09: Sällskapshundar

Pudel

2009-09-02 19:30 #0 av: SaraC

Pudeln är känd för sin trofasthet, sin lätthet att lära och dresseras, vilket gör den till en särskilt trevlig sällskapshund. FCI-nummer: 172. Grupptillhörighet: Grupp 9 Sällskapshundar.

Foto: Fotoakuten

Foto: www.fotoakuten.se

Rasstandard

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Frankrike

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sällskapshund

FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 9, sektion 2

BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Ordet caniche (det franska namnet för pudel) kommer från ordet "cane", femininum av canard (= and). Rasen härstammar från barbet med vilken den fortfarande har mycket gemensamt. Ursprungligen användes pudel vid jakt på sjöfågel. I länder utanför Frankrike hänför sig ordet caniche till att "plaska i vatten". År 1743 kallade man barbettik för "caniche". Så småningom kom barbet och pudel att skiljas åt. Uppfödarna bemödade sig om att bibehålla ursprungstypen och enfärgad päls. Pudeln har blivit mycket populär som sällskapshund tack vare sitt vänliga, glada och trogna sätt, men också tack vare att den finns i fyra storlekar och i olika färger, något för alla smaker.

HELHETSINTRYCK: Pudeln skall vara av normaltyp och ha en karakteristisk, krusig päls och förekommer som ullpudel eller snörpudel. Pudeln skall ge intryck av klokhet och ständigt vara alert och aktiv. Den skall vara harmoniskt byggd och ge intryck av elegans och stolthet.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN:

 • Nospartiets längd skall motsvara ungefär 9/10 av skallens längd.
 • Kroppslängden från skulderled till sittbensknöl skall något överstiga mankhöjden.
 • Höjden över manken skall ungefär motsvara höjden över korset.
 • Höjden upp till armbågen skall utgöra 5/9 av mankhöjden.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Pudeln är känd för sin trofasthet, sin lätthet att lära och dresseras, vilket gör den till en särskilt trevlig sällskapshund.

Foto: Fotoakuten

Foto: www.fotoakuten.se

HUVUD: Huvudet skall vara elegant, rakskuret och i proportion till kroppen. Det skall vara välmejslat, inte grovt men inte heller överdrivet förfinat.

Skallparti: Skallens bredd skall understiga halva huvudets längd. Skallpartiet skall ovanifrån sett verka ovalt och från sidan sett lätt konvext. Skallens och nospartiets linjer skall vara lätt divergerande. Ögonbrynsbågarna skall vara måttligt framträdande och vara täckta av lång päls. Pannfåran skall vara bred mellan ögonen och smalna av mot nackknölen, som skall vara mycket markerad. (Hos dvärgvarianterna får nackknölen vara något mindre markerad.)

Stop: Stopet skall vara föga markerat.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara utvecklad och ligga i linje med den vertikala profilen. Näsborrarna skall vara öppna. Nostryffeln skall vara svart hos svarta, vita och grå pudlar, den skall vara brun hos bruna pudlar. Hos aprikosfärgade och röda pudlar skall nostryffeln vara brun eller svart.

Nosparti: Nosryggen skall vara helt rak. Nospartiets längd skall motsvara ungefär 9/10 av skallens längd. Underkäkens ben skall vara nästan parallella. Nospartiet skall vara kraftfullt och dess undre kontur skall utgöras av käkbenet och inte av överläppsranden.

Läppar: Läpparna skall vara måttligt utvecklade, tämligen torra och medeltjocka. Överläppen skall vila på den undre utan att hänga över. Läpparna skall vara svarta hos svarta, vita och grå pudlar; de skall vara bruna hos bruna pudlar. Hos aprikosfärgade och röda pudlar skall läpparna vara mer eller mindre mörkt bruna eller svarta. Mungiporna får inte vara framträdande.

Käkar/Tänder: Saxbett med starka tänder.

