07: Stående fågelhundar

Weimaraner

2008-05-19 16:33 #0 av: SaraC

FCI-nummer 99 Grupp 7 Stående fågelhundar

URSPRUNGSLAND/HEMLAND

Tyskland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Mångsidig jakthund, stående fågelhund

FCI-KLASSIFIKATION

Grupp 7, sektion 1.1. Med arbetsprov.

BAKGRUND/ÄNDAMÅL

Det finns talrika teorier om hur Weimaraner uppstod. Det är dock klart att rasen till stor del härstammar från viltspårhundar och att den förekom vid Weimars hov redan i början på 1800-talet.

Till mitten av 1800-talet var aveln helt inriktad på prestation och låg nästan uteslutande i händerna på yrkesjägare och furstar i framför allt området kring Weimar och i Thyringen i Tyskland. När viltspårhundens storhetstid var förbi korsades dessa hundar med stående fågelhundar. Dagens Weimaraner etablerades ungefär 1890. Jämte den korthåriga Weimaraner förekom redan före sekelskiftet även någon enstaka långhårig variant. Sedan 1890 är rasen i huvudsak fri från inkorsningar av andra raser, framför allt pointer. Därmed är rasen en av de äldsta tyska stående fågelhundarna.

HELHETSINTRYCK

Rasen skall vara en medelstor till stor jakthund. Den skall vara av ändamålsenlig brukstyp, linjeskön och senig med kraftig muskulatur. Könsprägeln skall vara mycket utpräglad.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN

 • Kroppslängden skall förhålla sig till mankhöjden ungefär som 12:11.
 • Längden från nosspetsen till stopet skall något överstiga avståndet mellan stopet och nackknölen.
 • Avståndet från armbågen till mitten av handloven skall ungefär motsvara avståndet mellan armbågen och manken.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR

Rasen skall vara en mångsidig, lättdresserad, stabil och hängiven jakthund med systematiskt och uthålligt sök, men ändå inte vara överdrivet temperamentsfull. Den har ett anmärkningsvärt gott luktsinne. Rasen skall ha rovdjursskärpa och vaksam mot främlingar utan att vara aggressiv. Den skall vara stabil i stånd och i vattenarbete, men skall också ha anmärkningsvärd fallenhet för eftersöksarbete.


HUVUD

Huvudet skall vara torrt.

Skallparti

Skallpartiet skall stå i proportion till mankhöjden och nospartiet. Hanhundar skall ha bredare skallparti än tikar. Bägge skall dock ha skallparti som är proportionerligt med huvudets längd. Huvudet skall uppvisa en fördjupning i mitten av pannan. Nackknölen skall vara lätt till måttligt framträdande. Okbågarna skall vara tydligt framträdande.

Stop

Stopet skall vara ytterst lätt markerat.

Nostryffel

Nostryffeln skall vara stor och nå framför underkäken. Den skall vara mörkt köttfärgad och bakåt gradvis övergå till grått.

Nosparti

Nospartiet skall vara långt och särskilt hos hanhundar kraftigt. I profil skall det verka nästan kantigt. Nospartiet skall vara jämnt kraftigt. Nosryggen skall vara rak eller något välvd men aldrig konkav.

Läppar

Läpparna skall vara måttligt överhängande. Slemhinnorna skall liksom gommen vara köttfärgade. Mungiporna skall vara svagt markerade.

Käkar/Tänder

Käkarna skall vara kraftiga. Bettet skall vara ett fulltaligt, regelbundet och kraftigt saxbett.

Kinder

Kinderna skall vara muskulösa och tydligt framträdande.

Ögon

Ögonen skall vara mörkt till ljust bärnstensfärgade med intelligent uttryck. Valpar har himmelsblå ögon. Ögonen skall vara runda och aningen snedställda. Ögonkanterna skall vara väl åtliggande.


Öron

Öronen skall vara breda, ganska långa och nå ungefär till mungipan. De skall vara högt och tätt ansatta och avrundade nertill. När hunden är uppmärksam skall öronen vara något framåtvikta och veckade.

HALS

Halsen skall verka ädel och bäras stolt. Nacken skall vara välvd. Halsen skall vara muskulös, torr, nästan rund och inte för kort. Den skall vidgas mot skuldran och harmoniskt övergå i rygglinjen och bröstet.

KROPP

Överlinje

Överlinjen skall harmoniskt löpa över den välvda halslinjen, den väl markerade manken och den relativt långa, fasta ryggen.

