02: Schnauzer/Pinscher/Molosser med flera

Grand danois

2008-04-01 07:36 #0 av: SaraC

FCI-nummer 235 Grupp 2 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Foto: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=187859

RASSTANDARD

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Tyskland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sällskaps-, vakt- och skyddshund.

FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 2, sektion 1

BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Som föregångare till dagens Grand Danois betraktas såväl den gamla "Bullen- beisser" som "Hartzrüde" och "Saurüde", vilka var ett mellanting mellan den tunga mastiffen av engelskt ursprung och en snabb och smidig vinthund. Med benämningen "doggar" syftade man i Tyskland närmast på stora, kraftiga hundar, som egentligen inte behövde tillhöra någon bestämd ras. Namn som ulmer- doggar, engelska doggar, danska doggar, hartzrüde, saupacker och stora doggar betecknade senare skilda typer av dessa hundar, åtskilda genom färg och storlek.

År 1878 bildades en kommitté bestående av sju personer, med bakgrund som uppfödare och domare, under ledning av Dr. Bodinus i Berlin. Man förband sig att kalla alla varianter av doggar för det gemensamma samlingsnamnet "Tysk dogg". Därmed lades grunden för en utveckling mot en självständig tysk hundras.

I anslutning till en utställning är 1880 i Berlin, fastställdes för första gången en standard för tysk dogg (Grand Danois). År 1888 bildades Deutschen Doggen-Club.

HELHETSINTRYCK: Genom sitt ädla helhetsintryck förenar Grand Danois resning, kraft och elegans med en stor, kraftig och välbalanserad kroppsbyggnad. Genom substans tillsammans med ädelhet, harmonisk helhet, välproportionerade linjer samt ett synnerligen uttrycksfullt huvud, ser den ut som en ädel staty, en "Apollon" bland hundraser.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN:
Grand Danois förefaller närmast kvadratisk till sin kroppsbyggnad. Detta gäller särskilt hanhunden. Kroppslängden (från bröstbensspetsen till sittbensknölen) skall inte överskrida mankhöjden med mer än 5 % hos hanhund och 10 % hos tik.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Grand Danois skall till sin karaktär vara vänlig, kärleksfull och trogen sin ägare. Mot främlingar är den tillbakadragen och reserverad. Självsäkra, oförskräckta, lättuppfostrade och läraktiga sällskaps- och familjehundar eftersträvas, vilka har hög retningströskel och inte är aggressiva.

HUVUD: Huvudet skall harmoniera med helheten. Det skall vara långsträckt, smalt, markant, uttrycksfullt och fint utmejslat (i synnerhet partiet under ögonen). Avståndet från nosspets till stop, respektive från stop till nackknöl, skall vara så lika som möjligt. Framifrån sett måste huvudet se smalt ut och nosryggen skall vara så bred som möjligt.

Skallparti: Nospartiets och skallens överlinjer skall löpa parallellt. Ögonbrynsbågarna skall vara väl utvecklade, dock utan att vara framträdande. Nackknölen skall vara svagt markerad.

Stop: Stopet skall vara tydligt markerat.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara mer bred än rund och ha stora näsborrar. Den måste vara svart med undantag för blå och harlekinfärgade hundar. Hos blå hundar är nostryffeln antracitfärgad (avblekt svart). Hos harlekinfärgade hundar är svart nostryffel önskvärd, dock tolereras en svartfläckig (ofullständigt pigmenterad) eller köttfärgad (opigmenterad) nostryffel.

Nosparti: Nospartiet skall vara djupt och så fyrkantigt som möjligt.

Läppar: Läppvinklarna skall vara väl markerade. Läpparna skall vara mörkt pigmenterade, men hos harlekinfärgade hundar är ofullständigt pigmenterade eller köttfärgade läppar tillåtna.

Käkar/Tänder: Käkarna skall vara väl utvecklade och breda med ett kraftigt, sunt och fullständigt saxbett.

Kinder: Kindmuskulaturen får bara antydas och får absolut inte vara starkt framträdande.

Ögon: Ögonen skall vara medelstora, mandelformade och så mörka som möjligt med livligt, klokt och vänligt uttryck. Hos blå hundar får ögonen vara något ljusare. Hos harlekinfärgade hundar accepteras ljusa eller olikfärgade ögon. Ögonlocksränderna skall vara strama.