Kinder: Kinderna skall inte vara framträdande, utan följa kindbenens konturer. Partiet under ögonen skall vara utmejslat och föga utfyllt. Okbågarna skall endast vara svagt framträdande.

Ögon: Ögonen skall ha ett livligt uttryck. De skall vara placerade i höjd med stopet och vara lätt snedställda. Ögonen skall vara mandelformade. De skall vara svarta eller mörkbruna. Hos bruna pudlar kan ögonen få vara mörkt bärnstensfärgade. Ögonkanterna skall vara svarta hos svarta, vita och grå pudlar; de skall vara bruna hos bruna pudlar. Hos aprikosfärgade och röda pudlar kan ögonkanterna vara bruna eller svarta.

Öron: Öronen skall vara tämligen långa och hänga utmed kinderna. Öronen skall vara ansatta i förlängningen av en tänkt linje från nostryffelns ovansida och under och förbi den yttre ögonvrån. De skall vara flata och vidga sig från ansättningen och vara avrundade längst ner. Öronen skall vara täckta av vågig och mycket lång päls. Öronlädret skall nå fram till mungipan.

Foto: Fotoakuten

Foto: www.fotoakuten.se

HALS: Halsen skall vara stark, lätt välvd bakom nacken, medellång och välproportionerlig. Huvudet skall bäras högt och stolt. Halsen skall vara fri från löst halsskinn och oval i genomskärning. Den skall vara något kortare än huvudet.

KROPP: Kroppen skall vara välproportionerlig. Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden.

Manke: Manken skall vara måttligt markerad.

Rygg: Ryggen skall vara kort. Överlinjen skall vara harmonisk och fast. Höjden över manken skall ungefär motsvara höjden över korsets högsta punkt.

Ländparti: Ländpartiet skall vara fast och muskulöst.

Kors: Korset skall vara avrundat utan att vara brant.

Bröstkorg: Bröstbensknappen skall vara lätt framträdande och vara placerad tämligen högt. Bröstkorgen skall nå ner till armbågen. Dess bredd skall motsvara 2/3 av dess djup. Hos storpudel skall bröstomfånget, mätt bakom skuldrorna, överstiga mankhöjden med minst 10 cm. Bröstkorgen skall vara oval och den skall vara bred i ryggpartiet.

Underlinje: Buk och flanker skall vara uppdragna utan att vara vinthundsaktiga.

Svans: Svansen skall vara tämligen högt ansatt i linje med länden. Den kan vara okuperad eller kuperad till en tredjedel från svansansättningen eller till hälften av sin naturliga längd. Svansen kan sänkas när hunden står stilla. När hunden rör sig bärs den snett uppåt.

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE

EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL: Frambenen skall vara fullständigt raka och parallella med välutvecklade muskler och god benstomme. Avståndet från armbågen till marken skall något överstiga hälften av mankhöjden.

Skulderblad: Skuldrorna skall vara snedställda och muskulösa. Skulderbladen skall bilda en vinkel på ungefär 110 grader mot överarmsbenen.

Överarm: Överarmarna skall vara lika långa som skulderbladen.

Handlov: Handlovarna skall vara i linje med underarmens framsida.

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara starka och nästan lodräta från sidan sett.

Framtassar: Framtassarna skall vara tämligen små, slutna och ha formen av en kort oval. Tårna skall vara väl välvda och fasta. Trampdynorna skall vara tjocka och hårda. Klorna skall vara svarta hos svarta och grå pudlar, De skall vara bruna hos bruna pudlar. Hos vita pudlar får klorna ha alla nyanser från hornfärg till svart. Hos aprikosfärgade och röda pudlar skall klorna vara bruna eller svarta.

BAKSTÄLL: Bakbenen skall vara parallella bakifrån sett med välutvecklade och tydligt framträdande muskler. Hasorna skall vara tämligen vinklade. Vinklarna i höftled, knäled och hasled skall vara markerade.

Lår: Låren skall vara muskulösa och kraftiga.

Mellanfot: Mellanfötterna skall vara tämligen korta och vertikala. Pudeln skall vara född utan sporrar på bakbenen.

