käkarna skall vara lätt och homogent konvergenta för att uppnå maximal bitförmåga. Tänderna skall vara stora, välutvecklade och väl ansatta. Fulltaligt bett och jämna tandrader önskas.

Ögon: Ögonen skall vara mörka eller hasselnötsbruna. Ögonkanterna kan vara svarta men avsaknad av pigment är inte något fel. Ögonen skall vara mandelformade, sitta medelhögt och brett isär. Uttrycket skall vara vaket och livligt men samtidigt anmärkningsvärt bestämt, speciellt hos hanhundar.

Öron: Öronen skall vara ansatta högt på sidan av skallen och brett isär på grund av skallens bredd. I hemlandet kuperas de till upprättstående trianglar där längden inte överskrider halva framkanten på det okuperade örats ytteröra. Okuperade öron skall vara medellånga, breda, tjocka och platta med rundade öronspetsar. De skall hänga ner och täcka baksidan av kinderna. När hunden lystrar kan de vara till hälften upprättstående. Öronen skall vara täckta av slät päls som skall vara något kortare än på resten av kroppen. Små fläckar på öronen godtas.

KUPERING AV ÖRON ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE

HALS: Halsen skall vara medellång, stark, flott buren och muskulös med något välvd överlinje. Den skall likna en avhuggen kon och förena sig med huvudet i en muskelbåge som döljer all benstomme i denna del. Den skall övergå mot bröstkorgen i en bred bas. Halsen skall vara täckt av tjock och elastisk hud som är något lösare än på resten av kroppen. Huden på strupen skall bilda icke hängande rynkor och veck, vilket är ett grundläggande drag för rasen. Pälsen på denna del är något längre än på resten av kroppen.

KROPP: Kroppslängden (från skulderledsspetsen till sittbensknölen) skall överstiga mankhöjden med 10 %.

Rygglinje: Överlinjen skall vara plan. Manken och höftbensknölarna skall ligga på samma nivå och bilda rygglinjens högsta punkter.

Manke: Manken skall vara välutvecklad och framträdande.

Rygg: Ryggen skall vara bred och stark med till fullo utvecklade muskler som bildar en mjuk sluttning mot länden.

Ländparti: Ländpartiet skall vara starkt och dolt under den utpräglade ländmuskulaturen som bildar en fåra utmed ryggraden. Länden skall vara något kortare än ryggen. Överlinjens utvecklade ryggmuskulatur kan ge intryck av att hunden är något svankryggig utan att så är fallet. Detta är särskilt tydligt hos vuxna individer.

Kors: Korset skall vara medellångt, brett och muskulöst. Höft- och sittben skall vara skönjbara. Korset skall vara lika eller något mindre brett än bröstkorgen. Vinkeln mot horisontalplanet skall vara ca 30º. Korset skall vara lätt rundat.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara bred och djup med god plats för lungorna. Revbenen skall vara långa och måttligt välvda. Bröstbenet skall ligga i nivå med armbågarna. Bröstbensknappen skall ligga på samma linje som skulderledsspetsen.

Underlinje: Underlinjen skall vara något uppdragen i bukpartiet, men aldrig vinthundslikt. Bukpartiet, liksom även flanker och länder, skall vara starkt med välutvecklade muskler.

Svans: Svansen skall vara medelhögt ansatt med en vinkel på 45º mot horisontalplanet. Den skall vara sabelformad, lång och tjock och nå till hasleden, men inte längre. I vila bärs den hängande. När hunden arbetar höjs svansen något ovanför rygglinjen under ständigt viftande i sidled. I trav skall den bäras i linje med rygglinjen eller något högre.

dogoargentino2.jpg

EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL: Frambenen skall vara proportionerliga till hundens storlek och vara muskulösa med god benstomme. De skall vara raka och lodrätt ställda från alla håll sett.

Skulderblad: Skulderbladstopparna skall vara framträdande och proportionerliga. Skulderpartiet skall vara mycket kraftigt med utomordentlig, framträdande muskulatur utan överdrifter. Skulderbladen skall slutta 45º mot horisontalplanet.

Överarm: Överarmarna skall vara medellånga och proportionerliga med helheten. De skall vara starka och mycket muskulösa med en vinkel på 45º mot horisontallinjen.

Armbåge: Armbågarna skall vara fasta och täckta av tjock och elastisk hud utan veck och rynkor. De skall ligga väl an mot bröstkorgen.

Underarm: Underarmarna skall vara lika långa som överarmarna. De skall vara lodrätt ställda och raka med stark benstomme och kraftiga muskler.

Handlov: Handlovarna skall vara breda och i linje med underarmarna utan framträdande bendelar eller rynkor.

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara något flata med god benstomme och slutta 70-75º mot horisontalplanet.

