01: Vall-, boskaps- och herdehundar

Grupp 1

2010-09-06 21:17 #0 av: SaraC

Vall-, boskaps- och herdehundar.

Australian cattledog.jpg

Australian cattledog

FCI-nummer 287

Ursprungsland/hemland: Australien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund 46-51 centimeter, för tik 43-48 centimeter.

Färg: Blå eller rödfläckig. 

Kort om rasen: Australian cattledog skapades som ras omkring 1840 därför att man behövde hundar som kunde hantera de vilda eller halvvilda boskapshjordarna. Hundarna man fick fram var hårdföra och tålde ansträngning och hetta. De var så kallade heelers, som vallade genom att bita boskapen i bakbenen. De små dingoliknande, blå hundarna fick rykte om sig att vara oöverträffade som vakt- och vallhundar. En cattledog är alltid uppmärksam, ytterligt intelligent, vaksam, modig och pålitlig med en obetingad hängivenhet åt plikten, vilket gör den till en idealisk arbetshund. Dess lojalitet och skyddsinstinkt gör den till en självutnämnd väktare åt boskapsägaren, hans hjord och hans egendom.

Passar dig som: Är hundvan, konsekvent och vill arbeta mycket med din hund. Rasen är framtagen för vallning och vakt men passar även bra inom de flesta kategorier av aktiviteter, såsom bruks, tjänstehund, lydnad, agility, viltspår och freestyle. Australian cattledog är intelligent, lättlärd och har extremt snabb uppfattningsförmåga. Den har kvar sin vaktinstinkt och kan vara något reserverad.

Källor:

-------------------------------------------------------------------------------

Australian kelpie

Australian kelpie

FCI-nummer 293

Ursprungsland/hemland: Australien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund 46-51 centimeter, för tik 43-48 centimeter.

Färg: Svart, svart med tanteckning, leverröd, leverröd med tanteckning, fawn, leverbrun eller blå.

Kort om rasen: Australian kelpie härstammar från olika typer av vallhundar som medfördes och importerades till Australien under 1800-talets första hälft. Av dessa hundar formades en typ av hund som kom att bli en oersättlig hjälpreda för fårfarmarna med sina stora hjordar. Kelpien blev känd som en outtröttlig vallare, lika användbar på de öppna slätterna som i de trånga fållorna, där det krävdes en tuff hund för att klara av de tätt sammanpackade fåren. Kelpien är en utomordentligt uppmärksam, pigg och i hög grad intelligent hund med ett milt, fogligt lynne och en nästan outtömlig energi och en påfallande lojalitet och plikttrogenhet. Typiskt för rasen är dess välvilliga inställning till människor och dess läraktighet, vakenhet och samarbetsförmåga. En kelpie är mycket arbetsvillig och trivs bäst när den får någon uppgift att lösa.

Passar dig som: Vill ha en livlig, intelligent och arbetsvillig hund och vill lägga mycket tid på aktivering av din hund. Ursprungligen en vallhund, vilket den också fortfarande används som, men även en utmärkt allroundhund. Passar bra till hundsporter som bruks, agility och lydnad, och även som tjänstehund inom såväl bevakning som räddning. Australian kelpie är mild och foglig till lynnet, lojal och plikttrogen samtidigt som den är ganska självständig ofta kan förutse förarens önskemål. Mjuk mot sin förare utan att vara vek i arbete.

Källor:

-------------------------------------------------------------------------------

Australian shepherd

Australian shepherd

FCI-nummer 342

Ursprungsland/hemland: USA

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund 51-58 centimeter, för tik 46-53 centimeter. Hundens kvalitet är viktigare än ett exakt mankhöjdsmått.

Färg: Blue merle, svart, red merle,- röd, alla med eller utan vita tecken och/eller tan-tecken.

Kort om rasen: Trots rasnamnet är australian shepherd inte en australisk ras utan den har utvecklats i USA. Rasens popularitet steg stadigt efter andra världskriget genom det stora intresse för västernridning, som spred sig till allmänheten via rodeo, hästuppvisningar, filmer och TV-shower. Australian shepherds mångsidighet, lättlärdhet och utpräglade vallningsinstinkt har gjort den mycket användbar på amerikanska farmer och rancher. De amerikanska får- och boskapsuppfödarna fortsatte utvecklingen av rasen varvid man bevarade dess mångsidighet, skarpa intelligens, utpräglade vallningsinstinkter och det iögonfallande utseende som ursprungligen vann beundran. Rasen är en intelligent brukshund med utpräglade vall- och vaktinstinkter. Den skall vara en trogen kamrat, tåla att arbeta en hel dag och ha ett jämnt humör.

Passar dig som: Har tiden och intresset för att aktivera och uppfostra en vall-/brukshund och arbeta aktivt med din hund. Australian shepherd är en vallhund som i Sverige används främst som brukshund. Förutom vallning/boskapsskötsel används rasen inom hundsporter som bruks, lydnad och agility. Rasen är lättlärd, intelligent, samarbetsvillig och har stor arbetslust. Australian shepherd har ända från början också fungerat som vakthund och har därmed vaktinstinkt och brukar beskrivas som skapare än många andra vallraser.

Källor:

-------------------------------------------------------------------------------

Australian stock dog/working kelpie

Ej erkänd av FCI

Exteriör rasstandard finns ej för denna ras. Rasen kan ej delta på utställning.

Ursprungsland/hemland: Australien

Storlek/vikt: Medelstorlek

Färg: Svart, röd, blå, fawn eller tan.

Kort om rasen: Rasen är uppkallad efter en tik vid namn Kelpie, som överlägset segrade på det första vallhundsprovet i Australien år 1872. Det blev stor efterfrågan på hennes valpar och på så sätt fick rasen sitt namn. Rasen härstammar från vallhundar som de skotska emigranterna började importera till Australien från sina hemtrakter under första hälften av 1800-talet. Dagens hundar är en direkt fortsättning på de ursprungliga vallande linjerna. Working kelpie, som är Australiens vanligaste vallhund, är en produkt av den miljö den utvecklats i. Utan den skulle man inte kunnat klara fårskötseln på de stora torra områdena, där hundarna måste arbeta hela dagarna och kunna tillryggalägga enorma sträckor över stenig och oländig mark, ofta i temperaturer på över 40 grader i skuggan. Det är en utpräglad vallhund och den passar inte som enbart sällskapshund. Working kelpie avlas på sina vallningsegenskaper och kan delta i alla officiella tävlingar utom utställning. För att erövra championat krävs godkänt vallhundsprov. Rasen registreras av Svenska Kennelklubben under namnet australian stock dog/working kelpie. Svenska Working Kelpieklubben ansvarar för rasen i Sverige. Rasklubben har som syfte att bevara och utveckla rasen som arbetande vallhund.

Passar dig som: Vill ha en utpräglad vallhund för arbete. Working kelpie arbetar både som kroppsvallare och genom så kallad "eye" (genom att fixera och flytta djuren med blicken), det är olika mellan olika hundar. Rasen är mycket arbetsvillig, livlig och intelligent. Utanför arbetet är den en trevlig familjemedlem genom sitt öppna, vänliga och välbalanserade temperament.

Källor:

-------------------------------------------------------------------------------


Australian stumpy tail cattle dog

FCI-nummer 351

Ursprungsland/hemland: Australien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 46-51 cm, för tikar 43-48 cm.

Färg: Blå eller rödfläckig.

Kort om rasen: Australian stumpy tail cattle dog togs omsorgsfullt fram för att valla boskap i Australien under tidigt 1800-tal. Det är en ras som i sin huvuduppgift att valla boskap inte har någon jämlike när det gäller kontroll över boskap i både vidsträckta områden och stränga förhållanden. Att den är extremt intelligent, vaksam, modig, pålitlig och alltid alert, och har en villkorslös hängivenhet för sin plikt gör den till en idealisk arbetande boskapshund. Australian stumpy tail cattle dog besitter en naturlig fallenhet för arbete med boskap och är lojal, modig och hängiven till temperamentet. Den är alltid uppmärksam, vaksam och följsam, men misstänksam mot främlingar.

