02: Schnauzer/Pinscher/Molosser med flera

Boxer

2009-09-21 18:16 #0 av: SaraC

Boxern skall vara mentalt stabil, självmedveten, lugn och ha jämnt sinnelag. FCI-nummer: 144. Grupptillhörighet: Grupp 2 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar.

Foto: www.fotoakuten.se

Foto: www.fotoakuten.se

Rasstandard

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Tyskland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sällskaps-, skydds- och tjänstehund

FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 2, sektion 2.1. Med arbetsprov

BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Boxern anses närmast härstamma från den lilla "Brabanter Bullenbeisser", en tysk bulldogg som fanns i början av 1800-talet. På den tiden var uppfödare av Bullenbeisser mestadels jägare som använde hunden till jakt. Den hade till uppgift att hålla fast det vilt, som hetshundar stött upp tills jägaren kom och nedlade bytet. För att klara sin uppgift att bita och hålla sig kvar i bytet, var hunden tvungen att ha en så bred mun och breda käkar som möjligt. De Bullenbeisser som hade dessa yttre egenskaper var bäst lämpade för sin uppgift och kom därför att användas i aveln. Denna selektiva avel på brukbarhet kom alltså att ge en brednosig ras med "uppnäsa".

HELHETSINTRYCK: Boxern skall vara en medelstor, korthårig, kraftfull hund med kvadratisk kropp och kraftig benstomme. Muskulaturen skall vara torr, mycket väl utvecklad och framträdande på ett välmodellerat sätt. Rörelserna skall vara livliga, kraftfulla och eleganta. Boxern skall varken förefalla klumpig eller tung, ej heller luftig eller lätt.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN:

a) Kroppslängd/mankhöjd: kroppens kontur skall vara kvadratisk, dvs. en vågrät linje över ryggen skall tillsammans med lodräta linjer genom skulderbladsleden respektive sittbensknölen bilda en kvadrat.

b) Bröstdjup/mankhöjd: bröstkorgen skall nå ner till armbågarna. Bröstkorgens djup skall vara hälften av mankhöjden.

c) Nosryggens längd/huvudets längd: nosryggens längd skall förhålla sig till skallens längd som 1: 2 (mätt från nosspetsen till inre ögonvrån respektive från inre ögonvrån till nackknölen).

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Boxern skall vara mentalt stabil, självmedveten, lugn och ha jämnt sinnelag. Boxerns temperament och karaktär är av allra största vikt. Dess tillgivenhet och trofasthet mot sin förare och hela familjen liksom dess vaksamhet och oförskräckta mod som försvarare är sedan gammalt berömd. Den är beskedlig i familjen men avvaktande mot främlingar, glad och vänlig i lek men oförskräckt när det är allvar. Boxern är lätt att dressera p.g.a. sin samarbetsvilja, käckhet och sitt mod, sin naturliga skärpa och sitt luktsinne. Genom sin anspråkslöshet och renlighet är boxern lika trevlig och uppskattad som sällskapshund, som den är som skydds- och tjänstehund. Boxern är varken falsk eller bakslug utan hederlig till sin karaktär.

Foto: www.fotoakuten.se

Foto: www.fotoakuten.se

HUVUD: Huvudet ger boxern dess särprägel. Det måste stå i proportion till kroppen och får varken ge ett för lätt eller för tungt intryck. Nospartiet skall vara så brett och mäktigt som möjligt. Huvudets skönhet beror på det harmoniska storleksförhållandet mellan nosparti och skalle. Från vilket håll man än betraktar huvudet, framifrån, uppifrån eller från sidan, skall nospartiet stå i rätt förhållande till skallen, dvs. aldrig verka för litet. Huvudet skall vara torrt, alltså utan rynkor. Naturligt bildas dock rynkor på skallen då hunden är extra uppmärksam. På båda sidor om näsroten och nedåt finns alltid antydan till rynkor. Den mörka masken skall begränsa sig till nospartiet och till sin färg tydligt skilja sig från färgen på huvudet i övrigt för att intrycket inte skall bli dystert.

Skallparti: Skallen skall vara så smal och kantig som möjligt. Den skall vara lätt välvd, varken klotaktigt kort eller platt och ej heller för bred. Nackknölen skall inte vara för kraftigt markerad. Pannfåran skall endast vara svagt markerad och får, speciellt mellan ögonen, inte vara för djup.