Framtassar: Framtassarna skall vara rundade med korta, robusta och väl slutna tår. Trampdynorna skall vara köttiga, hårda och svarta. De skall kännas skrovliga vid beröring.

BAKSTÄLL: Bakstället skall vara måttligt vinklat. Det skall vara starkt, stadigt, parallellt ställt och avspegla rasens styrka. Bakstället skall kunna ge ordentligt påskjut och ge rasen dess karakteristiska rörelser.

Lår: Låren skall vara proportionerliga med helheten. De skall vara starka med fullt utvecklad och synlig muskulatur. Vinkeln mot höftbenet skall vara nästan 100º.

Knäled: Knälederna skall varken vara inåt- eller utåtvridna. Vinkeln mellan lårben och underben skall vara nästan 110º.

Underben: Underbenen skall vara något kortare än lårbenen, vara starka och ha utvecklad muskulatur.

Has: Haslederna skall vara stadiga med tydliga hälbensutskott. Hasvinkeln skall vara nästan 140º.

Mellanfot: Mellanfötterna skall vara korta, starka och stadiga för att möjliggöra kraftfullt påskjut. De skall vara nästan cylindriska och stå lodrätt mot horisontalplanet.

Baktassar: Baktassarna som framtassarna förutom att de skall vara något mindre och bredare.

RÖRELSER: Rörelserna skall vara smidiga, parallella och stabila. Typiskt för rasen är dess rörlighet och förmåga till snabba vändingar . Skritten skall vara lugn och travet vägvinnande med god steglängd fram och ett kraftfullt påskjut bak. Galoppen skall vara energisk och till fullo visa hundens styrka. Passgång tolereras inte och anses som ett allvarligt fel.

HUD: Huden skall vara jämn, något tjock, men slät och elastisk. Den skall vara fäst vid kroppen genom en halvlös underhudsvävnad. Det skall inte förekomma tydliga veck, utom på halsen där underhudsvävnaden är lösare. Huden skall ha så lite pigment som möjligt även om detta tilltar med hundens ålder. En överdriven pigmentering av huden accepteras inte. Hundar med svart pigment på läppar och ögonränder skall föredras.

PÄLS:

Pälsstruktur: Pälsen skall vara kort, slät och kännas glatt vid beröring. Den skall ha en medellängd på 1,5-2 cm. Täthet och tjocklek beror på klimat. I tropiska klimat kan pälsen vara gles och tunn (så att huden lyser igenom; detta är inget fel). I kallt klimat är pälsen tjockare och tätare samt kan ha underull.

Färg: Pälsfärgen skall vara rent vit. En svart eller mörk fläck runt ett öga tolereras om den inte täcker mer än 10 % av huvudet. Vid lika meriter skall den hund föredras som är mest vit.

STORLEK/VIKT:

Mankhöjd: Hanhund 62- 68 cm, tik 60-65 cm.

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

ALLVARLIGA FEL:

 • Klen benstomme och otillräckligt utvecklade muskulatur
 • Dåligt pigmenterad nostryffel
 • Slappt hängande läppar
 • Små, svaga eller kariesangripna tänder. Ofullständigt bett
 • Utpräglat ljusa ögon
 • Entropion eller ektropion
 • Tunnformad eller kölformad bröstkorg
 • Flata revben
 • Övervinklat bakställ
 • För lång mellanfot
 • Otypiska rörelser
 • Utbredd hudpigmentering hos unga hundar
 • Små områden med färgade hårstrån
 • Labilt temperament

DISKVALIFICERANDE FEL:

 • Nostryffel som helt saknar pigment
 • Under- eller överbett
 • Blå eller olikfärgade ögon
 • Dövhet
 • Lång päls
 • Fläckar i den vita pälsen på kroppen
 • Mer än en fläck på huvudet.
 • Mankhöjd under 60 och över 68 cm
 • Aggressivitet

NOTA BENE: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

dogoargentino4.jpg

Om rasen

Dogo Argentino är också kallad Argentinsk Mastiff eller Argentinsk Dogo.

I rasens ursprungsland används dogon fortfarande som framgångsrik jakthund på storvilt, bland annat av vildsvin och puma. I Sverige används Dogon till störst del som sällskap/familjehundar. Dogon har visar sig vara en utomordentlig duktig viltspårshund.

Rasen klara fint av att bo i lägenhet, så länge den får tillräckligt med aktivering både utomhus och inomhus. Självklart trivs den lika bra i hus och egen trädgård, men man bör inte ha den ute om temperaturen sjunker under minus.

Livslängden är ca 10-12 år.