Fritt översatt från FCI-standard på engelska, rasstandard på svenska saknas.

-------------------------------------------------------------------------------

Bearded collie

Bearded collie

FCI-nummer 271

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 53-56 cm, för tik 51-53 cm. Hundarnas allmänna kvalitet och proportioner skall tillmätas större betydelse än mankhöjden. Överdrivna avvikelser från ovan angivna idealhöjder skall dock inte uppmuntras.

Färg: Skiffergrått, rödaktigt fawn, svart, blått, alla nyanser av grått, brunt och sandfärg, med eller utan vita tecken.

Kort om rasen: Bearded collie är förmodligen en av Storbritanniens äldsta vallhundsraser. Rasen var en ren vallhund som föddes upp för sina bruksegenskaper, inte för sitt utseende. Bearded collie används fortfarande som vallhund men har framför allt kommit att bli en uppskattad sällskapshund långt utanför hemlandets gränser. En bearded collie skall vara vaken, livlig, aktiv och ha gott självförtroende. Den skall vara en mentalt stabil och intelligent vallhund, utan några tecken på nervositet eller aggressivitet.

Ur Standard för Bearded collie

-------------------------------------------------------------------------------

Beauceron

Beauceron

FCI-nummer 44

Ursprungsland/hemland: Frankrike

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanar 65-70 cm, för tikar 61-68 cm

Färg: Svart med tanteckning (bas rouge) eller harlekin (grå med svarta fläckar och tantecken).

Kort om rasen: I slutet av 1800-talet betecknade chien de beauce, beauceron och bas-rouge gamla franska herdehundar från slätterna av samma typ. Hundarna avlades på och valdes ut för sin förmåga att valla och vakta djurhjordarna. Beaucerons uppförande skall vara rättframt utan rädsla. Uttrycket skall vara frimodigt och aldrig vare sig elakt, räddhågat eller oroligt. Karaktären skall visa klokhet och mod.

Ur Standard för Beauceron

-------------------------------------------------------------------------------

Belgisk vallhund groenendael

Belgisk vallhund/ groenendael

FCI-nummer 15

Ursprungsland/hemland: Belgien

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 62 cm, för tik 58 cm. Tillåten avvikelse - 2 cm, + 4 cm. Vikt för hanhund är ca 25-30 kg, för tik ca 20-25 kg.

Färg: Enfärgat svart.

Kort om rasen: Vid slutet av 1800-talet fanns i Belgien ett antal vallhundar av skilda typer och olika pälsvarianter. Först år 1901 de registrerades de första belgiska vallhundarna. Under de följande åren föresatte sig uppfödarna att ena typen och rätta till felen. Ungefär år 1910 hade den belgiska vallhundens typ och temperament blivit befäst. Frågan om olika varianter och tillåtna färger har orsakat många schismer. Men det som rör morfologin, temperamentet och anlaget för arbete har aldrig orsakat någon oenighet. Rasen skall vara vaksam och aktiv, mycket livfull och alltid redo till handling. Förutom sina medfödda anlag som vallhund har rasen också värdefulla egenskaper, som gör den till en utmärkt vakthund. Om så behövs, tvekar den inte att försvara sin husbonde. Rasen förenar alla de egenskaper man kan önska av en vall-, vakt-, skydds- och tjänstehund. Dess livliga och vakna temperament och dess självsäkra sinne, utan någon rädsla eller aggressivitet, skall avspeglas i kroppshållningen och det stolta och uppmärksamma uttrycket i de gnistrande ögonen.

Ur Standard för Belgisk vallhund

-------------------------------------------------------------------------------

Belgisk vallhund laekenois

Belgisk vallhund/ laekenois

FCI-nummer 15

Ursprungsland/hemland: Belgien

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 62 cm, för tik 58 cm. Tillåten avvikelse - 2 cm, + 4 cm. Vikt för hanhund är ca 25-30 kg, för tik ca 20-25 kg.

Färg: Röd fawn med spår av svärtning, huvudsakligen på nosparti och svans.

Kort om rasen: Vid slutet av 1800-talet fanns i Belgien ett antal vallhundar av skilda typer och olika pälsvarianter. Först år 1901 de registrerades de första belgiska vallhundarna. Under de följande åren föresatte sig uppfödarna att ena typen och rätta till felen. Ungefär år 1910 hade den belgiska vallhundens typ och temperament blivit befäst. Frågan om olika varianter och tillåtna färger har orsakat många schismer. Men det som rör morfologin, temperamentet och anlaget för arbete har aldrig orsakat någon oenighet. Rasen skall vara vaksam och aktiv, mycket livfull och alltid redo till handling. Förutom sina medfödda anlag som vallhund har rasen också värdefulla egenskaper, som gör den till en utmärkt vakthund. Om så behövs, tvekar den inte att försvara sin husbonde. Rasen förenar alla de egenskaper man kan önska av en vall-, vakt-, skydds- och tjänstehund. Dess livliga och vakna temperament och dess självsäkra sinne, utan någon rädsla eller aggressivitet, skall avspeglas i kroppshållningen och det stolta och uppmärksamma uttrycket i de gnistrande ögonen.

Ur Standard för Belgisk vallhund

-------------------------------------------------------------------------------

Belgisk vallhund malinois

Belgisk vallhund/ malinois

FCI-nummer 15

Ursprungsland/hemland: Belgien

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 62 cm, för tik 58 cm. Tillåten avvikelse - 2 cm, + 4 cm. Vikt för hanhund är ca 25-30 kg, för tik ca 20-25 kg.

Färg: Röd fawn med svart mask.

Kort om rasen: Vid slutet av 1800-talet fanns i Belgien ett antal vallhundar av skilda typer och olika pälsvarianter. Först år 1901 de registrerades de första belgiska vallhundarna. Under de följande åren föresatte sig uppfödarna att ena typen och rätta till felen. Ungefär år 1910 hade den belgiska vallhundens typ och temperament blivit befäst. Frågan om olika varianter och tillåtna färger har orsakat många schismer. Men det som rör morfologin, temperamentet och anlaget för arbete har aldrig orsakat någon oenighet. Rasen skall vara vaksam och aktiv, mycket livfull och alltid redo till handling. Förutom sina medfödda anlag som vallhund har rasen också värdefulla egenskaper, som gör den till en utmärkt vakthund. Om så behövs, tvekar den inte att försvara sin husbonde. Rasen förenar alla de egenskaper man kan önska av en vall-, vakt-, skydds- och tjänstehund. Dess livliga och vakna temperament och dess självsäkra sinne, utan någon rädsla eller aggressivitet, skall avspeglas i kroppshållningen och det stolta och uppmärksamma uttrycket i de gnistrande ögonen.

Ur Standard för Belgisk vallhund

-------------------------------------------------------------------------------

Belgisk vallhund tervueren

Belgisk vallhund/ tervueren

FCI-nummer 15

Ursprungsland/hemland: Belgien

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 62 cm, för tik 58 cm. Tillåten avvikelse - 2 cm, + 4 cm. Vikt för hanhund är ca 25-30 kg, för tik ca 20-25 kg.

Färg: Röd fawn med svärtade hårtoppar eller grå fawn med svärtade hårtoppar, bägge med svart mask. Röd fawn föredras.