Baktassar: Baktassar, se framtassar.

Foto: Fotoakuten

Foto: www.fotoakuten.se

RÖRELSER: Rörelserna skall vara fjädrande och lätta.

HUD: Huden skall vara smidig, stram och pigmenterad. Hos svarta, bruna, grå, aprikosfärgade och röda pudlar skall pigmenteringen harmoniera med pälsfärgen. Vita pudlar skall helst ha silverfärgad hud.

PÄLS:

Pälsstruktur:

Ullpudeln skall ha riklig päls med en struktur som är fin, ullig, krusig och spänstig samt gör motstånd mot handens tryck. Pälsen skall vara tjock och ymnig med jämn längd samt ha enhetligt stora lockar.

Snörpudeln skall ha riklig päls med en struktur som är fin, ullig och tät. Pälsen skall bilda karakteristiska snören som skall vara minst 20 cm långa.

Färg: Färgen skall vara enfärgat svart, vit, brun, grå, aprikos eller röd.

Brun: Färgen skall vara ren, tämligen mörk, jämn och mättad. Beige färg eller ljusare nyanser därav är inte tillåtet.

Grå: Färgen skall vara jämn och ren och får varken vara svart eller vitaktig.

Aprikos: Färgen skall vara jämn och får inte närma sig blek fawn, sand eller rött.

Röd: Färgen skall vara jämn över hela pälsen och får aldrig närma sig aprikos.

Ögonkanter, nostryffel, läppar, tandkött, gom, anus, pung och trampdynor skall vara väl pigmenterade.

STORLEK/VIKT:

Mankhöjd:

Storpudel: Över 45 cm till och med 60 cm med en tolerans på 2 cm uppåt. Storpudeln skall vara som en förstorad kopia av mellanpudeln från vilken den har behållit samma kännetecken.

Foto: texasmamma

Storpudel - Foto: texasmamma

Mellanpudel: Över 35 cm till och med 45 cm

Foto: texasmamma

Mellanpudel - Foto: texasmamma

Dvärgpudel: Över 28 cm till och med 35 cm. Dvärgpudeln skall i sin helhet ge intryck av en förminskad mellanpudel. I så stor utsträckning som möjligt skall samma proportioner bibehållas. Inget dvärglikt utseende får förekomma

Foto: texasmamma

Dvärgpudel - Foto: texasmamma

Toypudel: Över 24 cm till och med 28 cm (idealet är 25 cm) med en tolerans på 1 cm nedåt. Toypudeln skall i sin helhet behålla intryck av dvärgpudeln. Samma proportioner bibehålls och skall motsvara alla standardens krav. Inget dvärglikt utseende får förekomma. Enbart nackknölen kan vara något mindre markerad.

Foto: Fotoakuten

Toypudel - Foto: www.fotoakuten.se

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

 • Karprygg eller svankrygg
 • Svans som är för lågt ansatt
 • Överdrivet rastlös (nervig)
 • Tänder:
  • Avsaknad av 2 P1or beaktas ej
  • Avsaknad av en eller symmetrisk avsaknad av två P2or
  • Avsaknad av M3 beaktas ej

ALLVARLIGA FEL:

 • Delvis opigmenterad nostryffel
 • Klent nosparti
 • Spetsigt nosparti
 • Böjd nosrygg
 • Tänder:
  • Osymmetrisk avsaknad av två P2or
 • För stora eller för djupt liggande ögon
 • Inte tillräckligt mörka ögon
 • För korta öron
 • Brant kors
 • Svans som är krökt över ryggen
 • För raka bakbensvinklar
 • Flytande eller långsträckta rörelser
 • Gles, mjuk eller sträv päls
 • Obestämbar eller ojämn pälsfärg: svartgrå eller vitgrå hos grå pudel, blekt hos aprikosfärgad och röd pudel, crème, hos brun pudel beige eller mycket mörkt brun.