Temperament

Den Argentinska Dogon är en perfekt vakt för hemmet. Lojal till familjen, lekfull och intelligent. De trivs oftast bra tillsammans med barn och de älskar att pussas och gosa med familjemedlemmarna. Dogon är en mycket intelligent hund och enkel att träna, men behöver en beslutsam, konsekvent och kärleksfull hand. Det är ingen ras för vem som helst och man bör läsa på ordentligt om rasen innan man skaffar den. Dogon brukar gå bra ihop med andra djur om den får växa upp tillsammans med dem, jaktinstinktens storlek varierar bland individerna. Rasen kräver även att lydnadsträningen börjar tidigt.

dogoargentino1.jpg

Vård

Den vita pälsen är väldigt enkel att ta hand om och har ingen hundlukt. Ge klorna mycket uppmärksamhet då de växer väldigt fort och behöver klippas ofta. Den här rasen fäller medelmåttigt.

Historia

Dr. Antonio Nores Martinez lade, med hjälp av sin bror Augustin Nores Martinez, grunden för rasen. De hade en vision om en storviltshund som skulle klara att attackera och ställa vildsvin, vara modig och stark nog för att jaga puma och jaguar, samtidigt som de ville ha en hund som skulle vakta hemmet och fungera socialt inom familjen. Ingen ras på den tiden, levde upp till dessa förväntningar och de beslöt att skapa en ny ras. Antonio kartlade noggrant vilka raser som skulle användas i aveln, hundar som han la ner mycket tid och energi på att frambringa ifrån hela världen.

Dogon avlades fram under 1920-talet och den består av en blandning av tio olika raser, där grundmaterialet utgjordes av trettio tikar av rasen "the Old Cordoba fighting Dog. Rasen som idag är utdöd, användes enbart till kamp och föddes upp för att dö i arenan. The Old Cordoba fighting Dog bestod av Mastiff, Engelsk bulldog, Bullterrier och Boxer. Kamphundsinstinkten ifrån dessa hundar avlades tidigt bort och istället koncentrerade man sig på att få fram hundarnas samarbetsvilja. Det fungerar inte att hundar som jagar i flock anfaller varandra istället för villebrådet. De andra raserna som korsades in för att forma fram rasen Dogo Argentino var Spansk mastiff, Grand danois, Engelsk bulldog, Bullterrier, Boxer, Pyrenéerhund, Pointer, Irländsk varghund och Dogo de Bordeaux. Tyvärr använde de blod från en döv bullterrier och dövhet är därför idag ett rasfel hos dogon.

År 1947 blev Dogo Argentino introducerad för världen och den första standarden för rasen skrevs. FCA och Argentinska Kennelklubben erkände Dogo argentino som ras 1964. 1973 erkände även FCI rasen och den är numera Argentinas nationalras.

De två första Dogo Argentino importerades till Sverige 1995. Rasen är på frammarsch och intresset för rasen ökar för varje år.

Artikeln är skriven av Lis1

Alla bilder tillhör:

http://web.telia.com/~u21311631/index1.html

Källor:

http://www.dak.nu/

http://web.telia.com/~u21311631/index1.html

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2007-11-05 22:57 #1 av: Liss

Titta va fint de blev:)

Anmäl
2007-11-05 23:00 #2 av: Hera

Ja så fint så :)

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2007-11-06 00:07 #3 av: V-lang

Jättebra...man blir så sjuk när man ser Ecko fjärt när han är valpis =)

Anmäl
2007-11-06 02:32 #4 av: Liss

hihi,, visst blir man. kolla igenom när jag skickade den till sara. Jag blir alldeles sentimental.. var ju inte alls länge sen.

Anmäl
2007-11-07 14:41 #5 av: Liss

En artikel för emma;)

Anmäl
2007-11-07 15:11 #6 av: kerstinjoh

Griso-Argentino!Skrattande Den rasen är fin den!

Anmäl
2007-11-07 16:58 #7 av: Liss

Haha, akta dig du så inte någon kommer och bonkar på dig;P

Anmäl
2007-11-07 19:36 #8 av: kerstinjoh

 Finns det Tönbullar så finns det Griso Argentinos, så det såFlört

Anmäl
2007-11-07 19:54 #9 av: Liss

haha! Jo de är kanske sant iof:P Men jag föredrar gris dogo;P

Anmäl
2007-11-07 20:47 #10 av: V-lang

Bonka bäver bonka,bonka, bonka bäver *sjunger*

Anmäl
2007-11-07 21:22 #11 av: Liss

hahaha! du är sjuk Lottis

Anmäl
2007-11-07 22:02 #12 av: kerstinjoh

bonkasjuk á lá dogo

Anmäl
2007-11-07 22:19 #13 av: V-lang

Näääää bonka sjuk bäver är mycket roligare, fråga Emmis och Lisette *ASG*

Anmäl
2007-11-07 22:59 #14 av: Liss

hahaha!:P usch, ni gör så jag storknar.. eller så var deför att jag just åt fyra pankakor med grädde och sylt och sen också hävde i mig en hel kopp med varm choklad och grädde i också!:p Kan inte bestämma mig vad som storknar mig mest;)