Kort om rasen: Vid slutet av 1800-talet fanns i Belgien ett antal vallhundar av skilda typer och olika pälsvarianter. Först år 1901 de registrerades de första belgiska vallhundarna. Under de följande åren föresatte sig uppfödarna att ena typen och rätta till felen. Ungefär år 1910 hade den belgiska vallhundens typ och temperament blivit befäst. Frågan om olika varianter och tillåtna färger har orsakat många schismer. Men det som rör morfologin, temperamentet och anlaget för arbete har aldrig orsakat någon oenighet. Rasen skall vara vaksam och aktiv, mycket livfull och alltid redo till handling. Förutom sina medfödda anlag som vallhund har rasen också värdefulla egenskaper, som gör den till en utmärkt vakthund. Om så behövs, tvekar den inte att försvara sin husbonde. Rasen förenar alla de egenskaper man kan önska av en vall-, vakt-, skydds- och tjänstehund. Dess livliga och vakna temperament och dess självsäkra sinne, utan någon rädsla eller aggressivitet, skall avspeglas i kroppshållningen och det stolta och uppmärksamma uttrycket i de gnistrande ögonen.

Ur Standard för Belgisk vallhund

-------------------------------------------------------------------------------

Foto: Bergamasco on an Italian Alp av Luigi Guidobono Cavalchini (Josephine06) (CC BY)

Bergamasco

FCI-nummer 194

Ursprungsland/hemland: Italien

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 60 cm, för tik är 56 cm. En tolerans på +/ 2 cm är tillåtet. Vikt för hanhund ligger mellan 32-38 kg, för tik mellan 26-32 kg.

Färg: Enfärgat grå eller gråfläckig i alla nyanser från blekt grå till metallgrå och över till svart. Isabella och ljus fawn är tillåtna nyanser. En enfärgat svart päls är tillåten förutsatt att det svarta är kompakt svart. Enfärgat vit är inte tillåtet men vita fläckar är tolererade så länge de inte täcker mer än en femtedel av pälsen.

Kort om rasen: Bergamasco är en herdehund från Bergamoalperna som anses ha mycket gammalt ursprung. Den har förekommit överallt i de italienska alplandskapen men var främst företrädd i Bergamos dalgångar där fåruppfödning sedan sekler varit den främsta näringen. Bergamascons uppgift är att valla och vakta fårhjordar. Rasens temperament med dess vaksamhet, psykiska balans, goda koncentration, lättlärdhet, tålamod och beslutsamhet är exemplariska förutsättningar även för rasen som vakt- och sällskapshund. Rasen kan nyttjas för allehanda arbetsuppgifter och rasen etablerar en stark ägarkontakt.

Ur Standard för Bergamasco

-------------------------------------------------------------------------------

Berger des pyrénées à face rase

Berger des pyrénées à face rase

FCI-nummer 138

Ursprungsland/hemland: Frankrike

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 40-54 cm, för tik 40-52 cm.

Färg: -

Kort om rasen: Denna variant av pyreneisk vallhund fanns huvudsakligen på det pyreneiska låglandet, där den var mycket uppskattad av hästhandlarna och boskapsdrivarna. Rasvariantens speciella egenskaper jämfört med andra typer av pyreneiska vallhundar har sedan 1920-talet gjort den förtjänt av en särskild beskrivning som lagts som bilaga till rasstandarden för berger des pyrénées à poil long. Berger des pyrénées à face rase skall vara livlig och foglig, men kan ibland vara misstänksam mot främlingar.

Ur Standard för Chien berger des pyrénées à face rase

-------------------------------------------------------------------------------

Berger des Pyrénées à poil long

Berger des pyrénées à poil long

FCI-nummer 141

Ursprungsland/hemland: Frankrike

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 40-48 cm, för tikar 38-46 cm. Hos i övrigt helt rastypiska individer tillåts att mankhöjden överskrids med upp till 2 cm.

Färg: Mer eller mindre mörka nyanser av fawn, mer eller mindre ljusa nyanser av grått, harlekin (blå och svartspräcklig), brindle, svart eller svart med vita tecken. Rena färger föredras.

Kort om rasen: Rasen har ett anspråkslöst ursprung och var praktiskt taget okänd fram till början av 1900-talet. Rastypen varierar relativt mycket från en dalgång till en annan. Storleken och pälsen kan vara mycket olika. Temperamentet och uppförandet varierar dock inte. Berger des pyrénées à poil long skall vara en energisk liten hund, listig, initiativrik och mycket tillgiven sin ägare. Den är egensinnig, och en fast hand är i allmänhet nödvändig för att kanalisera dess energi och få ut det mesta möjliga av dess intelligens och livlighet. Rasen är ofta avvaktande mot främmande.

Ur Standard för Chien de berger des pyrénées à poil long

-------------------------------------------------------------------------------

Berger picard

Berger picard

FCI-nummer 176

Ursprungsland/hemland: Frankrike

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 60-65 cm, för tikar 55-60 cm.

Färg: Grå, grå-svart, grå med svarta skiftningar, grå-blå, grå-röd, ljus eller mörk fawn eller en blandning av dessa nyanser.

Kort om rasen: Vallhundsrasen berger picard kommer från regionen Picardie i nordöstra Frankrike. Där liksom i den nordligaste regionen Nord-Pas-de-Calais förekommer rasen fortfarande som vaktande och vallande fårhund. Rasen är känd sedan gammalt. Berger picard skall vara livlig och alert.

Ur Standard för Berger picard

-------------------------------------------------------------------------------

Border collie

Border collie

FCI-nummer 297

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Idealmankhöjd hos hanhundar är 53 cm, tikar något lägre.

Färg: Alla färger och kombinationer av färger är tillåtna, men vitt får aldrig dominera.

Kort om rasen: Border collie har sedan århundraden funnits i gränstrakterna mellan England och Skottland, där den varit en ren så kallad working collie, det vill säga en arbetshund. Rasen är sannolikt världens mest använda vallhund. Den är mycket kompetent och allsidig och används framför allt för vallning av får. Fram till de senaste decennierna har rasen avlats enbart med hänsyn till bruksegenskaperna. Border collie skall vara en synnerligen lättfostrad men envis och hårt arbetande vallhund. Till sättet skall den vara ivrig, uppmärksam, lyhörd och intelligent. Den får varken vara nervös eller aggressiv.

Ur Standard för Border collie

-------------------------------------------------------------------------------

Bouvier des ardennes

FCI-nummer 171

Ursprungsland/hemland: Belgien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanar är 56-62 cm, för tikar 52-56 cm. En avvikelse med +/- 1 cm tolereras. Vikt för hanar är 28-35 kg, för tikar 22-28 kg.

Färg: Alla färger är godkända förutom vit.

Kort om rasen: Bouvier des ardennes har alltid kallats "kohunden" i belgiska Ardennes och den har uppskattats för sina talanger. Den har snarare fått sitt namn efter sitt arbete med att vakta och driva boskap i regionen där den är verksam, än från sitt utseende. Det stränga klimatet, det hårda specifika arbetet, den svåra terrängen och bristfälligheten i regionen är alla faktorer som spelat in i formandet av denna hundtyp. Endast de mest tåliga och strävsamma exemplaren ur en avsiktligt begränsad population behölls för att driva hjordarna, som oftast bestod av mjölkkor och får men också grisar och hästar. Under 1800-talet började rasen användas för att spåra hjort och vildsvin, och under de två världskrigen fungerade den som hund till krypskyttar. När många av bondgårdarna i Ardennes försvann minskade också användandet av de arbetande hundarna kraftigt, men man lyckades återskapa rasen. Bouvier des ardennes är en hund med mycket energi och stor uthållighet. Den är lekfull, nyfiken, smidig och sällskaplig. Rasens främsta egenskap är anpassningsförmågan, den är bekväm i alla situationer. Den är enveten och otroligt modig när det kommer till att försvara sin familj, sin hjord och sitt revir.