DISKVALIFICERANDE FEL:

 • Aggressiv eller extremt skygg
 • Helt avpigmenterad nostryffel
 • Avsaknad av typ särskilt avseende huvudet
 • Över- eller underbett
 • Tänder:
  • Avsaknad av en framtand eller en hörntand eller en rovtand
  • Avsaknad av en P3 eller en P4
  • Avsaknad av tre premolarer eller fler (gäller ej P1or)
 • Medfödd svanslöshet eller tillbakabildad svans
 • Sporrar eller spår av sporrar på bakbenen
 • Päls som inte är enfärgad
 • Vita fläckar och vitt på tassarna
 • Mankhöjd över 62 cm för storpudel och under 23 cm för toypudel
 • Varje tecken på dvärgväxt: äppelskalle, avsaknad av nackknöl, starkt markerat stop, utstående ögon, alltför kort och upp näst nosparti, tillbakabildad underkäke, flyende haka
 • Nästan obefintlig pannfåra
 • Mycket tunn benstomme hos toypudel
 • Ringlad svans med spets som faller ner över flank eller kors.

NOTA BENE: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Foto: Fotoakuten

Foto: www.fotoakuten.se

TILLÄGG TILL STANDARDEN

Tillåtna utställningsfrisyrer

Lejonklippning: Såväl ull- som snörpudel skall vara klippta på bakdelen fram till revbenen. Andra klippta partier skall vara: nospartiet på ovan- och undersidan från och med nedre ögonkanten: kinderna; fram- och bakbenen utom manschetter eller bollar samt valfri utformning på bakdelen; svansen, utom en avslutande rund eller avlång boll. Mustasch föreskrivs för alla pudlar i denna klippning. Päls på frambenen, s.k. byxor, är tillåtet.

Toilette moderne: Att behålla päls på alla benen är tillåtet på det uttryckliga villkoret att följande regler respekteras:

1. Klippta partier:

a) Längst ned på frambenen från klorna till sporren samt längst ned på bakbenen till motsvarande höjd. Klippning begränsad till enbart tårna är tillåten.

b) Huvudet och svansen skall klippas enligt de regler som nämns under lejonklippning.

Undantagsvis tillåts också för denna klippning:

Kort päls - inte mer än en centimeter i längd - på underkäken. Denna päls skall vara klippt parallellt med underkäken.

S.k. bockskägg är inte tillåtet.

Svansboll saknas.

2. Avkortad päls:

Avkortad päls som ger ett småvågigt utseende skall finnas på ryggen. Pälsen får vara mer eller mindre lång, dock minst en centimeter. Pälslängden skall gradvis öka runt sidorna och högst upp på benen.

3. Toppad päls:

a) På huvudet skall pälsen bilda en lagom hög mössa. Toppad päls skall också finnas på halsen och bakåt till manken, samt framåt, utan avbrott, till de klippta partierna på tassarna, i en tänkt, lätt snedställd linje från bringans översta del. Överst på öronen kan pälsen kortas med sax eller klippas medhårs till maximalt 1/3 av deras längd. Nedre delen av öronen skall lämnas bepälsade och pälslängden skall öka uppifrån och nedåt för att sluta i en frans, som får jämnas.

b) På benen lämnas byxor, som har en markerad, prydlig övergång mot tassarnas klippta partier. Pälslängden skall öka gradvis uppåt för att på skuldrorna liksom på låren nå en längd av 4-7 cm i utdraget skick. Pälslängden skall vara i proportion till hundens storlek, men får inte ge ett pösigt intryck. Byxorna på bakbenen skall låta pudelns typiska vinkling framträda.

Engelsk klippning: Engelsk klippning är lejonklippning med motiv på bakstället i form av "armband" och "manschetter". Avgränsningar mellan motiven behöver inte finnas. På huvudet kan finnas längre päls, s.k. top knot. (Det är förbjudet att preparera huvudpälsen med hårspray eller andra produkter.) Mustasch kan finnas. Avsaknad av mustasch är tillåtet.