Anmäl
2007-11-07 23:02 #15 av: V-lang

*ASG* Hur får det där plats i din lilla kropp puman? Har du som Emma en stor mask som ligger med käften på vid gavel där nere Flört

Anmäl
2007-11-07 23:05 #16 av: SaraC

Pssst!!! En Dogo Argentino artikel var det här ;)

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2007-11-07 23:11 #17 av: Liss

joo de ligger kanske en liten mask där nere.. åtminstonde för sånt där onyttigt gott.. ;P Men snart är de nog dags att hälsa på lottis.. jag vill ha smörgåstårtaOskyldig

sorry sara.. vi pratar massa om dogos:)

Märkte föresten att ecko är lite gul mot snön.. han ser inte lika vit ut när de är snö. därför kan snön också försvinna;P de är den där jäkla dogo de bordox som gjorde att dem vart lite gula i tonen.. dem försöte minsan få bort de.. men inte lyckades dem med ecko inte;) haha

Anmäl
2007-11-07 23:13 #18 av: SaraC

Ja ni får skoja om Dogo Griso eller vad det var hur mkt ni vill ;) Tänkte bara putta lite på er så ni inte spårar ur helt ;)

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2007-11-07 23:17 #19 av: kerstinjoh

Tack för det Eros Generad

Anmäl
2007-11-07 23:17 #20 av: V-lang

Generad

Smörgåstårta!!! Hörrö du min lilla plast dotter du får allt släpa dig till oss...vi börjar allt längta efter dig nu Skrattande

Anmäl
2007-11-07 23:23 #21 av: Liss

ja de var ju det jag menade ju;P dags att hälsa på.. hos ER!:) thihi

Anmäl
2007-11-07 23:29 #22 av: Grodan

Källor?

__________________________________________________

Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~  arinella´s råttuppfödning

Anmäl
2007-11-07 23:31 #23 av: kerstinjoh

Om man bara skriver Dogos först..........

.............så kan man skriva allt möjligt sedan. Påminner om en viss inredningstrådOskyldig

Anmäl
2007-11-07 23:37 #24 av: Liss

hörru du du! de var minsan min inredningstråd som ni trakasera!:P

rasstandarden är från skk och endel av de andra är från mitt huvud och saker jag hittat lite här och var och skrivit ihop:)

Anmäl
2007-11-07 23:38 #25 av: SaraC

#22 Ja det är Lis1 som stått för infon, som jag redigerat lite. Rasstandarden är såklart från SKK.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2007-11-07 23:42 #26 av: kerstinjoh

För att hålla mig till tråden så måste jag säga att det är otroligt vackra hundar.

Anmäl
2007-11-07 23:43 #27 av: Liss

Ja visst är det;D

Anmäl
2007-11-07 23:50 #28 av: kerstinjoh

Titta bara på den muskulösa kroppsformen. Den fina hållningen. Jag är i princip helt emot skönhetskuperingar, men visst är en måttligt kuperad Dogo otroligt vacker.

Anmäl
2007-11-07 23:54 #29 av: Liss

De där var ju inte en jätte bra bild kanske iof. Jag gillar den här bilden.. lagom öron:)

Anmäl
2007-11-07 23:55 #30 av: kerstinjoh

Dogo Argentino pictures...

Anmäl
2007-11-07 23:56 #31 av: kerstinjoh

Antagligen därför att jag tycker Dogo Griso Ecko är så fin!!Skrattande

Anmäl
2007-11-08 00:00 #32 av: V-lang

*stön* dom är ju så himla söta....och snacka om att dom är muskulösa när dom är vuxna där kan man prata om fina hundar =)

Anmäl
2007-11-08 00:22 #33 av: kerstinjoh

Är inte bilden på #30 en riktig kärleksbild? Jag blir riktigt varm om hjärtat när jag der den.

Anmäl
2007-11-08 00:35 #34 av: V-lang

Lika här, så fruktansvärt mysig Kyss

Anmäl
2007-11-08 00:37 #35 av: kerstinjoh

Det är kärlek det!Glad

Anmäl
2007-11-08 00:43 #36 av: V-lang

Mmmm tänk om vi fick uppleva sånt nån gång R&auml;cka ut tungan

Anmäl
2007-11-08 00:48 #37 av: kerstinjoh

vi kan väl köpa lite hundar........Oskyldig

Anmäl
2007-11-08 00:53 #38 av: V-lang

Det kanske räcker om vi lägger ihop Skorpan och Alfons, vad tror du om det??

Anmäl
2007-11-08 00:55 #39 av: kerstinjoh

ja så gör vi! men ska han vara Alfons eller daisy då?

