02: Schnauzer/Pinscher/Molosser med flera

Rottweiler

2009-01-23 20:28 #0 av: SaraC

Rottweilern är till sin grundläggande natur vänlig och godmodig. FCI-nummer: 147. Grupptillhörighet: Grupp 2 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar.

Rottis1.jpg

Foto: NinniH

Rasstandard

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Tyskland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sällskaps-, tjänste- och brukshund

FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 2, sektion 1. Med arbetsprov

BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Rottweiler räknas till de äldsta hundraserna. Dess ursprung går tillbaka till romartiden, då den användes som vakt- och boskapshund. Hundarna följde de romerska legionerna över Alperna som människans beskyddare och som boskapshund. I trakten av Rottweil sammanträffade dessa hundar med de inhemska hundarna och en uppblandning skedde. Rottweilerhundens huvuduppgift blev nu att driva och vakta kreaturshjordar och att försvara husbonden och hans egendom. Rasen fick sitt namn efter den gamla tyska riksstaden Rottweil: Rottweiler Metzgerhund (Metzger = slaktare). Slaktarna födde upp rottweilern enbart utifrån dess bruksegenskaper och ändamålsenlighet. Härigenom utvecklades med tiden en utmärkt vakt- och boskapshund, som också kunde användas som draghund.

När man i början av 1900-talet sökte lämpliga polishundar prövades också rottweilern. Det visade sig mycket snabbt att den var väl lämpad för polisarbete. 1910 godkändes rasen officiellt som polishund.

Avelsarbetet inriktas på att få fram en kraftfull hund som är svart med rödbruna, klart avgränsade tecken och som trots det kraftiga helhetsintrycket ändå visar ädelhet och som särskilt väl lämpar sig som sällskaps-, tjänste- och brukshund.

HELHETSINTRYCK: Rottweilern är en medelstor till stor, kraftig hund, varken klumpig eller lätt, inte högställd eller luftig. Den välproportionerliga, kompakta och kraftiga kroppen skall ge intryck av stor styrka, rörlighet och uthållighet.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN: Kroppslängden från bröstbensspetsen till sittbensknölen, skall överstiga mankhöjden med högst 15 %.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Rottweilern är till sin grundläggande natur vänlig och godmodig. Den är barnvänlig, mycket tillgiven, följsam, lydig och arbetsvillig. Den ger ett rustikt intryck och dess uppträdande är självsäkert, nervfast och oförskräckt. Den reagerar med stor uppmärksamhet på omgivningen.

Rottis2.jpg

Foto: KindredCold

HUVUD:

Skallparti: Skallpartiet skall vara medellångt och brett mellan öronen. Pannan skall sedd från sidan vara måttligt välvd. Nackknölen skall vara väl utvecklad men inte starkt framträdande.

Stop: Stopet skall vara markerat.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara väl utvecklad, snarare bred än rund med förhållandevis stora näsborrar. Den skall alltid ha svart pigment.

Nosparti: Nosryggen skall vara rak, bred vid basen och måttligt avsmalnande. Nospartiet skall i förhållande till skallpartiet varken verka långsträckt eller kort.

Läppar: Läpparna skall vara svarta och strama med slutna mungipor. Tandköttet skall vara så mörkt som möjligt.

Käkar/Tänder: Käkarna skall vara kraftiga och breda. Bettet skall vara starkt och fulltaligt. Saxbett.

Kinder: Okbågarna skall vara markerade.

Ögon: Ögonen skall vara medelstora, mandelformade och mörkbruna. Ögonlockskanterna skall vara väl åtliggande.

Öron: Öronen skall vara medelstora, hängande och trekantiga. De skall sitta brett isär och vara högt ansatta. Öronen som skall vara väl åtliggande får skallen att verka bredare när de riktas framåt.

HALS: Halsen skall vara kraftig, måttligt lång, väl musklad och ha lätt välvd nacklinje. Den skall vara torr, utan dröglappar eller löst halsskinn.

KROPP:

Rygg: Ryggen skall vara plan, stark och stram.