Öron: Öronen skall vara naturligt hängande, högt ansatta och medelstora. Örats främre rand skall ligga intill kinden.

HALS: Halsen skall vara lång, torr och muskulös. Den skall vara välutvecklad vid kroppen och lätt avsmalnande mot huvudet med böjd nacklinje. Halshållningen skall vara upprätt och något snett framåtböjd.

Foto: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=358496

KROPP:

Rygglinje: Ryggen skall vara kort och stram och skall slutta svagt bakåt i en nästan rät linje.

Manke: Manken skall utgöra den högsta punkten på den kraftiga kroppen. Den utgörs av skulderbladskammen, som reser sig över taggutskotten.

Ländparti: Länden skall vara lätt välvd. Den skall vara bred och ha kraftig muskulatur.

Kors: Korset skall vara brett och mycket muskulöst. Det skall slutta svagt från korsbenet mot svansansättningen och omärkligt övergå i denna.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall nå ner till armbågen. Den skall vara väl välvd med revben som når långt bak. Bröstkorgen skall ha god bredd med ett markerat förbröst.

Underlinje: Buken skall vara ordentligt uppdragen bakåt och tillsammans med bröstkorgens undersida bilda en vackert svängd båge.

Svans: Svansen skall nå till hasen. Den skall vara högt ansatt, bred vid roten och smalna av jämnt mot spetsen. I vila skall svansen bäras hängande med naturlig böj. När hunden är uppmärksam eller i rörelse bärs svansen lätt uppböjd (sabelformad), dock inte väsentligt över rygglinjen. Borstig svans är inte önskvärt.

EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL:

Skulderblad: Skuldrorna skall ha kraftiga muskler. Skulderbladen skall vara långa och snedställda. Deras vinkel till överarmarna skall vara ca 100-1100.

Överarm: Överarmarna skall vara kraftiga och muskulösa, ligga väl an mot bröstkorgen och vara något längre än skulderbladen.

Armbåge: Armbågarna skall varken vara utåt- eller inåtvridna.

Underarm: Underarmarna skall vara kraftiga och muskulösa och fullständigt raka från sidan och framifrån sett.

Handlov: Handlovarna skall vara kraftiga och fasta. Övergången till underarmarna skall vara knappt märkbar.

Mellanhand: Mellanhändernas benstomme skall vara kraftig. De skall vara raka framifrån sett och från sidan sett skall de vara endast obetydligt vinklade.

Framtassar: Framtassarna skall vara runda, högt välvda och väl slutna (katttass). Klorna skall vara korta, starka och så mörka som möjligt.

BAKSTÄLL: Bakstället skall ha kraftig muskulatur som ger kors, höfter och lår rundning och bredd. Sett bakifrån skall de starka, välvinklade bakbenen vara parallella med frambenen.

Lår: Låren skall vara långa, breda och mycket muskulösa.

Knäled: Knälederna skall vara kraftiga och placerade nästan lodrätt under höftbenen.

Underben: Underbenen skall vara långa (underben och lårben skall ha ungefär samma längd) och ha god muskulatur.

Hasled: Haslederna skall vara kraftiga och stabila. De skall varken vara inåt- eller utåtvridna.

Mellanfot: Mellanfötterna skall vara korta, kraftiga och nästan lodräta.

Baktassar: Baktassarna, se framtassarna.

RÖRELSER: Rörelserna skall vara harmoniska, smidiga, vägvinnande och lätt fjädrande, varvid benen skall röra sig parallellt framifrån och bakifrån sett.

HUD: Huden skall vara stramt åtliggande. Hos enfärgade hundar skall huden vara välpigmenterad. Hos harlekinfärgade hundar motsvarar pigmentfördelningen oftast teckningen.

PÄLS:

Pälsstruktur: Pälsen skall vara mycket kort och tät, tätt åtliggande och glänsande.

Färg: Färgvarianterna grupperas enligt följande: gul och tigrerad; harlekin och svart; blå.

Gul: Färg från ljust till djupt guldgul, svart mask är önskvärd. Inte önskvärt är små, vita tecken på bröst och tår.

Tigrerad: Grundfärg från ljust till djupt guldgul med svarta, helst jämna och klara strimmor i revbenens riktning. Svart mask är önskvärd. Inte önskvärt är små, vita tecken på bröst och tår.

