09: Sällskapshundar

Malteser

2008-04-22 02:46 #0 av: SaraC

FCI-nummer 65 Grupp 9 Sällskapshundar

Foto: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=547317

RASSTANDARD

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Centrala Medelhavsområdet/Italien

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sällskapshund

FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 9, sektion 1

BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Namnet malteser innebär inte att rasen härstammar från ön Malta, då adjektivet maltesisk kommer från det semitiska ordet "malet", vilket betyder tillflykt eller hamn. Detta semitiska ord återfinns i en hel rad ortsnamn i och runt Adriatiska- och Medelhavet, som ön Méléda, den sicilianska staden Melita och även ön Malta.

Rasens föregångare levde främst i sjöstäder runt centrala Medelhavet, där de jagade råttor och möss, vilka fanns i överflöd i hamnmagasin och fartygslastrum. Aristoteles nämner i sin lista över typer av hundar som förekom vid hans tid (384-322 fKr) en sorts små hundar som han ger det latinska namnet "canes melitenses". Dessa hundar var även kända i det antika Rom som damernas favoritsällskap och lovordades av poeten Strabon (1a århundradet eKr.).

Förekomsten av malteserhundar på talrika renässansmålningar visar dem vid eleganta damers sida i den tidens salonger.

HELHETSINTRYCK: Maltesern skall vara en liten hund med långsträckt kropp, täckt med mycket lång, vit päls. Den skall vara mycket elegant med stolt och förnäm huvudhållning.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN: Kroppslängden skall överstiga mankhöjden, dvs kroppen skall vara rektangulär. Huvudets längd skall vara som drygt halva mankhöjden.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Maltesern skall vara livlig, tillgiven, mycket foglig och mycket intelligent.

HUVUD: Huvudet skall vara tämligen brett, något bredare än halva huvudets längd.

Skallparti: Skallen skall vara något längre än nospartiet. Bredden vid okbågarna skall vara som skallens längd och följaktligen mer än hälften av huvudets längd. Sett ovanifrån skall kraniet vara mycket svagt äggformat. Skallen skall framifrån sett vara plan i sin övre del. Nackknölen skall vara mycket svagt markerad. Pannben och ögonbrynsbågarna skall vara välutvecklade. Skallsömmen skall vara så svagt markerad att den är osynlig. Skallens sidor skall vara något markerade.

Stop: Stopet skall vara mycket väl markerat.

Nostryffel: Nostryffeln skall, sedd i profil, tvärt avsluta nospartiet. Den skall vara välutfylld, ha öppna, runda näsborrar och absolut svart pigment.

Nosparti: Nospartiets längd skall vara något kortare än hälften av huvudets längd. Dess djup skall vara mindre än dess längd. Sidorna skall vara parallella men nospartiet skall framifrån sett inte vara fyrkantigt emedan det gradvis skall öka mot skallen. Nosryggen skall vara rak med en väl markerad mittfåra. Området under ögonen skall vara väl utmejslat.

Läppar: Framifrån sett bildar läpparna en svag kurva. De skall vara strama men inte djupa, läppfickorna skall inte synas. Överläppen skall möta underläppen så att underkäken är nospartiets synliga underlinje. Läppränderna skall vara helt svartpigmenterade.

Käkar/Tänder: Käkarna skall vara normalt utvecklade och finmejslade. Underkäken skall ha raka sidor och varken vara kortare eller längre än överkäken. Tandraden skall sluta i perfekt saxbett. Tänderna skall vara vita, välutvecklade och fulltaliga.

Ögon: Ögonen skall ha ett livligt och uppmärksamt uttryck. De skall vara större än väntat, med en tendens till rundhet. Ögonlocken skall sluta väl an mot ögongloberna, som inte skall sitta djupt utan snarare i nivå med kraniet och vara endast svagt framträdande. Ögonen skall vara rakt ansatta och framåtriktade. Ögonvitorna skall inte synas. Ögonfärgen skall vara mörkt ockrafärgad med svart pigmenterade ögonlockskanter.

Öron: Öronen skall ha nästan triangulär form med en bredd motsvarande ca 1/3 av dess längd. De skall vara ansatta högt över okbensbågarna, hänga tätt efter skallens sidor utan att vara märkbart styva.

HALS: Trots att halsen skall vara täckt med riklig päls, skall nacken vara tydligt synlig och dess övre del skall vara välvd. Halslängden skall vara som ungefär halva mankhöjden. Halsen skall vara högrest och får inte visa lös hud.

KROPP: Kroppen skall vara rektangulär.

Rygglinje: Rygglinjen skall vara plan mot svansansättningen.