Fritt översatt från FCI-standard på engelska, rasstandard på svenska saknas.

-------------------------------------------------------------------------------

Bouvier des flandres

Bouvier des flandres

FCI-nummer 191

Ursprungsland/hemland: Belgien/Frankrike

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 62-68 cm, idealhöjd 65 cm. Mankhöjd för tik är 59-65 cm, idealhöjd 62 cm. En avvikelse med +/- 1 cm tolereras. Vikt för hanhund är 35-40 kg, för tik 27-35 kg.

Färg: Vanligen grå, brindle eller sotig; enfärgat svart är också tillåten, men skall inte favoriseras.

Kort om rasen: Bouvier des flandres användes ursprungligen som boskapsvallare och som draghund. Moderniseringen av lantbruket har gjort att den numera huvudsakligen används som vakthund men också som skydds- och polishund. Rasens fysik och temperament, dess goda spårsinne, initiativförmåga och intelligens gör den användbar som spår- och rapporthund. Bouvier des flandres skall vara lugn, sansad, klok och orädd. Rasen skall ge intryck av intelligens, energi och djärvhet. Det är viktigt att den har fallenhet för arbete. Den bör bevara sina ursprungliga egenskaper som arbetande hund.

Ur Standard för Bouvier des flandres

-------------------------------------------------------------------------------

Briard

Briard

FCI-nummer 113

Ursprungsland/hemland: Frankrike

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 62-68 cm, för tik 56-64 cm.

Färg: Alla färger är tillåtna utom vitt, kastanjebrunt eller mahognyfärgat. Mörka färger är att föredra.

Kort om rasen: Briard är en ras med säkra anor från 1300-talet och eventuellt ända från 700-talet. Den användes ursprungligen som en vakt- och vallhund som även försvarade hjorden mot både två- och fyrbenta inkräktare. På senare tid har den även använts av militär och polis samt som lavinhund eller endast som tävlings- eller sällskapshund. Rasen skall ha ett balanserat temperament och varken vara aggressiv eller rädd.

Ur Standard för Briard

-------------------------------------------------------------------------------

Ca de bestiar

Ca de bestiar

FCI-nummer 321

Ursprungsland/hemland: Spanien (Balearerna)

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 66-73 cm, för tikar 62-68 cm. En avvikelse med +/- 1 cm tolereras. Genomsnittlig vikt är runt 40 kg.

Färg: Den enda tillåtna färgen är svart i olika nyanser. Vitt är endast tillåtet på bröst, nacke och tassar.

Kort om rasen: Ca de bestiar är en herde- och vakthund. Rasen har ett ädelt sinnelag, men är en enmanshund som har svårt att acceptera främlingar. Den är intelligent, modig, följsam, tillgiven och reserverad. Sin familj är den trogen in i döden. Ca de bestiar finns i två pälsvarianter, korthårig (som är den vanligaste varianten) och långhår.

Fritt översatt från FCI-standard på franska, rasstandard på svenska saknas.

-------------------------------------------------------------------------------

Foto: Portuguese Sheepdog during dog's show in Racibórz, Poland av Pleple2000 (CC BY-SA)

Cao da serra de aires

FCI-nummer 93

Ursprungsland/hemland: Portugal

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 45 - 55 cm, för tik: 42 - 52 cm. Vikt 12 - 18 kg.

Färg: Gul, kastanjebrun, grå, fawn eller varggrå, med skiftningar i ljusa-, medel- och mörka nyanser, samt svart med mer eller mindre förekomst av tantecken, med eller utan blandning med vita hårstrån - dock aldrig med vita fläckar, med undantag för en liten vit fläck på bringan.

Kort om rasen: Cao da serra de aires används i synnerhet i Alentejo för att vakta och valla hjordar med alla slags tamboskap. Rasen uppskattas för sin skicklighet när det gäller att få hjordarna att hålla sig kvar på betesmarkerna och hämta de djur som ger sig iväg från flocken. Cao da serra de aires skall vara synnerligen intelligent och mycket livlig. Den skall ge intryck av påfallande tålighet och vaksamhet. Den skall vara mycket fäst vid sin herde och den flock som den är satt att vakta. Gentemot främmande människor skall den vara mycket avvaktande och vaksam. Dess aplika uppträdande och utseende gör att den i sitt hemland kallas för "aphunden".

Ur Standard för Cão da Serra de Aires

-------------------------------------------------------------------------------

Ceskoslovenský vlcak

Ceskoslovenský vlcak

FCI-nummer 332

Ursprungsland/hemland: Före detta Tjeckoslovakien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är minst 65 cm, för tikar 60 cm. Vikt för hanhundar är minst 26 kg, för tikar 20 kg.

Färg: Gulgrå till silvergrå med karaktäristisk ljus mask. Mörkgrå färg med ljus mask är också tillåtet.

Kort om rasen: År 1955 inleddes ett experiment i dåvarande Tjeckoslovakien där schäfer korsades med Karpatisk varg. Det konstaterades att korsning var möjlig och att avkomman i övervägande fall visade sig ha genetiska förusättningar för ett fortsatt avelsarbete. År 1965 gjorde man en plan för fortsatt uppfödning av denna nya ras. Planen var att kombinera de användbara kvaliteterna hos varg med de önskvärda kvaliteterna hos hund. År 1982 blev Ceskoslovensky vlcak godkänd som ras i Tjeckien. Det är en livlig, följsam, väldigt aktiv ras med stor uthållighet och snabba reaktioner. Den är orädd, modig och visar enorm lojalitet gentemot sin ägare. Ceskoslovensky vlcak är motståndskraftig mot väder och mångsidig när det kommer till användningsområden.

Fritt översatt från FCI-standard på engelska, rasstandard på svenska saknas.

-------------------------------------------------------------------------------


Chodský pes

Ej erkänd av FCI

Ursprungsland/hemland: Tjeckien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund och tik är cirka 50 centimeter.

Färg: Black and tan.

Kort om rasen: Chodský pes härstammar från området Chodsko i Tjeckien. Det är en gammal ras men den återskapades som registrerad ras under 1980-talet. Rasen ska vara en duktig vakthund men passar också bra till sällskap.

Källa: Fem nya hundraser kom till Sverige 2010. Pressmeddelande (11-01-20). Svenska Kennelklubben. Tillgänglig [online]:<http://kennet.skk.se/skk/innehall.aspx?ID=1147&Sprak=sv> [2011-01-19]

-------------------------------------------------------------------------------

Ciobanesc romanesc carpatin

Ciobanesc romanesc carpatin

FCI-nummer 350

Ursprungsland/hemland: Rumänien

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhundar är 65-73 cm, för tikar 59-67 cm. Helhetsintrycket är dock alltid viktigast. Vikten ska vara i harmoni med storleken och ge intrycket av en stark men inte tung hund.

Färg: Ljus fawn täckt med svart (varggrå) i olika nyanser, oftast ljusare på sidorna och mörkare på övre delen av kroppen.

Kort om rasen: Ciobanesc romanesc carpatin är en herdehund som använts av rumänska herdar i Karpaterna i århundraden. Den försvarar hjordarna samtidigt som den är en utmärkt vakthund. I århundraden har urvalet skett efter arbetsförmågan och rasen har behållit sin ursprungliga karaktär fram till idag. Ciobanesc romanesc carpatin är en naturlig väktare med stort mod. Rasen utmärker sig med sin instinktiva och ovillkorliga hängivenhet för sin hjord och sin herre. Det är en värdig, lugn och stabil hund.

Fritt översatt från FCI-standard på engelska, rasstandard på svenska saknas.