Anmäl
2007-11-08 01:00 #40 av: V-lang

Klart han ska vara Alfons...han är ju snyggast så Skrattande

Anmäl
2007-11-08 01:25 #41 av: Liss

Men Lotta! fick inte du sådan kärlek när du var här kanske.. de var väl både pussar, puffar och tiggande och sovande;P

super mysig bild ju!

neeh nu är jag trött! ecko me;P han ligger redan i min säng.. på MIN SIDA!;)

Anmäl
2007-11-08 01:28 #42 av: kerstinjoh

gosepôjken!

Anmäl
2007-11-08 01:29 #43 av: V-lang

Stor gäsp, i den mun skulle Morí kunna sova om han ville ;)

Jo jag fick mycket kärlek då, nästan så jag blev platt *ler*

Anmäl
2007-11-08 01:35 #44 av: Liss

mm.. min lille pojkegos:)

haha,platt jaa! stackare.. ni vart väl vättskrämda och jag skämdes så dant när han hoppade upp och slickade rent hela ansiktet så allt smink försvann;) ts..

neeh nu är de tusan fjärde gången jag säger att jag ska sova.. är dyng trött!

och eftersom de är en dogo tråd, blir de en bild på emmsan och ecko;)

Anmäl
2007-11-08 01:38 #45 av: V-lang

Skulle väl inte tro det, vi hade pratat så mycket om grisen så hur i jösse nammen skulle vi kunna bli rädd för den =D

Natti natt puman sov så gott med Ecko grisen ;)

Anmäl
2007-11-08 01:45 #46 av: kerstinjoh
Ja, natti natti med er, nu är det allt dags för mig att krypa till sängs också!

Anmäl
2007-11-08 11:13 #47 av: kerstinjoh

Javisst är det konstigt Lisette, jag skulle heller aldrig kunna bli rädd för Ecko-grisen. Jag tycker som det känns som att jag har känt honom ända sedan han var lite valp!

Anmäl
2007-11-08 16:09 #48 av: Liss

haha.. de är sant! Men de har du ju iof Kerstin;P har ju vart här inne ända från början, redan innan han kom hem. så har ni fått höra hela hans uppväxt och sett på bilder;)

Anmäl
2007-11-08 16:35 #49 av: kerstinjoh

Det är ju därför han är min söte Ecko-gris!Skrattande

Anmäl
2007-11-08 19:39 #50 av: Liss

Klart han är!:) vi är ju en enda stor familj här inne.. (vissa iaf;P)

Anmäl
2007-11-08 22:02 #51 av: kerstinjoh

Fast jag skulle vilja snosa och gosa med min tass nu!!Oskyldig

Anmäl
2007-11-08 23:24 #52 av: Liss

haha, ja de är inte mitt uppdrag! du får säga åt lottis .. de är hon som har den;P

Anmäl
2007-11-09 00:26 #53 av: kerstinjoh

Har hon inte en egen tass?F&ouml;rv&aring;nad

Anmäl
2007-11-09 00:37 #54 av: bastard

*s* grisiga är vad dem är.. Ozzy när han trivs som bäst på bilden :D Bara dryga året där.

Anmäl
2007-11-09 00:40 #55 av: bastard

Närbild för några dar sen.

Anmäl
2007-11-09 00:45 #56 av: kerstinjoh

Åh!!!! *dregglar* honom får du allt låsa in! Oskyldig

Anmäl
2007-11-09 00:49 #57 av: kerstinjoh

Alfons är också så där rosa!Skrattande

Anmäl
2007-11-09 18:36 #58 av: Liss

#54 Gud så lik ecko i både utseende och sätt:) urgullig!

Anmäl
2007-11-09 20:51 #59 av: V-lang

Åhhh en till Ecko gris....vad söt han är =)

Anmäl
2007-11-09 21:04 #60 av: Liss

Gud, de blir nog tusan en dogo nästa gång.. en renrasig då! fast de lär ju aldrig hända, för ecko kommer faktist aldrig att dö;P

Anmäl
2007-11-10 00:37 #61 av: bastard

Ja, det är så sött när de är lite rosa. MEn för mkt för det inte va, då hade Ozzy en infektion i kroppen ;)

Han är inlåst, sitter i bur om nätterna, haha!

SOFTISH---->

Anmäl
2007-11-10 00:39 #62 av: bastard

Mina båda fjantar framför pelletsen :)

Anmäl
2007-11-10 00:45 #63 av: bastard

filosoferar lite :)

Anmäl
2007-11-10 00:50 #64 av: Liss

#63 Väldigt fin bild hörru du:)
En liten fråga, såg selen på en av bilderna.. använder du den jämt på honom? eller är den bara för drag kanske?

ecko fjärt;P

Anmäl
2007-11-10 00:51 #65 av: Liss

en till

Anmäl
2007-11-10 01:16 #66 av: V-lang

#63 vilken kanon bild....den skulle ha varit med och tävlat om bästa sommarbilden =)

Anmäl
2007-11-10 01:24 #67 av: kerstinjoh

pst..Lottisen? HemlisSka vi ge oss ut på kidnappningstur igen?Hemlis

Anmäl
2007-11-10 01:31 #68 av: bastard

#63, näääe det är bara en vanlig spårsele.. har den till vardags ibland :) Jättefin bild på skrutten, hur gammal är han?