Manke: Manken skall vara höjd något över rygglinjen.

Rygg: Rygglängden skall överstiga hälften av mankhöjden.

Kors: Korset skall vara brett och långt och vinkeln mot horisontalplanet 10 grader.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara mycket lång, nå nedanför armbågarna och vara rymlig men inte med för rundade revben.

Svans: Svansansättningen skall vara i nivå med korset. Svanslängden skall överstiga hälften av mankhöjden. Svansen skall vara tjock vid roten och smal i spetsen och bilda en stor båge där svanstippen når ner mellan höfterna och nuddar korset. Svans som ligger an mot endera kroppssidan tolereras.

EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL: Frambenen skall ligga väl an mot kroppen, vara parallella och raka.

Skulderblad: Skulderbladen skall vara tämligen långa och väl tillbakalagda.

Överarm: Överarmarna skall vara längre än skulderbladen och så väl vinklade att de nästan är parallella med kroppens medellinje.

Armbåge: Armbågarna skall ligga parallellt med kroppens medellinje.

Underarm: Underarmarna skall vara tunna utan framträdande muskulatur, dock med ganska robust benstruktur i förhållande till rasens storlek.

Handlov: Handloven skall vara en vertikal förlängning av underarmen, vara rörlig och utan knotighet.

Mellanhand: Mellanhanden skall vara kort och en vertikal förlängning av underarmen.

Framtassar: Runda, knutna och höga med svartpigmenterade trampdynor och svarta - eller åtminstone mörka klor.

BAKSTÄLL: Bakstället skall ha robust benstomme och struktur, sedda bakifrån skall bakbenen vara parallella och lodräta, från sittbensknölarna ner till tassarna.

Lår: Låren skall ha hård muskulatur. Längden skall understiga hälften av mankhöjden och bredden skall vara något mindre än längden.

Knäled: Knälederna skall vara välvinklade.

Underben: Underbenet skall vara något längre än lårbenet. Fördjupningen mellan sena och skelett skall vara knappt märkbar och vinkeln mot lårbenet skall vara tydlig.

Has: Hasleden skall vara välvinklad.

Mellanfot: Avståndet från underlag till hasled skall vara något mer än 1/3 del av mankhöjden. Mellanfoten skall vara lodrät.

Baktassar: Baktassar som framtassar.

Foto: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=801204

RÖRELSER: Rörelserna skall vara flytande och te sig som om tassarna knappt nuddade marken, fria med kort och mycket snabbt steg vid trav.

HUD: Huden skall vara stram och tätt åtliggande över hela kroppen. Den kan vara pigmenterad med mörka eller mörkt rödbruna fläckar, speciellt på ryggen. Huden på handlederna skall vara tunn.

PÄLS: Pälsen skall vara mycket lång, på kroppen längre än hunden är hög över manken. Även på huvudet skall pälsen vara mycket lång och blanda sig med behåringen på öronen. Lika väl skall den vara lång i ansiktet och blanda sig med skägget. Den skall vara rak, utan spår av vågor eller lockar samt vara tät och hänga tungt, slätt efter kroppen utan att vara tufsig, eller ha ojämna tottar. En viss tufsighet är acceptabel på frambenen, från armbåge till tass och på bakbenen från knäled till tass.

Pälsstruktur: Pälsen skall vara glänsande, silkig och utan underull.

Färg: Rent vit, en svag anstrykning av elfenbensfärg är tillåtet. Spår av blekt orange nyanser tolereras men är inte önskvärda.

STORLEK/VIKT:

Mankhöjd: Hanhundar: 21 - 25 cm. Tikar: 20 - 23 cm.

Vikt: Vikten skall vara mellan 3 - 4 kg.