Ländparti: Ländpartiet skall vara kort, kraftigt och djupt.

Kors: Korset skall vara brett, medellångt och lätt rundat, varken plant eller brant sluttande.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara rymlig, bred och djup (ca 50 % av mankhöjden) med väl utvecklat förbröst och väl välvda revben.

Underlinje: Buklinjen skall inte vara uppdragen.

Svans: Svansen skall vara naturlig (okuperad) och bäras vågrätt i rygglinjens förlängning; kan i stillastående också bäras hängande.

Rottis6.jpg

Foto: NinniH

EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL: Frambenen skall sedda framifrån vara raka och inte trångt ställda.

Skulderblad: Skuldran skall vara vällagd och skulderbladets lutning mot horisontallinjen skall vara ungefär 45 grader.

Överarm: Överarmarna skall ligga väl an intill kroppen.

Underarm: Underarmarna skall sedda från sidan vara raka. De skall vara välutvecklade och välmusklade.

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara lätt fjädrande, starka och inte branta.

Framtassar: Tassarna skall vara runda, tårna skall vara tätt slutna, välvda och ha hårda trampdynor. Klorna skall vara korta, svarta och kraftiga.

BAKSTÄLL: Bakbenen skall sedda bakifrån vara raka och inte trångt ställda. Då hunden står naturligt skall trubbiga vinklar bildas mellan lårbenet och höftbenet, mellan lårbenet och underbenet och mellan underbenet och mellanfoten.

Lår: Låren skall vara måttligt långa, breda och välmusklade.

Underben: Underbenen skall vara långa, seniga och kraftiga med välutvecklade muskler.

Has: Hasorna skall vara kraftfulla och välvinklade, ej raka.

Baktassar: Baktassarna skall vara något längre än framtassarna med kraftiga tätt slutna och välvda tår.

Rottis3.jpg

Foto: NinniH

RÖRELSER: Rottweilern är en travare. Ryggen skall förbli fast och relativt stilla under rörelse. Rörelserna skall vara harmoniska, jämna, kraftfulla och fria med god steglängd.

HUD: Huden på huvudet skall överallt vara stramt åtliggande. När hunden är mycket uppmärksam får lätta rynkor bildas i pannan.

PÄLS:

Pälsstruktur: Rasen skall ha s.k. dubbelpäls d.v.s. den skall bestå av täckhår och underull. Täckhåret skall vara medellångt, grovt, tätt och stramt åtliggande. Underullen skall inte framträda genom täckhåren. På bakbenen skall pälsen vara något längre.

Färg: Färgen skall vara svart med väl avgränsade tecken, i en mättad rödbrun nyans, på kinder, nos, halsens undersida, bröst och ben samt över ögonen och under svansroten.

STORLEK/VIKT:

Mankhöjd:

Hanhund: 61-68 cm;

61-62 cm liten

63-64 cm medelstor

65-66 cm stor = korrekt storlek

67-68 cm mycket stor

Tik: 56-63 cm;

56-57 cm liten

58-59 cm medelstor

60-61 cm stor = korrekt storlek

62-63 cm mycket stor

Vikt:

Hanhund: ca 50 kg

Tik: ca 42 kg

Rottis4.jpg

Foto: KindredCold

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Helhet: Lätta, luftiga och högställda hundar; tunn benstomme och svag muskulatur.

Huvud: Huvud av jakthundstyp; smalt, lätt, för kort, långt eller klumpigt huvud; flat panna (avsaknad av eller för lite stop).

Nosparti: Långt eller spetsigt nosparti; kluven nos, konvex (ramsnos) eller konkav nosrygg; fallande nosrygg; ljus eller fläckig nostryffel.

Läppar: Ej tättslutande, skära eller fläckiga läppar; öppna mungipor.

Käke: Smal underkäke.

Kinder: Starkt framträdande kinder.

Bett: Tångbett.

Öron: För lågt ansatta, tunga, långa, slappa, bakåtvikta eller utstående och osymmetriskt burna öron.