Manke

Manken skall vara väl markerad.

Rygg

Ryggen skall vara fast och muskulös utan svank. Hunden skall inte vara överbyggd. En något längre rygg är rasspecifikt och inte felaktigt.

Kors

Bäckenet skall vara långt och måttligt sluttande.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara kraftig utan att vara överdrivet bred. Den skall ha tillräckligt djup B nå nästan till armbågarna B och tillräcklig längd. Bröstkorgen skall vara väl välvd utan att vara tunnformad och ha långa revben. Förbröstet skall vara väl markerat.

Underlinje

Underlinjen skall visa en svagt uppdragen buklinje.

Svans

Svansen skall vara ansatt något lägre än rygglinjen jämfört med liknande raser. Svansen skall vara kraftig och väl behårad. Den hänger i vila och bärs vågrätt eller högre vid uppmärksamhet och under arbete.


EXTREMITETER

FRAMSTÄLL

Frambenen skall vara långa, seniga, raka och parallella. De skall inte vara brett ställda.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara långa och snedställda. De skall vara väl åtliggande. Muskulaturen skall vara kraftig. Vinklingen mellan skulderblad och överarm skall vara god.

Överarm

Överarmarna skall vara snedställda, tillräckligt långa och starka.

Armbåge

Armbågarna skall vara fria, varken inåt- eller utåtvridna.

Underarm

Underarmarna skall vara långa och stå lodrätt ställda.

Handlov

Handlovarna skall vara kraftiga och torra.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara seniga och lätt vinklade framåt.

Framtassar

Framtassarna skall vara kraftiga. De skall vara parallellt ställda. Tårna skall vara knutna och välvda. Längre mittentår är raskarakteristiskt och alltså inget fel. Klorna skall vara ljust till mörkt grå. Trampdynorna skall vara väl pigmenterade och hårda.


BAKSTÄLL

Bakbenen skall vara långa, seniga och ha god muskulatur. De skall vara parallellt ställda och varken vara utåt- eller inåtvridna.

Lår

Låren skall vara tillräckligt långa och kraftiga med god muskulatur.

Knäled

Knälederna skall vara kraftig och torra.

Underben

Underbenen skall vara långa med tydligt framträdande senor.

Has

Hasorna skall vara kraftiga och torra.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara seniga och nästan lodrätt ställda. De skall vara utan sporrar.

Baktassar

Baktassarna skall vara kraftiga och kompakta. I övrigt som framtassarna.

RÖRELSER

Rörelserna skall vara flytande och vägvinnande i alla gångarter. Fram- och bakben skall föras parallellt. Galoppsprången skall vara långa och flacka. Ryggen skall hålla sig rak i trav. Passgång är inte önskvärt.

HUD

Huden skall vara kraftig. Den skall vara åtsmitande utan att vara för stram.

PÄLS

Pälsstruktur

Korthårig: Kort (men längre och tätare än hos de flesta liknande raser), kraftig, mycket tät, slätt åtliggande täckhår. Utan eller med ringa underull.

Långhårig: Mjuka, långa täckhår med eller utan underull. Pälsen skall vara slät eller något vågig. Pälsen på öronens övre del skall vara lång. På öronens nedre del är sammetsaktig päls tillåten. Pälslängden på bålens sidor skall vara 3-5 cm, på halsens undersida, förbröstet och på buken är pälsen oftast något längre. Det skall finnas gott om behäng, byxor och fana på svansen, men underlinjen skall ha något kortare hår. Päls skall finnas mellan tårna. Pälsen på huvudet skall vara mindre lång. Hos enstaka individer förekommer s.k. stockhaar, d.v.s. grov päls med medellång, tät och väl åtliggande täckhår, tjock underull och måttligt utvecklade behäng och byxor (se under allvarliga fel).

Färg

Färgen skall vara grå i silver-, rådjurs-, eller musgrå färgton eller ett mellanting mellan dessa. Huvudet och öronen är oftast ljusare. Vita tecken är bara tillåtna i ringa grad på bröst och tår. Enstaka hundar har en mer eller mindre utpräglad ål längs ryggraden.