------------------------------------------------------------------------------

Foto: Ciobanesc Romanesc Mioritic, Romanian Mioritic Shepherd Dog, Romanian Sheepdog, Rumanian Sheepdog av Summer06 (CC BY-SA)

Ciobanesc romanesc mioritic

FCI-nummer 349

Ursprungsland/hemland: Rumänien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är minst 70 cm, 75 cm är ideal. Mankhöjd för tikar är minst 65 cm, 70 cm är ideal. Vikten ska vara i balans med storleken.

Färg: Fläckig (Piebald) med vit bottenfärg och väldefinierade svarta eller grå markeringar. Enfärgat vit eller grå.

Kort om rasen: Ciobanesc romanesc mioritic är en utmärkt herdehund, en omutlig väktare och en underbar kamrat. I århundraden har urvalet skett efter arbetsförmågan och rasen har behållit sin ursprungliga karaktär fram till idag. Denna ras har många beundrare i Rumänien på grund av dess kraftfulla utseende. Ciobanesc romanesc mioritic är en lugn och stabil hund. En bra herdehund som är mycket modig och en effektiv försvarare mot eventuella rovdjur (björn, varg, lodjur). På sin vakt mot främlingar, men ofta barnkär.

Fritt översatt från FCI-standard på engelska, rasstandard på svenska saknas.

-------------------------------------------------------------------------------

Collie, korthårig

Foto: texasmamma

Collie, korthårig

FCI-nummer 296

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 56-61 cm, för tik 51-56 cm. Vikt för hanhund är 20,5-29,5 kg, för tik 18-25 kg.

Färg: Sobel och vit, trefärgad och blue merle.

Kort om rasen: Den skotska vallhunden anses ha sitt ursprung i lokala hundar som blandades med de hundar som romarna förde med sig till de brittiska öarna år 50 f. Kr. Under hundratals år var vallhundar en ovärderlig hjälp åt boskapsägare i deras arbete. Den korthåriga varianten har inte rönt samma stora intresse som utställningshund som den långhåriga. Vallningsinstinkten anses väl bevarad hos vissa individer. Som alla andra vallhundsraser har även collie en snabb inlärningsförmåga och en hög arbetsvillighet. Rasen skall vara glad och vänlig, aldrig nervös eller aggressiv.

Ur Standard för Collie, korthårig

-------------------------------------------------------------------------------

Collie.jpg

Collie, långhårig

FCI-nummer 156

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 56-61 cm, för tik 51-56 cm.

Färg: Sobel och vit, trefärgad och blue merle.

Kort om rasen: Den skotska vallhunden anses ha sitt ursprung i lokala hundar som blandades med de hundar som romarna förde med sig till de brittiska öarna år 50 f. Kr. Under hundratals år var vallhundar en ovärderlig hjälp åt boskapsägare i deras arbete. När intresset för rasavel och hundutställningar uppstod under 1860-talet så var det den långhåriga höglandsvallhunden som först uppmärksammades. Drottning Victoria var en stor beundrare av collie vilket förhöjde intresset för de vackra vallhundarna som fashionabla sällskapshundar. Den långhåriga varianten var först att utvecklas från en enkel arbetshund till en glamorös utställningshund, och det på mindre än 50 år. Vallningsinstinkten anses väl bevarad hos vissa individer. Som alla andra vallhundsraser har även collie en snabb inlärningsförmåga och en hög arbetsvillighet. Rasen skall vara vänlig till sinnelaget utan spår av nervositet eller aggressivitet.

Ur Standard för Collie, långhårig

-------------------------------------------------------------------------------

Gos datura catala

Gos d'atura catalá

FCI-nummer 87

Ursprungsland/hemland: Spanien (Katalonien)

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 47-55 cm, för tikar 45-53 cm.

Färg: Färgen är sammansatt av en blandning med hårstrån av olika färgtoner: fawn, mer eller mindre rödaktigt brunt, grått, svart och vitt. De grundfärger som uppstår genom blandningen är: fawn, i ljusa, medelstarka eller mörka nyanser; sobel, med kastanjebruna hårstrån, också i ljusa, medelstarka eller mörka nyanser; grått, som består av vita, grå och svarta hårstrån, med nyanser från silvergrått till svartgrått.

Kort om rasen: Gos dátura catala härstammar från den katalanska delen av Pyrenéerna. Det är i arbetet med att driva beteshjordar, som rasen visar sin sanna natur. Den lyder inte bara fåraherden utan visar också i åtskilliga situationer prov på egen initiativkraft genom att med enastående lätthet dirigera hjorden framåt och samtidigt hindra enskilda djur från att avvika från flocken. På grund av sin stora tapperhet och sitt stora mod kan rasen också användas för olika vaktuppdrag. Den är mycket vaksam och synnerligen tålig mot värme, kyla och andra väderleksförhållanden, och klarar att arbeta under extrema förhållanden på en mycket spartansk foderstat. Tack vare sin storlek, sin vackra päls, sin intelligens och sin stora trofasthet gentemot sin ägare kan den också fungera utmärkt som sällskapshund.

Ur Standard för Gos dátura catala

-------------------------------------------------------------------------------

Hollandse herdershond, korthårig

Foto: Martina B (Wolverina)

Hollandse herdershond, korthårig

FCI-nummer 223

Ursprungsland/hemland: Holland

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 57 - 62 cm, för tik 55 - 60 cm.

Färg: Mer eller mindre tydligt framträdande tigrering på brun bottenfärg (gultigrerad) eller grå bottenfärg (silvertigrerad). Hela kroppen skall vara tigrerad och även så halskragen, byxorna och svansen. Mycket svart i täckhåret är inte önskvärt. Svart mask är önskvärt.

Kort om rasen: Hollandse herdershond är en gammal ras som använts till vallning och vakt av boskap. Rasen skall vara tillgiven, läraktig, följsam, alert, mycket trogen och pålitlig. Den är vaksam, aktiv, anspråkslös och mycket uthållig och skall ha ett genuint vallhundstemperament. Rasen förekommer i tre hårlagsvarianter men betraktas som en och samma ras.

Ur Standard för Hollandse herdershond

-------------------------------------------------------------------------------

Foto: Hollandse herder langhaar. Zelf gemaakte foto. av Teunie (CC BY-SA)

Hollandse herdershond, långhårig

FCI-nummer 223

Ursprungsland/hemland: Holland

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 57 - 62 cm, för tik 55 - 60 cm.

Färg: Samma färger som hos den korthåriga varianten.

Kort om rasen: Hollandse herdershond är en gammal ras som använts till vallning och vakt av boskap. Rasen skall vara tillgiven, läraktig, följsam, alert, mycket trogen och pålitlig. Den är vaksam, aktiv, anspråkslös och mycket uthållig och skall ha ett genuint vallhundstemperament. Rasen förekommer i tre hårlagsvarianter men betraktas som en och samma ras.

Ur Standard för Hollandse herdershond

-------------------------------------------------------------------------------

Foto: Hollandse herder ruwhaar. Zelf gemaakte foto. av Teunie (CC BY-SA)

Hollandse herdershond, strävhårig

FCI-nummer 223

Ursprungsland/hemland: Holland

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 57 - 62 cm, för tik 55 - 60 cm.

Färg: Blå-grå, peppar och salt, gul- eller silvertigrerad. Tigreringen är mindre framträdande hos den strävhåriga än övriga hårlagsvarianter.

Kort om rasen: Hollandse herdershond är en gammal ras som använts till vallning och vakt av boskap. Rasen skall vara tillgiven, läraktig, följsam, alert, mycket trogen och pålitlig. Den är vaksam, aktiv, anspråkslös och mycket uthållig och skall ha ett genuint vallhundstemperament. Rasen förekommer i tre hårlagsvarianter men betraktas som en och samma ras.

Ur Standard för Hollandse herdershond

-------------------------------------------------------------------------------

Hrvatski ovcar

Hrvatski ovcar

FCI-nummer 277

Ursprungsland/hemland: Kroatien

Storlek/vikt: Mankhöjden för hanhundar och tikar ligger mellan 40-50 cm.