Nääääääe, ingen kidnappningstur till mej hoppas jag! ;) Jag vill ha kvar mina grisar! :) Fast den där töntbullen ser inte alltför illa ut han heller :D

 ---> det bästa han vet ;)

Anmäl
2007-11-10 01:33 #69 av: bastard

#66, det har jag inte ens tänkt på ;) hittade den typ nu, haha. full koll n*gerboll.

Anmäl
2007-11-10 01:37 #70 av: Liss

Bastard, du får inte visa sånnadär fina bilder på din vovve. Jag blir ju alldeles dogo sjuk! ;P
Tack, han är 1 år nu.. på bilden där var han 5 månader.

Här är en bild från 1års dagen för inte allt för länge sen *jag vill ha mer grisöra*

Anmäl
2007-11-10 01:40 #71 av: kerstinjoh

Men jag och Lotta kidnappar bara lite. Får vi inte kidnappa så vill vi gärna bli delägare. Vi äger varsin Ecko-tass, som vi köpte någon gång.Skrattande

Anmäl
2007-11-10 01:41 #72 av: Liss

tss.. bara som du tror kerstin, lottis har ju blåst dig på din ecko tass;P

Anmäl
2007-11-10 01:42 #73 av: bastard

Aaah, vem blirnte det? :D

Haha, så söt, kolla härå, skitnöjd över sitt paket!

Anmäl
2007-11-10 01:45 #74 av: bastard

Oh no, checka bebisen!! Så liten, första julaftonen.

Anmäl
2007-11-10 01:46 #75 av: Liss

Hur gammal var Ozzy killen då?
Åh, jag ser ju så mycket Ecko i Ozzy också, utryck och allt.. blir alldeles varm i kroppen av att se bilder av honom. Skulle kunna hålla på och byta bilder hela helgen;P

Ecko slappar mitt på golvet (inte ofta de händer)

Anmäl
2007-11-10 01:47 #76 av: V-lang

Snacka om att se lycklig ut =)

Pssst Kerstin vi måste lägga upp en stensäker plan Hemlis

Och glöm inte gömma Eckotassen så inte Lisette får tag i den, jag har nog sett hur hon smyger runt i vråna Fundersam

Anmäl
2007-11-10 01:47 #77 av: Liss

hihi, plutten!
Eckos första vinter:)

Anmäl
2007-11-10 01:53 #78 av: bastard

Spännande med snö :)

Ozzy är 2½ år, oj, vad tiden går!! Och hans 'storebror' äär 3½ år, mina gangsters...

Härligt, huh?

Anmäl
2007-11-10 01:54 #79 av: bastard

Inte mkt att bli delägare i den dita vita inte :D

Mina hundars käftar brukar oxå se så ut ;)

Anmäl
2007-11-10 01:58 #80 av: bastard

TÖNTEN!!!

Anmäl
2007-11-10 02:00 #81 av: Liss

Ja de är det verkligen:)

Ameh gud! den där bilden måste jag visa för "husse" på måndag!:P Ozzy har ju t om prickarna på nosen som Ecko har.. och de mörka runt ögonen.

Anmäl
2007-11-10 02:00 #82 av: bastard

Såhär badar han, ja, för itne f*n simmar han som han borde :D

Anmäl
2007-11-10 02:03 #83 av: bastard

#81, svart o svart, det är kajal men säg inget till nån *s*

Anmäl
2007-11-10 02:05 #84 av: bastard

Softish!

Anmäl
2007-11-10 02:07 #85 av: bastard

en av varje färg ;) Näe nu får det räcka med bilder, ockuperar ju hela tråden *s*

Anmäl
2007-11-10 02:07 #86 av: Liss

Ameh! nu tror jag väl att jag dör iaf.. t om fläcken på läppen under!
Är de vanligt att dogos har fläckar just där??:O

Anmäl
2007-11-10 02:08 #87 av: bastard

Ok, bara en till. Med partyhatten på, haha!!

Anmäl
2007-11-10 02:09 #88 av: Liss

haha..sådär badar ecko med.. han hoppar som en säl i vattnet:P han simmar aldrig ordentligt utan hoppar bara. Och inte vill han komma upp igen heller..

Mig gör de inget att du okuperar.. jag vill SE:)

Anmäl
2007-11-10 02:10 #89 av: bastard

De ska ha så svarta läppar som möjligt samt vara helt svarta om nosen. fatta vilken prickig söt nos ozzy hade förr ;) samt svart runt ögonen..