Långhårig weimaraner

Långhårig weimaraner

STORLEK/VIKT

Mankhöjd

Hanhundar 59-70 cm (idealhöjd 62-67 cm). Tikar 57-65 cm (idealhöjd 59-63 cm)

Vikt

Hanhundar ca 30-40 kg. Tikar ca 25-35 kg

FEL

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

ALLVARLIGA FEL

 • Tydligt avsteg från typ och bristande könsprägel.
 • Stora avvikelser vad gäller storlek och proportioner.
 • Stora avvikelser i nospartiet, t ex alltför tunga läppar, kort eller spetsigt nosparti.
 • Avsaknad av mer än två P1 eller M3.
 • Något lösa ögonkanter på ett eller båda ögonen.
 • Öron som är alltför korta eller långa, eller som inte är veckade.
 • Stora avvikelser vad gäller form och muskulatur. Löst halsskinn (hakpåse).
 • Tydlig svank- eller karprygg. Överbyggd.
 • Tunnformad bröstkorg, otillräckligt bröstdjup eller längd. Uppdragen buk.
 • Bristfälliga vinklar, utåtvridna armbågar, lösa tassar.
 • Kraftig hjul- eller kobenthet.
 • Dåliga rörelser, även avsaknad av långt steg fram eller påskjut bak. Passgång.
 • Mycket tunn eller mycket tjock hud.
 • Blandning mellan de i standarden föreskrivna pälsvarianterna.
 • Avsaknad av päls på buk och öron (läderöron). Utbrett ullig päls hos den korthåriga varianten. Uttalad lockig eller tunn päls hos den långhåriga varianten.
 • Avvikelser från grå färgton, t.ex. rödgul- eller brunaktig. Bruna nyanser. Tan-teckning.
 • Starka avvikelser i storlek eller vikt (t ex mer än 2 cm i mankhöjd).
 • Övriga allvarliga brister.
 • Lätta temperamentsfel.

DISKVALIFICERANDE FEL

 • Fullständigt otypisk, framförallt för tung eller klen kroppsbyggnad.
 • Fullständigt oproportionerlig.
 • Otypiskt huvud, t ex bulldoggsliknande skalle, konkav nosrygg.
 • Under-, överbett, avsaknad av fler tänder än de som nämns under allvarliga fel.
 • Entropion, ektropion.
 • Uttalat mycket löst halsskinn t ex dröglappar.
 • Kraftig svank- eller karprygg. Kraftigt överbyggd.
 • Uttalat tunnformad eller missbildad bröstkorg.
 • Missbildade extremiteter.
 • Uttalat bundna rörelser.
 • Delvis eller fullständig hårlöshet.
 • Annan färg än grå. Omfattande bruna tan-tecken. Vita tecken utom i bringa och på tassar.
 • Grava avvikelser från angiven mankhöjd och viktmått.
 • Temperamentsdefekter, t ex skygghet eller ängslighet.

SAMMANSTÄLLNINGEN KAN NATURLIGT NOG INTE TA UPP ALLA FÖREKOMMANDE FEL, UTAN DE HÄR NÄMNDA FÅR TAS SOM EXEMPEL.

NOTA BENE

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.


Om rasen

En av de, i mitt tycke, absolut vackraste hundraserna! Weimaranern, som ibland kallas "spökhunden", är en mycket vacker och elegant hund med sin silvergrå päls och intensiva blick. Den silvergrå pälsen och de bärnstensfärgade ögonen är kännetecknande för rasen, men valparna föds faktiskt randiga och blåögda.

Rasen härstammar från Tyskland och tillhör de stående fågelhundarna som söker upp viltet, visar jägaren var det finns genom det karaktäristiska ståndet och därefter på kommando stöter fågeln. Som många andra stående hundar är detta en allroundhund som kan användas till t.ex. spårarbete och vattenapportering.

Rasen finns i en korthårig variant och en långhårig, men den korthåriga är överlägset vanligast. De två hårlagsvarianterna räknas som två raser, men stamböckerna är öppna och avel däremellan är alltså möjlig.

Weimaraner är en gammal ras som ursprungligen kommer från Thüringen i Tyskland. Det finns hundar avbildade på målningar från 1600- och 1700-tal som har stora likheter med dagens Weimaraner. Den första rasstandarden kom dock inte förrän i slutet av 1800-talet.

Det var från början en exklusiv hundras som endast adeln fick hålla. Så småningom spreds den dock över världen. Men det är fortfarande ingen vanligt förekommande ras, det är bara i USA och Storbritannien registreringssiffrorna är höga. Weimaranern kom till Sverige i början av 1970-talet och det finns idag ett hundratal hundar av rasen och det föds ca 6-8 kullar varje år.