Färg: Grundfärgen är svart. Några vita tecken är tillåtna.

Kort om rasen: Hrvatski ovcar har en starkt utvecklad instinkt att valla och vakta en hjord boskap, men fungerar också bra som vakthund. Det är en livlig, uppmärksam, mjuk hund som är enkel att träna.

Fritt översatt från FCI-standard på engelska, rasstandard på svenska saknas.

-------------------------------------------------------------------------------

Foto: South Russian Ovcharka during dog's show in Racibórz, Poland av Przykuta (CC BY-SA)

Juzjnorusskaja ovtjarka

FCI-nummer 326

Ursprungsland/hemland: Ryssland

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är över 65 cm, för tik över 62 cm.

Färg: Mestadels vit men även vit/gul-skiftande, halmgul, grå i alla nyanser liksom vit med svaga grå tecken eller gråbrokigt.

Kort om rasen: Stora vita herdehundar är sedan hundratals år kända i de omfattande bergsområden som sträcker sig genom Europa mot Främre Asien. Juzjnorusskaja ovtjarka (sydrysk herdehund) är till typen mer lik de mindre vallhundsraserna. Anledningen sägs vara att rasen mer har sitt ursprung i vallhundar. I och med industrialiseringen på 1870-talet försvann förutsättningarna för herdehundarna. Förmögna landägare skapade intresse för rasen vilket gjorde att rasen mer utvecklades till en mycket stor vakthund än fårhund. Intresset för rasen försvann återigen vid tiden för ryska revolutionen för att återuppstå 1939 då en stor samling visades på hundutställning. Efter andra världskrigets slut fanns dock bara spillror kvar av rasen. Med upprepade inkorsningar av andra vita herdehundsraser har det delvis byggts upp en stam med stora, dominanta herdehundar som fortfarande tar vaktuppdrag på allvar. Juzjnorusskaja ovtjarka är mycket aktiv och rörlig med snabba reaktioner. Rasen är mycket vaksam och reserverad mot främlingar.

Ur Standard för Juzjnorusskaja ovtjarka

-------------------------------------------------------------------------------

Foto: Komondor, male av Kari ja Leena (CC BY-SA)

Komondor

FCI-nummer 53

Ursprungsland/hemland: Ungern

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är minst 70 cm, för tikar minst 65 cm. Vikt för hanhundar är 50-60 kg, för tikar 40-50 kg.

Färg: Elfenbensfärgad.

Kort om rasen: Komondor är en gammal ungersk herdehundsras med asiatiskt ursprung. Dess förfäder kom med all sannolikhet till Karpaterbäckenet med invandrande magyarer som levde som nomader och livnärde sig på boskapsskötsel. Rasen är orubbligt tapper i sin bevakning av såväl boskap som egendom och i sitt försvar av det som den anförtrotts att vakta. Rasen angriper tystlåtet och djärvt. Den är till sin natur misstrogen och betraktar reviret som sitt. På dagarna ligger hunden gärna så att den kan kontrollera sitt revir. Nattetid är den i ständig rörelse.

Ur Standard för Komondor

-------------------------------------------------------------------------------

Kuvasz

Kuvasz

FCI-nummer 54

Ursprungsland/hemland: Ungern

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 71-76 cm, för tikar 66-70 cm. Vikt för hanhundar är 48-62 kg, för tikar 37-50 kg.

Färg: Vit. Elfenbensfärg är tillåten.

Kort om rasen: Rasen är en urgammal ungersk herdehund. Dess förfäder kom med magyarerna, som använde hundarna till att bevaka och skydda djurhjordar mot rovdjur och tjuvar. Tack vare rasens jaktlust blev den använd till jakt under senare halvan av 1400-talet. Allt eftersom hjordarna blev färre blev rasens ursprungliga användning alltmer sällsynt och den blev i stället hemmahörande i byarna och senare till och med i städerna. Kuvasz är tapper och modig. De personer som den anförtrotts att skydda eller det som den skall vakta försvarar den även med sitt liv som insats. Rasen är självsäker och kan om den behandlas illa bli aggressiv. Den är trogen, pålitlig och älskar sin ägare och familj. Den behöver mycket motion och måste sysselsättas. Den är anspråkslös, dess skötsel är enkel och den tål också mycket dåliga väderleksförhållanden. Den uppskattar omtanke och omsorg.

Ur Standard för Kuvasz

-------------------------------------------------------------------------------

Foto: Simonsville Tazmin by Doddsline owned by Mr N. Johnston and Miss K. Critchlow. av sannse (CC BY-SA)

Lancashire heeler

Ej erkänd av FCI

Ursprungsland/hemland: England

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 30 cm, för tik 25 cm.

Färg: Svart med tanteckning eller leverbrun med tanteckning.

Kort om rasen: Heelers är som hundtyp mycket gammal och har så länge den funnits använts som boskapsdrivande hund. Fram till 1800-talets slut fanns det i England många lokala varianter. En, som anses ha uppkommit genom korsningar mellan corgi och manchesterterrier, fanns i Lancashire. På 1970-talet påbörjades en rasinventering och 1981 erkändes rasen av den engelska kennelklubben. Lancashire heeler är en boskapsdrivande hund som också visar sin terrierinstinkt när den jagar kaniner och råttor. Den är modig, glad och tillgiven sin ägare.

Ur Standard för Lancashire heeler

-------------------------------------------------------------------------------

Maremmano abruzzese

Foto: Sandra Dalåsen

Maremmano abruzzese

FCI-nummer 201

Ursprungsland/hemland: Italien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 65-73 cm, för tik 60-68 cm. Vikt för hanhund är 35-45 kg, för tik 30-40 kg.

Färg: Enfärgat vitt. Skuggningar i elfenben eller svagt orange eller citron tolereras, förutsatt att de är i begränsat antal.

Kort om rasen: Maremmano abruzzese är en mycket gammal fårvaktarras, som härstammar från herdehundar, vilka ännu idag används i Abruzzo, där fåraveln fortfarande blomstrar, och från herdehundar som tidigare fanns i Maremmaområdets del av Toscana och Lazio. Med förflyttningar av fårhjordar från en region till en annan började en naturlig korsning mellan de nämnda regionernas herdehundar i synnerhet efter 1860-talet. Maremmano abruzzeses huvudsakliga funktion är att vakta och försvara hjord och egendom i allmänhet. Hunden utför sitt arbete med skarpsynthet, mod och beslutsamhet. Fastän den till karaktären är stolt och självständig kan den också visa tillgivenhet mot sin ägare och dennes omgivning.

Ur Standard för Maremmano abruzzeses

-------------------------------------------------------------------------------

Mudi

Mudi

FCI-nummer 238

Ursprungsland/hemland: Ungern

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 41-47 cm, idealhöjd 43-45 cm. Mankhöjd för tikar är 38-44 cm, idealhöjd 40-42 cm. Vikt för hanhundar är 11-13 kg, för tikar 8-11 kg.

Färg: Fawn (fakó), svart, askgrå, leverbrun, vit eller blue-merle (dvs. svartspräckliga fläckar, strimmor eller prickar fördelade på ljusare eller mörkare blågrå bottenfärg).

Kort om rasen: Rasen mudi bildades under 17-1800-talet genom korsningsavel mellan ungerska herdehundar och troligen varianter av tyska vallhundar med ståndöron. Mudi är mycket uppskattad av herdarna på grund av den modiga läggning som gör rasen mycket användbar vid vallning av stor och besvärlig boskap. Rasen används även för vildsvinsjakt. Den är en utmärkt skydds-, vakt- och sällskapshund. Den används för att söka narkotika, som vakt- och väktarhund, är en utmärkt agilityhund liksom älsklig hemmahund. Rasen är lätt att hålla som innehund då den är mycket lättanpassad samt har tämligen kort päls. Mudi är synnerligen lättlärd, med livligt temperament, modig, vaksam, arbetsglad, alert och anpassningsbar.