MÅTTANGIVELSER:
  • Kroppslängden skall överstiga mankhöjden med ca 38 %.
  • Huvudets längd skall utgöra 6/11 av mankhöjden.
  • Stopet skall ha en vinkel av 90 grader.
  • Nospartiets längd skall vara som 4/11 av huvudets längd.
  • Nospartiets djup skall vara drygt 20% mindre än dess längd.
  • Kroppslängden skall från skulderled till sittbensknöl vara 38 % mer än mankhöjden.
  • Ryggens längd skall vara ca 65 % av mankhöjden.
  • Bröstkorgens omkrets skall vara 2/3 större än mankhöjden.
  • Skulderbladens längd skall vara som 1/3 av mankhöjden och vinkeln under horisontalplanet skall vara 60-65 grader.
  • Överarmarnas längd skall vara ca 40-45 % av mankhöjden, vinkeln nedanför horisontalplanet skall vara 70 grader.
  • Lårens längd skall vara nästan 40 % av mankhöjden.
  • Underbenet skall vara vinklat under horisontalplanet i 55 grader.
  • Hasleden skall vara vinklad framåt i 140 grader.
FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
  • Skelögdhet
  • Kroppslängd som överskrider 43 % av mankhöjden
ALLVARLIGA FEL:
  • Konvex nosrygg
  • Utpräglat underbett som stör nospartiets utseende
  • Mankhöjd hos hanhund över 26 cm eller under 19 cm
  • Mankhöjd hos tik över 25 cm eller under 18 cm
  • Utpräglade, eller för små divergenser mellan skallens och nosryggens plan
  • Total avsaknad av pigment på nostryffeln eller nos av annan färg än svart
  • Överbett
  • Utstående ögon
  • Total avsaknad av pigment på ögonlockskanterna
  • Avsaknad av svans, för kort svans (medfött eller operativt)
  • Krusig päls
  • Pälsfärg som inte är vit eller elfenbensfärgad
  • Fläckar av annan färg, oberoende av utbredning

NOTA BENE: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 

ALLMÄNT

Maltesern är mycket elegant med sin långa, vita päls. Det är en perfekt sällskapshund som är både lekfull och följsam. Den är dessutom mycket anpassningsbar och rasen är frisk och sund. Den har ett måttligt aktivitetsbehov, men däremot behövs lite extra tid till pälsvård.

Maltesern har i många hundra år fungerat som ett elegant sällskap och rasen har inte förändrats mycket över åren. Den är avlad till sällskap och är även idag en utpräglad sällskapshund.

Rasen fungerar bra med barn så länge föräldrarna ser till att barn och hund lär sig umgås på rätt sätt, eftersom det är en liten hund får man lära barnen att vara varsamma med den.

Foto: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=772191

AKTIVITET

Malteser är ingen ras med stora krav på motion, den trivs oftast bra med en runt timmen lång promenad. Däremot har den inga problem med att hänga med på mysiga turer i skog och mark, även om en utställningshund kan behöva en overall eller papiljotter för att skona pälsen från kvistar och annat skräp som fastnar.

Viktigast för hunden är att den får vara med familjen. Den vill gärna hänga med på det som matte och husse gör. Rasen är även mån om att vara till lags och därför oftast mycket villig till att lära in.

Är man intresserad av att utföra någon särskild aktivitet med sin malteser, kan man absolut testa sig fram! Det finns ägare som håller på med t.ex. lydnad och agility.

Foto: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=712880

PÄLSVÅRD

Om man inte ställer ut sin hund räcker det med en till två timmars pälsvård i veckan. Man går dagligen ingeom pälsen och ser till att den inte är tovig, för att spara tid till borstningstillfällena.

När hunden är i ettårsåldern kan man behöva ägna lite extra tid åt kamning och borstning, eftersom det under den perioden lätt bildas tovor då pälsen övergår från valppäls till vuxenpäls.

Vid bad ska man alltid avända balsam och om pälsen är torr eller sliten kan den behöva oljas in och möjligtvis även papiljotteras upp.

 

HÄLSA

Malteser är generellt sett en frisk ras utan utbredda rassjukdomar eller hälsoprogram hos SKK, men några problem förekommer.

Patella Luxation: Är i dagsläget inget stort problem inom rasen, men uppfödare ska inte använda individer med problem i aveln.

Rinnande ögon: Relativt vanligt inom rasen. Individer med mycket rinnande ögon bör helst inte användas i aveln.

Foto: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=547319

Navelbråck: Också relativt vanligt hos Malteser. Detta bör uppfödare ta hänsyn till vid val av avelsdjur, individer med grava navelbråck bör ej användas.

Som de flesta små hundar kan Maltesern bli relativt gammal, 12-14 år är inte ovanligt och många blir ännu äldre.

 

KÄLLOR: http://www.malteserringen.se/

Relate rade länkar

Av: Eros

Datum för publicering

  • 2008-04-21

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2008-04-22 03:08 #1 av: [lottaeriksson]

Dom är så söta ;)

Anmäl
2008-04-22 13:11 #2 av: SparklingTindra

Huuga vad söta dom är. =) En sån hade jag kunnat tänka mig att ha.

Anmäl
2008-06-29 12:21 #3 av: miapia

sååå finnn

Anmäl
2008-06-29 12:25 #4 av: Eriiccaa

Bra artikel och bra foton (:

Anmäl
2008-06-29 19:54 #5 av: Nilam

Söta om man klipper dem:)

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.