Foto: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=242394

Harlekin: Grundfärgen skall vara rent vit, om möjligt utan några stickelhår, med över hela kroppen jämnt fördelade, oregelbundna, "sönderslitna", lacksvarta fläckar. Inte önskvärt är grå eller bruna fläckar.

Svart: Lacksvart, vita tecken är tillåtna.

Hit räknas också "mantelteckning" där det svarta skall ligga som en mantel över hela kroppen. Vitt kan förekomma på nosparti, hals, bröstkorg, buk, ben och svansspets.

Hundar med vit grundfärg och stora svarta fläckar("Plattenhunde") räknas också hit.

Foto: Eros

Blå: Färgen skall vara rent stålblå, vita tecken på bringa och tassar är tillåtna.

STORLEK/VIKT:

Mankhöjd: Hanhund lägst 80 cm. Tik lägst 72 cm.

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Helhetsintryck: Bristande könsprägel. Hundar som är oproportionerliga, för lätta eller för tunga.

Uppförande/karaktär: Bristande självförtroende, nervositet och aggressivitet.

Huvud: Huvudlinjer, som inte löper parallellt. Äppelskalle, kilformat huvud.

Stop: För dåligt markerat stop.

Nosparti: Spetsigt nosparti. Nosrygg som är konkav, konvex eller framåtsluttande.

Läppar: Otillräckliga läppar eller alltför hängande läppar("fladderläppar").

Käkar/tänder: Alla avvikelser från fullständigt saxbett skall betraktas som fel. Avsaknad av P1 i underkäken tolereras dock liksom enstaka oregelbundna framtänder förutsatt att bettet bibehålls någorlunda intakt. För små tänder.

Kinder: Kraftigt utvecklad kindmuskulatur.

Ögon: Lösa ögonlocksränder och för starkt rodnad bindhinna. Ljusa, stickande, bärnstensgula ögon. Vattnigt blå ögon eller olikfärgade ögon hos enfärgade hundar. Ögon som sitter för långt från varandra. För smala, sneda ögon ("kinesögon"). Utstående eller djupt liggande ögon.

Öron: För högt eller för lågt ansatta öron, i sidled utstående eller platt åtliggande öron.

Hals: Kort, tjock hals, hjorthals, löst (för mycket) halsskinn eller dröglapp.

Rygglinje: Svankrygg. Karprygg. För lång rygg. Bakhög rygglinje.

Kors: För starkt sluttande eller vågrätt kors.

Bröstkorg: Flat eller tunnformad bröstkorg. Smal eller grund bröstkorg. För starkt framträdande bröstben.

Underlinje: Inte tillräckligt uppdragen buklinje. Otillräckligt tillbakadraget juver.

Svans: Borstig svans. För kraftig, för lång eller för kort svans, för lågt ansatt svans. Svans, som är för högt buren över ryggen, krokig, ringlad eller åt sidan buren. Avslagen, i spetsen förtjockad eller kuperad svans.

Extremiteter:

Framställ: Otillräcklig vinkling. Klen benstomme. Svag muskulatur. Framben som inte är lodräta.

Skulderblad: Lösa skuldror. För tunga skuldror. Brant skulderläge.

Armbåge: Lösa armbågar. Utåt- eller inåtvridna armbågar.

Underarm: Krokiga underarmar. Förtjockningar ovanför handlovarna.

Handlov: Förtjockade handlovar. Betydande eftergivenhet eller överkotning.

Mellanhand: För stela eller övervinklade mellanhänder.

Tassar: Platta, spretiga, långa framtassar.

Bakställ: För knappa eller överdrivna vinklar. Kohasighet eller marktrång ställning. Hjulbenthet.

Has: Förtjockade hasor. Instabila hasor.

Tassar: Se framtassar. Sporrar.

Rörelser: Rörelser som ej är vägvinnande. Ofria rörelser. Ofta förekommande eller ständig passgång. Bristande överensstämmelse mellan fram- och bakbensrörelser.

Päls:

Pälsstruktur: Dubbel päls. Matt päls.

Färg:

Gul: Gulgrå, gulblå, isabellafärgad eller smutsgul färg.

Tigrerad: Silverblå eller isabellafärgad grundfärg, urtvättad tigrering.