Stop: Pannan skall mot nosryggen bilda en tydlig avsats. Nosryggen får inte vara intryckt i pannan som hos en bulldogg men ej heller sluttande.

Nostryffel: Boxern skall vara lätt uppnäst. Nostryffeln skall vara bred och svart med vida näsborrar. Nosspetsen skall ligga något högre än näsroten.

Nosparti: Nospartiet skall vara mycket väl utvecklat i rummets tre dimensioner, alltså varken spetsigt eller smalt, kort eller grunt. Dess form påverkas av:

a) käkarnas form

b) hörntändernas placering i käkarna

c) läpparnas beskaffenhet.

Hörntänderna skall vara välutvecklade och sitta på så stort avstånd ifrån varandra som möjligt. Därigenom blir nospartiet framtill brett, nästan kvadratiskt och bildar en trubbig vinkel mot nosryggen. Framtill skall övre läppkanten vila mot undre läppkanten. Den uppåtböjda delen av underkäken, som kallas haka, får inte på ett påfallande sätt skjuta ut framför överkäken, än mindre försvinna in under den. Hakan skall såväl framifrån, som från sidan, vara väl markerad. När munnen är sluten får varken tänderna i underkäken eller tungan vara synlig.

Läppar: Läpparna skall framhäva nospartiets utseende. Överläppen skall vara tjock och fyllig och därmed fylla upp det hålrum som bildas genom underbettet, varvid läppen hålls uppe av underkäkens hörntänder.

Käkar/Tänder: Underkäken skall skjuta ut framför överkäken och vara lätt böjd uppåt. Boxern skall ha underbett. Överkäken skall vara brett ansatt i skallen och endast obetydligt smalna av framåt. Tänderna skall vara starka och sunda. Incisiverna skall vara ansatta så regelbundet som möjligt i en rak linje. Hörntänderna skall vara stora och placerade på stort avstånd ifrån varandra.

Kinder: Kinderna skall, i överensstämmelse med käkarna, vara kraftigt utvecklade utan att ändå vara för betonat framträdande. De skall snarare med en lätt välvning övergå i nospartiet.

Ögon: Ögonen skall vara mörka och varken för små, för utstående eller för djupt liggande. Uttrycket skall vara energiskt och intelligent. Det får inte vara hotfullt eller "stickande". Ögonlockskanterna måste vara mörka.

Öron: De okuperade öronen skall i storlek harmoniera med huvudet. De skall vara ansatta på sidorna av skallens högsta punkt. Öronen skall ligga an mot kinderna när hunden är lugn. När hunden är uppmärksam skall öronen med ett tydligt veck falla framåt.

HALS: Halsens överlinje skall löpa i en elegant båge från den tydligt markerade nacken ner till manken. Den skall vara lång, rund, kraftig, muskulös och torr.

Foto: www.fotoakuten.se

Foto: www.fotoakuten.se

KROPP: Kroppen skall vara kvadratisk. Bålen skall vila på kraftiga, raka ben.

Manke: Manken skall vara markerad.

Rygg: Ryggen, inklusive ländpartiet, skall vara kort, stadig, plan och bred med kraftig muskulatur

Kors: Korset skall vara lätt sluttande, brett och svagt välvt. Bäckenet skall vara långt och, speciellt hos tikarna, brett.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara djup och nå till armbågarna. Bröstdjupet skall utgöra hälften av mankhöjden. Förbröstet skall vara väl utvecklat. Revbenen skall vara väl välvda, men inte tunnformiga, och nå långt bak.

Underlinje: Buklinjen skall vara elegant uppsvängd. Flankerna skall vara grunda, strama och lätt uppdragna.

Svans: Svansansättningen skall snarare vara hög än låg. Svansen skall vara naturlig och normallång.

EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL: Frambenen skall framifrån sett vara raka och parallella med kraftig benstomme.

Skulderblad: Skulderbladen skall vara långa och snedställda. De skall ligga stramt an mot kroppen och inte ha alltför kraftig muskulatur.

Överarm: Överarmarna skall vara långa och bilda en rät vinkel mot skulderbladet.

Armbåge: Armbågarna skall varken ligga alltför tätt an mot bröstkorgen eller vara utåtvridna.

Underarm: Underarmarna skall vara långa, lodräta och ha torr muskulatur.