Anmäl
2007-11-10 02:12 #90 av: bastard

Nähäää? Vad coolt, han kan ju simma om amn tvingar honom, tex på sjukan o så men badar han själv så hoppar han som en ja, säl eller nå. Ganska sött faktsikt ;)

Måste ut o ta nya kort nån dag, har inga fina helkroppsbilder.. Gillar Eckos öron, så snuttiga ;)

Anmäl
2007-11-10 02:18 #91 av: Liss

Jo att deras läppar ska vara svarta vet jag, men fläcken på munnen.. tycker den är så charmig:)

haha, jaa! Jag stod och asgarva hela tiden medans jag såg ecko bada för första gången. Han tvekade först och peta med tassen, sen bara for han i som en annan säl och bara hoppade "över" vattnet fram och tillbaka;P hihi.. roligt ju! att dem har likheter..

Ja, ecko har snuttiga öron;P

Ja, ta massa bilder! Jag vill ha;) haha..

ecko matte kär*

Anmäl
2007-11-10 02:19 #92 av: Liss

prickig nos;P

Anmäl
2007-11-10 02:20 #93 av: Liss

hum, vit nos?:P

Anmäl
2007-11-10 03:38 #94 av: kerstinjoh

*sjunger* ut i skogen ska jag å hej å hå *sjunger falskt* vovvar små ska jag fånga sååååååå.

Ozzy-fjomp o Ecko-gris ejåhå......komsi, komsi, Kerstin har gooodis................

Anmäl
2007-11-10 13:02 #95 av: bastard

#94, Oh no, håller mej borta från skogen i hekgen då. Hjälp lixom ;)

#92 vad fjantig han ser ut, som en liten kanin, haha. Sött, det gjorde Ozzy medsom valp.

Häpp, byta lite bajsblöja ;)

Anmäl
2007-11-10 15:45 #96 av: V-lang

Kerstin nu har vi ju en varsinn gris vilken lycka, undrar om jag ska flytta närmre dig så vi kan ha delad vårdnad Oskyldig

Anmäl
2007-11-10 15:51 #97 av: kerstinjoh

HemlisTror du att de märker någon skillnad när vi byter ut dem????

Anmäl
2007-11-10 16:08 #98 av: bastard

*låtsas inte höra* ;)

har nyss vart ut på andra långisen idag o nu vart det ju riktigt kallt men åh så mysigt. bara jag stella o hundarna. sen lekte vi med däck på gården, tog n¨ågra bilder med mobilkameran men glömde den nere så jag kan inte ladda över.. ska iväg o käka snart, mys :) hoppas hundarna e kvar när jag kommer hem ikväll :D

Anmäl
2007-11-10 16:15 #99 av: V-lang

*viskar* Vilket läge, och människan är så dum så hon talar om att hon ska bort...nu du Kerstin har vi världens chans Hemlis

Anmäl
2007-11-10 16:23 #100 av: kerstinjoh

Till Helsingör tror jag också. *funderar* Den där danske sjömannen jobbade han inte på färjan? Fundersam jag minns inte så noga. Men om det är han kan inte du flirta lite och fråga om han kan fixa en försening?Oskyldig

Anmäl
2007-11-10 16:56 #101 av: Beafer

GEEE MEJ! snälla? nununuuuu! Oskyldig

Anmäl
2007-11-10 19:21 #102 av: V-lang

Jag gör allt bara vi får tag på snyggingen....håll händerna borta satunge annars ska jag se till att binda upp dig som en liten julgris Oskyldig

Anmäl
2007-11-10 19:22 #103 av: Beafer

F&ouml;rv&aring;nad jag är ju en julegris har jag hört!

Anmäl
2007-11-10 19:29 #104 av: V-lang

Japp och jag vet vem som döpt dig också *ASG*

Anmäl
2007-11-10 21:53 #105 av: Xiox

Var snäll mot din Dotter Lotta! ;)

Anmäl
2007-11-10 22:02 #106 av: V-lang

Hmmm jag är alltiiiiiid snäll visst då Emmser????