Inga former av fantasiklippning som gör avsteg från standarden är tillåtna. Oavsett vilken standardenlig frisyr som hunden har skall frisyren inte tillåtas påverka bedömningen, utan alla hundar i samma klass skall bedömas tillsammans oavsett klippningen.

Pudlar som inte är klippta enligt standarden kan inte prisbedömas på officiell utställning. Diskvalificeringen gäller bara för det tillfälle då hunden inte är klippt enligt reglerna.

Foto: Marija

Foto: Marija

Om rasen

Pudeln uppkom troligen under tidig medeltid i Sydeuropa och den större pudeln användes ursprungligen som vattenapporterande jakthund. Simhudsförsedda tassar och tjock, fet och vattenavstötande päls i kombination med samarbetsvilja och intelligens gjorde den utmärkt för uppgiften. Det var för att hunden skulle kunna röra sig snabbare och smidigare i vattnet som man började klippa pälsen på stora delar av kroppen. Pälsen kring bröstkorg och leder lämnades kvar som skydd mot det kalla vattnet. Idag är den så kallade lejonklippningen en av de populäraste pudelklippningarna.

År 1932 delades de mindre pudlarna upp i liten pudel och dvärgpudel, den lilla pudeln kallas numera mellanpudel. I slutet av 1980-talet godkändes den minsta pudelstorleken, toypudeln. År 1936 bildades Franska Pudelklubben och den första standarden för rasen publicerades. Svenska Pudelklubben bildades år 1942.

Foto: Marija

Foto: Marija

Pudeln är en mångsidig ras! Den kan användas till det mesta man kan vilja göra med sin hund, den finns i flera olika storlekar och dessutom i olika utseenden som i sin tur kan varieras genom klippning. Det är en intelligent, alert och aktiv hund med en harmonisk mentalitet. Rasen ger intryck av elegans och storhet och är berömd för sin trofasthet och sin lätthet för att lära.

Pudeln fäller inte men kräver i gengäld mer pälsvård.

Aktivitet

Det är en utmärkt familje- och sällskapshund, och det är samtidigt en hund som gillar när det händer saker! Rasen fungerar lika bra som aktiv tävlingshund som tjusig utställningshund. Pudlar världen över används till allt möjligt, några exempel är bruks, spår, sök, kantarellsök och agility.

Foto: Marija

Foto: Marija

Hälsa

Rasen räknas i stort sett som frisk. Det finns två ärftliga defekter, ögonsjukdomen PRA finns hos toy- och dvärgpudel och HD finns hos storpudeln. Båda defekterna är anslutna till SKK:s genetiska hälsoprogram och rasklubb och uppfödare arbetar aktivt för att förebygga dessa problem. Om du funderar på att köpa en pudel bör du välja en registrerad valp från en seriös uppfödare, för att försäkra dig om att föräldradjuren är PRA- och HD-fria.

Källa: Svenska Pudelklubben

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2009-09-02 19:35 #1 av: destroyed

yäy pudel:) En jättebra rasbeskrivning:)

Anmäl
2009-09-02 19:37 #2 av: [jakke94]

bra artikel!

Visste ni att i vissa delar av frankrike använder man storpudeln som polishund ? Skrattande

Anmäl
2009-09-02 19:40 #3 av: destroyed

2# man kan ha pudlar till ALLT!

"Hos pudeln finns ingen begränsning, den sitter hos föraren"

Anmäl
2009-09-02 22:07 #4 av: Karizma

bra skrivet o fina bilder. Ni som har pudler kan gärna visa dom :) Jag är själv en pudleälskare har ingen pudel men gösses så trevliga o fina dom är.

Anmäl
2009-09-02 22:47 #5 av: Magdalenaa

Är denna frilla godkänd att utställa på inoff?? :D

Anmäl
2009-09-02 22:58 #6 av: destroyed

5# nej, det är den inte.. det finns en variant som är lik den där(en variant av toilette 60) men då kommer du att få kritiken att han har alldeles för lite päls.