Harlekin: Blågrå stickelhårig bottenfärg, större andel gulgrå eller blågrå fläckar.

Svart: Gul-, brun- eller blåsvart färg.

Blå: Gul- eller svartblå färg.

ALLVARLIGA FEL:

Uppförande/karaktär: Skygga hundar.

Käkar/tänder: Tångbett.

Ögon: Ektropion, entropion.

Svans: Kroksvans.

Foto: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=358491

DISKVALIFICERANDE FEL:

Uppförande/karaktär: Aggressivitet, ångestbitare.

Nostryffel: Leverfärgat nostryffel. Kluven nostryffel.

Käkar/tänder: Över-, under- eller korsbett.

Pälsfärg: Gula och tigrerade hundar med vit bläs, vit krage, vita tassar eller "strumpor" och vit svansspets.

Blå hundar med vit bläs, vit krage, vita "strumpor" eller vit svansspets.

Harlekin: Vita hundar utan några svarta tecken (albinos) samt döva hundar.

"Porslinstigrar", dvs hundar med övervägande blå, grå, gula eller även tigrerade fläckar.

"Gråtigrar", dvs hundar med grå bottenfärg och svarta fläckar.

Storlek: Mankhöjd under de i standarden angivna minimimåtten.

NOTA BENE: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 

ALLMÄNT

Det är alltid mycket att fundera över när man skaffar hund, och är man intresserad av just Grand Danois bör man tänka på om man har tid, plats och råd med rasen.

En Grand Danois växer väldigt snabbt. Som nyfödd väger en valp 600-800 gram och som 1-åring är en hanvalp uppe i ca 70 kg. Det är därför viktigt att som valpköpare försöka undvika misstag under valpens uppväxt, som t.ex. fel utfodring eller för mycket motion.

Har du hittat en seriös uppfödare får du en matlista till valpen, var noga med att följ den! Torrfodret ska alltid blötläggas ordentligt och hunden ska inte motionera timmen före eller efter maten.

Valpen ska få röra sig fritt, men ska inte överansträngas med promenader eller lek. Starta med korta promenader och öka på under uppväxttiden, en GD är inte färdig för kraftig motion före ettårsåldern. En Grand Danois har inte något överdrivet stort motionsbehov, utan bör snarare få springa lös så den själv får reglera sitt behov.

Se till att du hittar en uppfödare du kan lita på och följ sedan dennes råd! De flesta uppfödare rekommenderar även att man som första gångs ägare av en GD väljer en tik. Se över vad rasklubben ställer för krav på uppfödare och avelsdjur och se sedan till att din uppfödare och din valps föräldradjur uppfyller dessa krav.

Grand danois är en snäll, trevlig, lekfull och gosig hund. Trots att det kanske inte alltid är så passande med tanke på deras storlek, vill de gärna sitta i knäet, ligga bredvid i soffan/sängen och hoppa och skutta på dig vid lek.

Vill man ha en lagomt aktiv hund och inte bryr sig om lite dregel, ja då kan en grandis passa. Rasen passar de flesta åldrar och både ensamstående och familjer. De är oftast tåliga med barn och det rör dem inte så mycket om någon råkar kliva på dem eller ramla över dem. Men det är givetvis viktigt att lära både barn och hund att umgås på rätt sätt från början.

HÄLSA

Överutfodring eller obalanserad foderstat i kombination med genetiskt predisponerande faktorer kan ge hältor av flera olika slag. Bogledshältor förekommer, s.k. osteochondros. Fel i tillväxtzonerna längre ner i benen förekommer också.

Armbågsleds- och höftledsfel är ovanliga på Grand Danois.

De flesta hundraser kan få vad som populärt kallas magomvridning, orsaken vet man ej säkert, men stora matportioner, stor vattenkonsumtion, motion nära utfodringen osv. kan utlösa omvridningen.

Halsinfektioner är mycket vanliga hos Grand Danois. I övrigt är rasen relativt frisk.

 

KÄLLOR: http://www.sgdk.org/

 

Relaterade länkar

Av: Eros

Datum för publicering

  • 2008-04-01

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2008-04-01 12:45 #1 av: kerstinjo

Så otroligt vackra hundar!

Anmäl
2008-04-01 13:15 #2 av: [Vargnatt]

De är så fina!