Ögon: Ljusa, djupt liggande, för framträdande eller runda ögon; lösa ögonkanter.

Hals: För lång, tunn, dåligt musklad hals; dröglappar eller för löst halsskinn.

Kropp: För lång, för kort eller smal kropp.

Rygg: För lång, svag eller sänkt rygg; karprygg.

Kors: Brant kors, för kort, för plant eller för långt kors.

Bröstkorg: Flat, tunnformad eller outvecklad bröstkorg.

Svans: För högt eller för lågt ansatt svans.

Framställ: Trångt ställda eller krokiga framben. Branta skuldror; mycket lösa armbågar; för lång, för kort eller brant överarm; vek eller brant mellanhand; spretiga tassar; för platta eller alltför välvda tår, förkrympta tår; ljusa klor.

Bakställ: Platta, otillräckligt musklade lår, trångt ställda bakben, kohasighet eller hjulbenthet; för knappt vinklat eller övervinklat bakställ; sporrar.

Hud: Rynkor på huvudet.

Pälsstruktur: Mjuk, för kort eller lång päls, vågig päls, avsaknad av underull.

Färg: Missfärgade, oklart avgränsade, för utbredda tecken.

DISKVALIFICERANDE FEL:

Allmänt: Tydligt omvänd könsprägel (tikprägel hos hanhund och tvärtom).

Uppförande/karaktär: Hundar som är rädda, skygga, fega, skotträdda, argsinta, överdrivet misstänksamma eller nervösa.

Ögon: Entropion, ektropion, gula ögon, olikfärgade ögon.

Bett: Överbett, underbett, korsbett; avsaknad av en incisiv, hörntand, premolar eller molar.

Svans: Kroksvans, svans som bärs upprullad över ryggen, svans som bärs kraftigt åt sidan från rygglinjen.

Pälsstruktur: Utpräglat långhårig och vågig päls.

Pälsfärg: Färg som avviker från den för rottweiler standardenliga färgen svart med rödbruna tan-tecken; vita fläckar.

NOTA BENE: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Rottis5.jpg

Foto: NinniH

Om rasen

Rottweilern är en framgångsrik brukshund som besitter de egenskaper som en effektiv brukshund bör ha - skärpa, mod, nervfasthet, följsamhet och arbetsvilja.

Funderar man på att skaffa en rottis bör man först och främst sätta sig in i rasen och dess egenskaper. Det här är en ras som behöver både en hel del motion och mental stimulans. Att hitta rätt uppfödare är också viktigt. Ta god tid på dig och kontakta gärna rasklubbens valpförmedlare.

Rasklubbens rekommendationer och avelsprogram för föräldradjur ;

  • Höft- och armbågsledsröntgad utan anmärkning
  • Exteriörsbeskriven av för rasen godkänd exteriörsbeskrivare
  • Utställd med lägst 2:a pris i kvalitetsklass efter 15 måndader fyllda
  • Genomfört MH mellan 12-24 månader och där inte blivit belastad med diskvalificerande fel i momenten 1a, 1c, 6d, 7b, 7c och 10, eller Korad.

Källa: Rottweilerklubben

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2009-01-23 20:33 #1 av: empan-hampus

Bra artikel! Skrattande Vi hade 2 rottweiler när jag var mindre, så det är faktiskt rasen jag växt upp med Flört

Anmäl
2009-01-23 20:49 #2 av: Angelclaw

Bra artikel! jag älskar rottisar, underbara hundar!

//Tess

Sajtvärd på Motor

Medarbetare på: nattsudd och gerbiler

 

Anmäl
2009-01-23 20:56 #3 av: AnneN

Rottisar är så underbara =)

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-01-23 21:37 #4 av: Taci

Trevlig läsning:)

Anmäl
2009-01-23 22:34 #5 av: Singo-Torpet

en bra artikel..

Anmäl
2009-01-28 17:24 #6 av: kerstinjo

Otroligt vackra hundar.