Handlov: Handlovarna skall vara kraftiga och väl, men inte överdrivet, markerade.

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara korta och nästan lodräta mot marken.

Framtassar: Framtassarna skall vara små, runda och väl slutna. Trampdynorna skall vara tjocka och oömma.

BAKSTÄLL: Bakstället skall ha mycket välutvecklad och hård muskulatur, som välmodellerat och tydligt skall framträda under huden. Sedda bakifrån skall bakbenen vara parallella.

Lår: Låren skall vara långa och breda. Höft- och knälederna skall vara väl vinklade.

Knäled: Då hunden står naturligt skall knäleden vara belägen i lodrät linje med höftbenskammen.

Underben: Underbenen skall vara mycket muskulösa.

Has: Hasorna skall vara korta och väl, men inte överdrivet, markerade. Hasvinkeln skall vara ca 140 grader.

Mellanfot: Mellanfötterna skall vara korta med en obetydlig lutning mot marken på ca 95 - 100 grader.

Baktassar: Baktassarna skall vara något längre än framtassarna. De skall vara väl slutna med tjocka och oömma trampdynor.

RÖRELSER: Rörelserna skall vara livliga, fulla av kraft och ädla.

HUD: Huden skall vara torr, elastisk och utan veck.

PÄLS: Pälsen skall vara kort, hård, glänsande och åtliggande.

Färg: Färgen skall vara gul eller tigrerad, i båda fallen med svart mask. Gult förekommer i olika nyanser, från ljusgul till mörkt hjortröd, där en nyans mitt emellan dessa anses vackrast (rödgul). Den tigrerade varianten har på den gula bottenfärgen i ovan nämnda nyanser, mörka eller svarta strimmor som löper i revbenens riktning. Bottenfärgen och strimmorna måste vara klart avskilda från varandra. Vita tecken skall inte betraktas som fel, de kan till och med vara ganska tilltalande.

Foto: www.fotoakuten.se

Foto: www.fotoakuten.se

STORLEK/VIKT:

Mankhöjd: Hanhund: 57 - 63 cm. Tik: 53 - 59 cm.

Vikt: Hanhund: över 30 kg (vid en mankhöjd på ca 60 cm). Tik: ungefär 25 kg (vid en mankhöjd på ca 56 cm).

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Uppförande/karaktär:

 • Brist på rastypiskt temperament

Huvud:

 • Brister i ädelhet och uttryck, mörkt och dystert ansikte, pinscher- eller bulldoggsaktigt huvud
 • Sluttande nosrygg, nostryffel som skinande läder och utan struktur eller nostryffel som p g a klimatet tillfälligt förlorat pigmentering, ljus nostryffel
 • För spetsigt eller lätt nosparti, synliga tänder eller tunga, benägenhet att dregla
 • Skev underkäke, sned tandrad, oregelbunden tandställning, dåligt utvecklade tänder, tänder som blivit obrukbara till följd av sjukdom
 • Ljusa s.k. rovfågelögon, ej fullständigt pigmenterat tredje ögonlock
 • Hos hund med okuperade öron: slarvigt burna öron, helt eller delvis upprättstående öron eller s.k. rosenöron

Hals:

 • Kort hals, tjock hals, löst halsskinn

Kropp:

 • För bred eller för grund front
 • Svankrygg, karprygg eller svag rygg, mager rygg
 • Lång, smal och skarpt insjunken länd, svag förbindning med korset, välvt ländparti
 • Brant kors, smalt bäcken
 • Hängbuk, insjunken flank

Svans:

 • Låg svansansättning, kroksvans.

Framställ:

 • "Fransysk front"
 • Lösa skuldror
 • Lösa armbågar
 • Veka mellanhänder
 • "Hartassar", platta, spretiga tassar

Bakställ:

 • Svag muskulatur, för dåligt vinklat eller övervinklat bakställ, hjulbenthet
 • För brett mellan hasorna, kohasighet, hastrånghet
 • Sporrar på bakbenen
 • "Hartassar", platta, spretiga tassar

Rörelser:

 • Vaggande gång, inte tillräckligt vägvinnande steg, stelhet
 • Passgång

Pälsfärg:

 • Mask som breder ut sig förbi nospartiet
 • Strimmor som sitter för tätt eller bara enstaka urskiljbara strimmor
 • Osköna vita tecken t ex på hela eller halva huvudet
 • När det vita utgör mer än 1/3 av den standardenliga bottenfärgen
 • Färger som blandar sig med varandra
 • Sotig bottenfärg, hårrem av annan färg än gul eller tigrerad

DISKVALIFICERANDE FEL:

 • Aggressiv eller extremt skygg
 • Medfödd kort svans (stubbsvans)

NOTA BENE: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Foto: texasmamma

Foto: texasmamma

Om rasen

"När vår Herre skapade djuren och satte människan att råda och härska över dem, avsåg Han hunden som människans speciella följeslagare. Det fanns emellertid så många olika hundtyper att Vår Herre sade till sig själv: ´Jag vill göra en av dess hundar vackrare och ädlare än alla de andra; en hund som skall förena styrka och mod, vaksamhet och vänlighet´."Detta är enligt legenden början till skapelseberättelsen om boxern.

Vår Herre passade sedan på att förfina den första boxern genom att ge den en lång och ädel nos. "Vår Herres ögon föll så på boxern och han bestämde sig för att just den skulle bli favorithunden." Detta hörde boxern och blev mycket stolt över det, men sanningen att säga även något övermodig: Den gick runt bland de andra och skröt över sin ädelhet. Endast de stora hundarna vågade säga sin mening till den högfärdige boxern. Detta tålde den emellertid inte, utan rusade på den största och starkaste av alla hundar för att visa vem som var herre i hundriket.

Nu förhöll det sig emellertid så, att ganska kort tid förflutit sedan boxern skapats och den hade inte hunnit bli fast till formen än. När boxern så törnade ihop med den stora hunden trycktes därför den långe eleganta nosen in. Boxern blev mycket ledsen. Men Vår Herre, som sett det hela, sade till boxern: ´Till straff för ditt högmod skall du få behålla din hoptryckta nos till din eleganta vackra kropp´."

Foto: KindredCold

Foto: KindredCold

Boxer är en korthårig hund av medelstorlek med ett balanserat men självsäkert uppträdande. Hundarnas ursprung finner man i Brabanter och Bullenbeisser som i slutet av 1800-talet korsades med den till utseendet ganska snarlika Bulldog som fanns i England. År 1895 bildades Boxer Klub i München och år 1905 upprättades en standard för rasen även om den inte nådde sin fulländade form förrän på 1930-talet. Idag är rasen en av de mest populära världen över.

Mentalitet

Man lägger stor vikt vid temperament och karaktär, rasen ska ha ett jämnt sinnelag och vara stabil mentalt, självmedveten och lugn. En boxer är sin familj tillgiven och trofast. Det är en samarbetsvillig och modig hund med naturlig skärpa. Rasen vill följa sin familj så mycket som möjligt och trivs inte med att vara ensam mycket. Generellt är rasen väldigt förtjust i barn och har ett oändligt tålamod med dessa. Förutsatt att all kontakt mellan hundar och barn övervakas och styrs av vuxna och på ett sunt sätt.

Aktivitet

Rasen är en uppskattad bruks-, tjänste- och familjehund. Boxern är en hund som mår bra och trivs med att arbeta och den lämpar sig för alla former av bruksarbete. Det är en intelligent, läraktig och arbetsvillig hund. Samtidigt som en boxer besitter mycket arbetsvilja så är den en envis och självständig ras som man inte kan dressera genom tvång utan all uppfostran och dressyr måste ske genom samarbete mellan hund och förare. Det är självklart inte bara bruksarbete en boxer lämpar sig för, den vill gärna följa familjen i alla deras aktiviteter. Boxern används även världen över som till exempel polishund, väktarhund, servicehund, räddningshund och bevakningshund.

Källa: Svenska Boxerklubben

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2009-09-21 23:00 #1 av: Ricko

Bra artikel med super fina bilder ;)

Anmäl
2009-09-22 06:42 #2 av: Tittiman

Åh, jag älskar denna underbara ras!:)

Anmäl
2009-09-22 08:55 #3 av: ophelia

Boxern är bara så goooo med all sin livsglädje,har haft två de är som valpar hela livetSkrattandegoa, glada och fulla av bus.

Anmäl
2009-09-22 09:01 #4 av: [Hilo]

Åhh, fina, snälla Isa fick vara med Kyss

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.