Ur Standard för Mudi

-------------------------------------------------------------------------------

Old English Sheepdog.jpg

Old english sheepdog

FCI-nummer 16

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 61 cm eller mer, för tik 56 cm eller mer. Typ och proportioner är av största vikt och får på inga villkor åsidosättas enbart pga storlek.

Färg: Alla nyanser av grått, stålgrå eller blå. Kroppen skall vara enfärgad. Bakstället skall vara enfärgat, med eller utan vita strumpor. Vita fläckar i grundfärgen är mindre önskvärt. Huvud, hals, framben och mage skall vara vita, med eller utan tecken.

Kort om rasen: Old english sheepdog är en ras med mycket gamla anor. Rasen härstammar från de så kallade herdehundarna vilkas uppgift var att försvara boskapshjordarna mot två- och fyrbenta inkräktare. Den användes dels för att vakta boskap och dels att fösa får och nötboskap till marknaden. Herdarna önskade därför en stor och hårdför hund, kraftig byggd och rörlig och därtill med ett skarpt temperament. Efterhand ändrades emellertid inriktningen på boskapsskötseln och rasen utvecklades till en iögonfallande sällskaps- och utställningshund. Den har emellertid fortfarande kvar sin vallningsinstinkt, som är djupt rotad hos rasen. Dess rullande gång och dess väldiga hårsvall är karakteristiskt för rasen, som numera är en godmodig vakt- och familjehund. Den kräver emellertid en omfattande och tidskrävande pälsvård.

Ur Standard för Old english sheepdog

-------------------------------------------------------------------------------

Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny

FCI-nummer 251

Ursprungsland/hemland: Polen

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 45 - 50 cm, för tik 42 - 47 cm.

Färg: Alla färger och fläckar är tillåtna.

Kort om rasen: Polski owczarek nizinny har funnits i Polen sedan 1500-talet och är till typen mycket väl bevarad. I avelsarbetet har funktion och pälskvalitet alltid kommit i första hand och rasen är mycket väl anpassad till ett liv som vall- och boskapshund. Rasen skall ha ett livligt men balanserat temperament. Den skall vara vaksam, alert, intelligent och utrustad med ett gott minne och god inlärningsförmåga. Den skall vara motståndskraftig under hårda klimatförhållanden. Som herde- och vakthund skall den vara mycket lättförd.

Ur Standard för Polski owczarek nizinny

-------------------------------------------------------------------------------

Polski owczarek podhalanski

Polski owczarek podhalanski

FCI-nummer 252

Ursprungsland/hemland: Polen

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 65-70 cm, för tikar 60-65 cm.

Färg: Enfärgat vit.

Kort om rasen: Polski owczarek podhalanski kan troligen leda sitt ursprung tillbaka till herdehundar som följde med de asiatiska stammar som invandrade till Europa för flera tusen år sedan. Hundarna användes främst till vakt och försvar mot rovdjur. Polski owczarek podhalanski har tidigare kallats för tatrahund. Hundarna hade till uppgift att ha översikt över djurflockarna som oftast var fårflockar. De skulle varna för fara och om så behövdes också försvara flocken. Rasen har ett lugnt temperament och den är intelligent och uppmärksam.

Ur Standard för Polski owczarek podhalanski

-------------------------------------------------------------------------------

Puli

Foto: Elna

Puli

FCI-nummer 55

Ursprungsland/hemland: Ungern

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 39-45 cm, idealhöjd 41-43 cm. Mankhöjd för tikar är 36-42 cm, idealhöjd 38-40 cm. Vikt för hanhundar är 13-15 kg, för tikar 10-13 kg.

Färg: Svart eller pärlvit.

Kort om rasen: Puli är en ungersk vallhund med asiatiskt ursprung. Dess förfäder kom med all sannolikhet till Karpater-bäckenet med invandrande magyarer som levde som nomader och livnärde sig på boskapsskötsel. Rasen har ett livligt temperament och är ytterst läraktig. Den är känd som en mycket bra vakthund. Rasens nutida egenskaper gör den väl anpassad till olika områden inom hundsporten.

Ur Standard för Puli

-------------------------------------------------------------------------------

Pumi

Foto: Elna

Pumi

FCI-nummer 56

Ursprungsland/hemland: Ungern

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 41-47 cm, idealhöjden är 43-45 cm. Mankhöjd för tikar är 38-44 cm, idealhöjden är 40-42 cm. Vikt för hanhundar är 10-15 kg, idealvikten är 12-13 kg. Vikt för tikar är 8-13 kg, idealvikten är 10-11 kg.

Färg: Grå i olika nyanser, svart, fawn eller vit.

Kort om rasen: Pumi uppstod på 1600- och 1700-talet i Ungern genom korsning mellan primitiva puli och importerade tyska och franska hundar av terriertyp med ståndöron. Pumi räknas som självständig ras från början av 1900-talet. Rasen är en terrierliknande vallhund. Dess väderkorn är välutvecklat. Rasen är känd för att bekämpa skadedjur och gnagare. Den är numera en utmärkt sällskapshund som behöver mycket aktivering. Rasen skall ha ett ganska livligt och rastlöst vallhundstemperament. Den är ytterst modig, något misstänksam mot främlingar, har ett kloka uppförande, och är livlighet och uttrycksfull. Rasen utstrålar arbetslust. Genom sin rastlöshet och aktivitetslust verkar hunden ständigt vara i rörelse. Den är alltid aktiv och beredd att rycka in. Skyggt eller sävligt uppträdande är otypiska egenskaper.

Ur Standard för Pumi

-------------------------------------------------------------------------------

Saarloos wolfhond

Saarloos wolfhond

FCI-nummer 311

Ursprungsland/hemland: Nederländerna

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanar är 65- 75 cm, för tikar 60-70 cm. Avvikelser uppåt tolereras.

Färg: Från ljusa till mörka nyanser i svart viltfärg, så kallad varggrå. Från ljusa till mörka nyanser i brun viltfärg. Från ljus crème till vit.

Kort om rasen: L. Saarloos (1884-1969) ansåg att hunden blivit för humaniserad och planerade därför att avla fram de naturliga egenskaperna hos schäfern igen för att åstadkomma en bättre brukshund. År 1932 korsade han en schäferhane med en vargtik och under den följande experimentfasen med ett strikt urval, utvecklades en ny ras - den "europeiska varghunden". Eftersom denna nya ras till en början gjorde ett bra jobb som servicehundar för blinda, blev de först ansedda passande för uppgiften. Men genom ökning av andelen vargblod gick den förmågan efterhand förlorad och det blev uppenbart att rasen varken var lämplig som servicehund eller brukshund. Arvet från L. Saarloos blev inte en brukshund, men en hund med nära tillhörighet till naturen. Saarloos wolfhond är en livlig hund, sprudlande av energi, som visar en stolt och självständig karaktär och enbart lyder av egen fri vilja. Gentemot sin ägare är den hängiven och i hög grad pålitlig, mot främlingar är den reserverad och en aning misstänksam. Reservationen och den varglika önskan att fly i obekanta situationer, är typisk och bör bli bevarad hos rasen.

-------------------------------------------------------------------------------

Schapendoes

Schapendoes

FCI-nummer 313

Ursprungsland/hemland: Nederländerna

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 43 - 50 cm, för tik 40 - 47 cm.

Färg: Alla färger är tillåtna. Mest eftersökt är blågrått till svart.