Anmäl
2008-04-01 13:58 #3 av: SparklingTindra

Tindras "pojkvän" är en stor G.D. som heter Eddie. Han blir helt till sig när vi hälsar på honom. =D

Anmäl
2008-04-01 18:05 #4 av: SaraC

Javisst är dem det. Såg ni min busa? :)

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2008-04-01 21:10 #5 av: Sara87

Brorsans GD Diva :)

Anmäl
2008-04-02 01:15 #6 av: Liss

#4 hehe joo då, hon syns^^

Och håller med.. SÅ vackra hundar så de är otroligt!

Anmäl
2008-04-02 01:24 #7 av: SaraC

#6 Haha :P

Javisst är det, mysiga med. Det får bli minst en den dagen jag får ett hus.. ;)

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2008-04-02 01:39 #9 av: Liss

#7 Ja absolut! dem jag har träffat är nästan FÖR snälla!:) Super sköna hundar.. och säger som dig, när jag skaffar hus eller iaf större lägenhet med uteplats.. då tusan ska jag ha en gd någon gång.

Fast de lär ju bli i ett annat liv känns de som. För TVÅ hundar klarar jag INTE!^^

Anmäl
2008-04-02 01:42 #10 av: SaraC

#9 Snälla och gosiga knasbollar :) Jag pallar helt ärligt inte att ha en GD om jag inte bor i hus, måste kunna stänga av vissa rum som jag INTE vill ha det där jobbiga hårstråna instuckna överallt :P

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2008-04-02 01:51 #11 av: Liss

#10 hehe.. ungefär som eckos hår då;)

Anmäl
2008-04-02 01:53 #12 av: SaraC

#11 Ja. Jag är för bortskämd nu för att stå ut med korthår :P

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2008-04-02 01:55 #13 av: Liss

#12 Haha, man vänjer sig med de också ska du se:) Men otroligt att ecko typ fäller mer än en långhårig hund^^

Anmäl
2008-04-02 01:57 #14 av: SaraC

#13 Nja, det blir svårare nu när man haft långhårig. Haha ja, men långhåriga fäller oftast inte så mkt som folk tror och sen fäller de inte lika jobbigt hår.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2008-04-02 02:03 #15 av: Liss

#14 Neh jag tyckte minsan att Lufsen fällde värsta tussarna.. men jaa ecko är nog värre. Iof så ser de inte lika hemskt ut på de viset.. för av långhåriga blir de oftast stora tusar i hörnen men ecko lämnar iaf ett jämnt lager av småhår över hela golvet:P haha

Anmäl
2008-04-02 02:33 #16 av: SaraC

#15 Det är väl så olika hur mycket de fäller, men många tror att långhåriga hundar alltid fäller mer än korthåriga. Helt OT blev det nu ;) Får gå tillbaka till GDs!

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2008-04-11 12:00 #17 av: CBA

Jag fullkomligt ÄLSKAR GD och den skall vara blå :o)

Jag har alltid sagt att när vi bor i hus så skulle jag vilja ha en hund och då skall det vara en STOR hund med kort päls.
Sen skulle jag vilja ha en liten hund oxå, typ chi-tzu.

Men är det någon som vet varför de brukar rekomendera en tik som förstagångs GD??
Jag föredrar handjur oavsett djurslag :o)

Anmäl
2008-04-11 12:14 #18 av: medde

Jag gillar grandisar väldigt mycket, helt underbara hundar. Har haft 2 st, en harlekin tös och en fawn tik (import). Tyvärr dog min harlekin tös vid 1½ års ålder i hjärtfel. Vilket var väldigt jobbigt. Min mor hade en hane (harlekin) Helt underbar hund som trodde han var en lite tax, då han ville sitta i knät mest hela tiden och pussas.  Har bara gott och säga om dessa hundar att ha med att göra. Tik som hane.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2008-04-12 18:55 #19 av: Peppe

våran granne har en svart tikvalp som heter Cassie =) hon är sjukt stor redan nu =)

Medarbetare på ~`Dressyr´~ och ~`Harry Potter´~

Anmäl
2008-04-12 20:56 #20 av: Kristina-

Stiliga hundar !  Synd att dom har så kort livslängd.

Anmäl
2008-04-14 23:23 #21 av: Junction

Min förra tik Ida...
Det är enligt mig, världens bästa hundras!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.