Anmäl
2009-01-28 20:42 #7 av: joooossan

Jag tycker att de är SÅ underbart söta! :)

Anmäl
2009-01-28 20:49 #8 av: NinniH

Instämmer med dem andra - bra artikel. ^^

Kram Ninni, medarbetare på Bullhundar.ifokus
♥•*¨*•.¸¸♥ Chanipet Design & Foto ♥ ¸¸.•*¨*•♥

Anmäl
2009-01-28 22:23 #9 av: Sandra-L

Kul läsning! :)

Jag älskar rottisar, får hem min allra första om 13 dagar ;)
*spännande*

Anmäl
2009-01-29 11:19 #10 av: AndreasS

Riktigt bra artikel, har själv en liten tös här hemma som är född 5/8-08.

Mvh: Andréas Sandberg | 021media.se - Västerås hetaste nyhetsbilder | En blogg om oss och vår vardag - Bubben´s & Bella´s Blogg | Forza Grönvitt 100% kärlek

Anmäl
2009-02-10 17:19 #11 av: gizz

jätte bra artikel om rottis..har en goding själv...Cool

Anmäl
2009-09-17 21:12 #12 av: Ricko

Bra artikel! Min 2:a favoritras och har haft 2 st godingar förr :)

Anmäl
2009-09-17 21:49 #13 av: [Hilo]

Roligt med två av mina rottisar med som bild!

Älskade söta rådisar! Kyss

Anmäl
2009-09-17 21:54 #14 av: empan-hampus

Har haft rottisar förr och ska ha det igen! Flört

Anmäl
2009-10-31 19:14 #15 av: Ricko

Hur är det med Rottisar och Agility förresten?

Anmäl
2009-10-31 21:57 #16 av: [jakke94]

#15 inget jag skulle rekommendera, iallfall inte innan dem är röntgade

Anmäl
2009-10-31 23:34 #17 av: [Hilo]

#15 Skulle väl bara en bra bruksare, med de är svårare och måste jobba mer med än en utställare.

En utställare skulle jag inte köra med då de har en annan byggnad.
Men en friröntgad bruksare kanske man skukke kunna testa om den går bra, dock inte för höga hinder kanske..

Anmäl
2009-11-01 13:43 #18 av: Loppanploppan

Bra Artikel!

Älskar rasen djupt!

Va förut som en slags dagmatte åt en Rottis tik. Gick ut med henne o aktiverade henne för att ägaren inte hann det, och bättre vän kan man leta efter!
Folk blev vita i ansiktet då dom såg mig o min kompis (vi är 13) gå med henne, antingen med ganska långt koppel eller lös.
Vi hade alltid full kontroll över henne och hon älskade allt vi hittade på, det verkligen lyste glädje om henne!
Underbar ras!

Skaffar helt klart då jag blir vuxen!

Anmäl
2009-11-01 16:15 #19 av: Ricko

Oki, synd. älskar ju både Agility och Rottisar.

Anmäl
2009-11-01 16:15 #20 av: Ricko

Oki, synd. älskar ju både Agility och Rottisar.

Anmäl
2009-11-01 17:01 #21 av: Ricko

Vad tycker ni själv man ska aktivera rottisar med för att dom ska må bra? :) Och gillar ni bäst utställnings eller bruks? Tycker bruks är finare själv (Om/visst det är dom som inte är lika grova?)

Anmäl
2009-11-01 17:33 #22 av: [Hilo]

#21 Dra och spår är jättebra aktiviteter.
Det körde jag ofta med mina rottisar!

Jag gillar bruks bäst, men de kan vara rätt skarpa, så vill man ha en "lättare" hund till psyket så skulle jag nog välja en utställare.
Tycker de är lika snygga - Kan vara lika snygga - Men föredrar bruksarna Glad

(kom ihåg att hunden ska vara röntgad innan man börjar dra med den)

Anmäl
2009-11-01 18:43 #23 av: Ricko

Okej :) Kan sök och lydnad/dressyr vara nån bra aktivitet? :) Skulle så gärna vilja köra agility men då det ej är bra för rottisar får jag skaffa en annan ras också och köra med den istället,

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.