Korthårig weimaraner

Korthårig weimaraner, år 1915

Hälsa

Höftledsdysplasi förekommer, precis som hos de flesta större raser. Weimaraner ingår i SKK:s hälsoprogram för HD, vilket innebär att föräldradjuren måste ha känd HD-status för att valparna ska få registreras.

Ett annat problem är magomvridning. Detta är ett känt problem hos fågelhundsraser, som kan vara dödligt. För att förebygga att detta inträffar ska man alltid vänta en timme innan man utfodrar hunden efter att den utfört något större arbete.

Andra problem som förekommer, men är mindre vanliga, är; entropion (inåtrullning av ögonlockskanten), ektropion (hängande undre ögonlock), epilepsi och osteochondros (samlat begrepp för ledsjukdomar som uppträder under hundens tillväxtperiod).


Mentalitet & Aktivitet

En riktig arbetsmaskin! Weimaraner är en mycket alert och vaksam hund med livligt temperament och en utpräglad envishet. Den är lättlärd och har ett stort aktiveringsbehov. Enbart promenader räcker inte för rasen, den behöver arbeta för att få utlopp för sin energi. Någon form av jakt- och/eller lydnadsarbete är ett måste.

Rasen är en utpräglad enmanshund, eller möjligtvis "enfamiljshund". Oftast väljer den ut en person i familjen som sin favorit.

Det här är inte en hund för oerfarna och man ska absolut inte göra misstaget att skaffa en Weimaraner enbart för det vackra utseendets skull. Det är en krävande hund med en kombination av känslighet, envishet, skärpa och skyddsinstinkt. Men med rätt hand i kopplet är det en härlig hund! Tillgiven, lydig och arbetsvillig.

Weimaranern är mest lämpad för fält-, fjäll- och skogsjakt, men passar även vid stötjakt. Dess styrka ligger i att den är en allroundhund.

-------------------------------------------------------------------------------

Källa: http://www.weimaranerklubben.se/

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2008-05-19 17:34 #1 av: [lottaeriksson]

Naaw jättefina hundar!

Och jättebra artikel :)

Anmäl
2008-05-19 17:51 #2 av: Tezza

Bra artikel och härliga bilder. Jag var med på ett weimaraner kennelläger förra året för jag är så frälst på den här vackra rasen. Så bara jag har tagit jägarexamen så blir det en weimaraner, för jaga tycker jag de ska få göra. Tyvärr så blir de mer och mer sällskapshundar, vilket inte är rätt.

Anmäl
2008-05-19 17:52 #3 av: SaraC

#1 Tack :)

Det här är en av mina drömraser, så vackra och härliga hundar, som jag förmodligen aldrig kommer skaffa själv dock :)

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2008-05-19 18:02 #4 av: SaraC

#2 Ja, det tycker jag också att de bör få göra. Anledningen till att jag själv nog aldrig kommer skaffa en, men de är underbara :)

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2008-05-19 23:58 #5 av: kerstinjo

Weimaranern är en otroligt vacker hund!

Anmäl
2008-05-20 21:04 #6 av: Starfall

Weimaranern är min absoluta drömhund... Min dröm är att en dag skaffa en weimaraner =)

Anmäl
2008-05-20 21:28 #7 av: Liss

Dem är ju så himla vackra!:)

Anmäl
2008-05-28 17:31 #8 av: Hundvalp

Jag ska nog skaffa en sån

Anmäl
2008-06-02 21:31 #9 av: Haztparken

Jag jobbar på ett hunddagis (är typ 13 år) och där finns det en hona som heter Dina, hon är nog a den rasen! OM hon är av den rasen så har jag för mig att rasen kallas spökhunden p.g.a dens ljusa päls o ögon.

Anmäl
2008-06-02 21:31 #10 av: Haztparken

Jag jobbar på ett hunddagis (är typ 13 år) och där finns det en hona som heter Dina, hon är nog a den rasen! OM hon är av den rasen så har jag för mig att rasen kallas spökhunden p.g.a dens ljusa päls o ögon.

Anmäl
2008-06-02 22:17 #11 av: Hera

Dom är SÅ VACKRA! Hade gärna haft en sån om det inte var en fågelhund.

Anmäl
2008-06-16 14:41 #12 av: jees94

vi ska köpa en sån :D Fast ev. en långhårig :)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.