Anmäl
2007-11-10 22:03 #107 av: Xiox

hmm...det där hörs inte så seriöst av dig! ;P

Anmäl
2007-11-10 22:11 #108 av: V-lang

Fråga Beafer så får du se ;)

Anmäl
2007-11-10 22:13 #109 av: Xiox

Det är kankse därför hon inte är så ofta här på HiF , för du har skrämmt henne för att komma hit ;)

Anmäl
2007-11-10 22:24 #110 av: Liss

tss.. tror inte emma blir skrämmd i första taget inte;P

Anmäl
2007-11-10 22:24 #111 av: Nathalieee

Skit fin hund ras  ! :D

Anmäl
2007-11-10 23:00 #112 av: V-lang

Ja du Lisette vet ju hur skrämmande jag kan vara ibland *fniss*

Anmäl
2007-11-10 23:01 #113 av: Xiox

du är alltid skrämmande :P :P och konstig =)

Anmäl
2007-11-10 23:04 #114 av: Liss

jojo,, jäääätte skrämmande! Emma också.. tror aldrig jag kommer bli dessamma efter vårat möte.. ni båda två var hemska:P

Anmäl
2007-11-10 23:09 #115 av: Beafer

hahaha, ja jag är superläskig :) jag har ärvt det ifrån min ännu läkigare mamma :) men jag är inte rädd för min mamma, för hon är en plutt ;)

Anmäl
2007-11-10 23:09 #116 av: Xiox

Haha ;P

Anmäl
2007-11-10 23:11 #117 av: Liss

hahah.. och du är INTE en plutt då eller, emma?:P pfff

Anmäl
2007-11-10 23:14 #118 av: Beafer

nejnej Lisette, jag är ju en riktig julegris ;) typ som Hulken, på insidan liksom ;)

Anmäl
2007-11-10 23:41 #119 av: V-lang

*ASG*Ja det ska vara på insidan då Emmser ;)

Anmäl
2007-11-11 00:08 #120 av: kerstinjoh

Julegrishulk på insidan?F&ouml;rv&aring;nad

Anmäl
2007-11-11 00:13 #121 av: kerstinjoh

Jag bara undrar hur får du plats med en julehulkgris på insidan?Fundersam

Anmäl
2007-11-11 00:26 #122 av: V-lang

Hehehe igentligen skulle jag fixa en helbild på Emma så skulle du fundera ennu mer ;)

Anmäl
2007-11-11 00:36 #123 av: kerstinjoh

Jomen jag har ju sett korten från Norrköpingsresan, det var därförjag undrade. Är hon liksom töjbar innuti??F&ouml;rv&aring;nad 

Anmäl
2007-11-11 00:40 #124 av: Liss

hahaha.. jaa de är hon nog. För äta kan hon minsan! men hon är lika sött pluttig för de;P

Anmäl
2007-11-11 17:41 #125 av: Beafer

jag är magisk ju! F&ouml;rv&aring;nad det enda som skiljer mej från hulken det är att jag inte blir grön. och just, jag är ju blandis med gris också!

//hängbuksvinet --> http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.rolfsbild.se/Husdjur/Hangbuksvin/tn_830514-02%2520hangbuksvin.jpg&imgrefurl=http://www.rolfsbild.se/Husdjur/Hangbuksvin/sid_hangbuksvin.html&h=130&w=86&sz=20&hl=sv&start=7&tbnid=z1GesoPrw3UQfM:&tbnh=91&tbnw=60&prev=/images%3Fq%3Dh%25C3%25A4ngbuksvin%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dsv

Anmäl
2007-11-11 17:43 #126 av: SaraC

tråååden brudar ;)

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2007-11-11 17:58 #127 av: Beafer

oj, sorry Generad

Anmäl
2007-11-11 18:01 #128 av: kerstinjoh

Generad

Anmäl
2007-11-12 23:59 #129 av: Liss

puuuutt

Anmäl
2007-11-23 07:21 #130 av: whiteghostsdogos

Dogon är i första hand en jakthund och ingen vakthund. Rasen är framavlad till jakt. Dogon används i dag i Sverige som jakthund, även väldigt bra på eftersök. Fler och fler börjar få upp ögonen på dogon inom jakt vilket är kanon för det är ju vad den är framavlad till.

Anmäl
2007-11-23 07:33 #131 av: whiteghostsdogos

Ska tilläggas att de används flitigt som utställningshundar samt är en super lojal familjemedlem. Men INGEN första hund och INTE endast som en hund till sällskap en dogo behöver aktiveras och endast vara i aktiva hundvana hem med erfarnehet av andra större svårare raser.

 

En dogo ägare ska vara utrustad med enormt tålamod då dogon är en envis hund. Glad

Anmäl
2007-11-23 19:48 #132 av: Liss

De står med i texten att dogon är jakthund i första hand:P Även att de måste vara erfarna för att ha dogon.. så de har jag inte missat:) Har läst hur mycket som helst om dogon eftersom jag äger en själv:)

Enivs som skjuton jaaa:) hihi

Anmäl
2007-11-23 19:49 #133 av: Liss

Ah, jag såg nu att de stod på användningsområde att de var vakt.. men i texten längre ner har jag skrvit om att dem är jakt iaf:) texten längst upp är tagen från skk.

Anmäl
2007-11-23 19:57 #134 av: SaraC

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Vakthund. I rasens hemland har den även använts vid jakt på storvilt.

Kommer (som sagt) ifrån SKK:s Rasstandard

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.