4# här kommer min fina flicka:)

Anmäl
2009-09-02 23:07 #7 av: Karizma

jätte fina :)  #6 min dotter vill gärna se din lilla kicka utan tovsar :) 

Anmäl
2009-09-02 23:39 #8 av: Magdalenaa

#6, konstigt. för kollade med uppfödaren och hon sa att på inoffar är den tillåten ;O MEN inte annars! för att inoffar är i träningsyfte !

Anmäl
2009-09-03 19:10 #9 av: destroyed

8# då kanske jag har fel, uppfödare brukar veta bäst

Anmäl
2009-09-03 19:11 #10 av: destroyed

7# haha ska se om jag har sån bild.. hon har så mycket hår att hon inte ser något när hon inte har tofsar

Anmäl
2009-09-03 19:56 #11 av: empan-hampus

Åh pudlar e så fina! Speciellt dvärg och mellan Glad

Vill läsa om jack russell snart Oskyldig

Anmäl
2009-09-03 20:06 #12 av: Emma-lundqv

Nikkis bästa kompis, min mosters mellanpudel (:
Här både med päls och utan.

1-8.jpg picture by Memmish

Bild9.jpg picture by Memmish

Anmäl
2009-09-03 20:44 #13 av: destroyed

11# haha sindra har förhäxat dej förut så gillade du inte dem har jag för mej:P Bara dvärgar

12# gud vilken fining ser ut som sindras mamma Candy i ansiktet

Anmäl
2009-09-04 01:08 #14 av: fredrikaa

pudlar är vackra!:)

 

Min syster har fotat,

Anmäl
2009-09-04 11:20 #15 av: ophelia

Underbara hundar Pudlar.SkrattandeHar bara vanliga foton men har kommit på att man kan fota över dessa på digitala kameran så det kommer när jag fått min kamera tillbaka är utlånad ett litet slagGlad

Så sugen man blir när man ser bilderna på era vackra pudlar.

Anmäl
2009-09-04 12:37 #16 av: MarHai

Jag skulle kunna tänka mig att ha en mellanpudel :)

/Martina, sajtvärd på kanin.ifokus
Solbackens kaniner
Uppfödning av Holländsk kanin & Japansk kanin

Anmäl
2009-09-04 13:32 #17 av: ms-mee

Äntligen pudel :D

Här är mina två pojkar ^^

Anmäl
2009-09-04 15:42 #18 av: Karizma

härliga bilder :) jag tycker kungspudel är vackra som tusan men väljer jag själv blir det mellanpudel eller dvärg och svart ska den med vara isf. #10 det var min dotter som ville se din för hon tyckte inte som jag att tovsar är gulligt, o jag sa som du hon ser nog inte så bra utan att ha håret uppsatt ;) 

Anmäl
2009-09-04 21:23 #19 av: Jenniferohlson

Här är 2 av mina flickor, Den bruna är toy och den svarta dvärg.

Anmäl
2009-09-04 21:27 #20 av: Jenniferohlson

Här är alla våra, en toy, en dvärg och 2 mellan, varav den ena inte finns i livet längre. Bara En stor som fattas:)

Anmäl
2009-09-08 20:10 #21 av: Haztparken

Aww vad fina pudlar alla har! Själv ska man skaffa storpudel när man börjar hundgymnasium så dröjer något år, går i 8:an nu ^^

I min "stora hundbok" eller vad den heter så står det att förr i tiden så använde skoputsare pudlar. Dom lärde dom att smutsa ned folks skor och då fick ju skoputsaren fler jobb.

Vet ej om det är sant men det stod ungefär så

Anmäl
2009-09-09 15:57 #22 av: destroyed

21# det stämmer:) Det är ett bevis på hur bra och lätt det går att träna pudlar:)

Anmäl
2009-10-01 17:49 #23 av: Ricko

Känner 3 st, jätte fina! Har haft en 25% Toy pudel.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.