Kort om rasen: Schapendoes är en vallhund som användes, och även i dag används, för att valla fårhjordar. Eftersom fårbete huvudsakligen förekommer i lugna, avskilda områden av landet är det nödvändigt att rasen har stor uthållighet, rörlighet och snabbhet. Anlaget för att hoppa är viktigt liksom stor lättlärdhet och förmåga att arbeta självständigt. Rasen måste vara en typisk vallhund till temperament, kroppskonstitution och själ. Schapendoes skall vara en normalt och harmoniskt byggd vallhund, till karaktären uppmärksam och modig. Rasen skall vara alert, vaksam, glad, livlig, vänlig och aktiv. Den är mycket tillgiven och trogen människor den känner.

Ur Standard för Schapendoes

-------------------------------------------------------------------------------

Schipperke

Schipperke

FCI-nummer 83

Ursprungsland/hemland: Belgien

Storlek/vikt: Vikten ligger på 3-9 kg. Idealvikt är 4-7 kg. Under 3 kg eller över 9 kg är inte önskvärt.

Färg: Enfärgat svart.

Kort om rasen: Schipperkes ursprung sträcker sig ända till 1600-talet. Under slutet av 1600-talet var schipperke favoritras hos gemene man och hos skomakarna i Saint-Gery-kvarteren i Bryssel, vilka organiserade tävlingar för att visa upp utmejslade kopparhalsband som de prydde sina hundar med. Rasen var känd som jägare av gnagare och andra skadedjur. Under årens lopp har man försökt att göra typen mer enhetlig. Förr fanns det olika varianter i Antwerpen, Leuven och Bryssel. Schipperke är en utmärkt liten vakthund, "ett pålitligt tjuvlarm" som sjuder av vitalitet och är reserverad mot främlingar. Den är alert, rask, outtröttlig, oförtrutet intresserad av vad som händer runt omkring den och den tar sin uppgift att vakta på allvar. Den är alltid nyfiken och uppmärksammar med gällt skall och rest ragg alla förändringar i sin omgivning. Den jagar gnagare och andra skadedjur.

Ur Standard för Schipperke

-------------------------------------------------------------------------------

Schäfer

Foto: www.fotoakuten.se

Schäfer

FCI-nummer 166

Ursprungsland/hemland: Tyskland

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 60 - 65 cm, för tik 55 - 60 cm. Vikt för hanhund är 30 - 40 kg, för tik 22 - 32 kg.

Färg: Svart med rödbruna, bruna, gula till ljusgrå tecken. Enfärgat svart eller grå, grå med mörkare skiftning. Svart sadel och mask.

Kort om rasen: Den tyska Schäferhundklubben, vars planerade avel startade efter klubbens grundande 1899, baserades på hundar som härstammade från central- och sydtyska vallhundar med slutmål att skapa och avla fram en hund, i högsta grad lämplig för bruksändamål. Med detta som mål framställdes standarden för tysk schäfer, avseende såväl fysisk byggnad som temperament och karaktärsegenskaper. En schäfer skall ha ett jämnt humör och goda nerver, vara självsäker och frimodig och fullständigt godlynt (utom i retningsläge) och därtill skall den vara uppmärksam och följsam. Den måste besitta mod, kamplust och hårdhet för att vara lämplig som sällskaps-, vakt, skydds-, tjänste- och vallhund.

Ur Standard för Schäfer

-------------------------------------------------------------------------------

Shetland sheepdog

Foto: www.alotofphotos.com

Shetland sheepdog

FCI-nummer 88

Ursprungsland/hemland: England

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 37 cm, för tik 35,5 cm. Avvikelse med mer än +/- 2,5 cm från dessa idealhöjder är absolut inte önskvärt.

Färg: Sobel, trefärgad, blue merle, svart och vit samt svart med tan-tecken.

Kort om rasen: Shetland sheepdog eller sheltie, som rasen kallas i dagligt tal, härstammar från små gårdshundar av vallhundstyp med spetsinslag, som kolonisatörerna av Shetlandsöarna förde med sig från Skandinavien, huvudsakligen väst-Norge. Kombinationen av dessa raser och skotska vallhundar gav med tiden upphov till den speciella ras som kallades "toonie dog". Med tiden kom man att avla in små exemplar av rasen långhårig collie och härigenom skapades den ras, som vi idag känner som shetland sheepdog. Shetland sheepdog skall vara sund och aktiv, alert, vaken, vänlig och intelligent. Den är tillgiven och uppmärksam mot sin ägare, reserverad gentemot främlingar, men skall aldrig vara nervös.

Ur Standard för Shetland sheepdog

-------------------------------------------------------------------------------

Foto: Cosmo von der Stockacher Halde a Slovenský Cuvac av Sebastian Ritter/Rise0011 (CC BY-SA)

Slovenský cuvac

FCI-nummer 142

Ursprungsland/hemland: Slovakien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 62-70 cm, för tikar 59-65 cm. Vikt för hanhundar är 36-44 kg, för tikar 31-37 kg.

Färg: Vit. Gulaktiga nyanser vid öronansättningarna är tillåtna men inte önskvärda.

Kort om rasen: Slovensky cuvac har gemensamt släktskap med övriga vita bergshundar. Den har funnits i bland annat Tatra-bergen sedan urminnes tider och hjälper där bönderna med att valla och vakta djurhjordar. På 1930-talet påbörjades rasens stambok av professor Anton Hruza. Därefter har rasen utvecklats och stabiliserats i typ. Rasen är ytterst trogen, modig och alltid beredd till försvar även när det rör sig om björn och varg.

Ur Standard för Slovensky cuvac

-------------------------------------------------------------------------------

Vit herdehund

Vit herdehund

FCI-nummer 347

Ursprungsland/hemland: Schweiz

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 60-66 cm, för tik 55-61 cm. Vikt för hanhund är ca 30-40 kg, för tik ca 25-35 kg. Hundar av god typ som obetydligt avviker från storleksangivelserna skall ej diskvalificeras.

Färg: Vit

Kort om rasen: Den vita herdehunden går tillbaka till de hundar som i slutet av 1800-talet utgjorde grunden till schäferaveln i Tyskland. Bland dessa fanns vita hundar och hundar som var bärare av anlaget för vit färg. Den vita färgen förbjöds emellertid i Tyskland 1933. Efter förbudet försvann de vita hundarna i stort sett från Europa och de utvecklades i stället på andra håll i världen. I USA och Canada kom vita herdehundar så småningom att erkännas som en självständig ras. Rasavel har nu bedrivits i många generationer och idag finns ett stort antal vita herdehundar över hela Europa. Den vita herdehunden skall vara livlig men inte nervös, uppmärksam och vaksam. Mot främlingar kan den ibland vara något reserverad, dock aldrig ängslig eller aggressiv.

Ur Standard för Vit herdehund

-------------------------------------------------------------------------------

Welsh corgi cardigan

Welsh corgi cardigan

FCI-nummer 38

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Idealmankhöjden är 30 cm. Vikten ska vara väl avpassad till mankhöjden. Viktigast är ett proportionerligt helhetsintryck.

Färg: Alla färger är tillåtna, med eller utan vita tecken. Det vita får dock inte dominera.

Kort om rasen: Welsh corgi cardigan antas vara den äldsta av de två corgi-varianterna. Man tror att den funnits i Wales sedan 1000-talet, där den använts som gårds- och vallhund. Särskilt som boskapsvallare ansågs welsh corgi cardigan vara ovärderlig. De båda corgivarianterna torde ha en gemensam historisk bakgrund. Fram till år 1934 korsades varianterna med varandra. Därefter skildes de och blev två separata raser. Welsh corgi cardigan är numera väl skild från welsh corgi pembroke i typ, genom många rasspecifika detaljer. Welsh corgi cardigan är livlig, alert, energisk, intelligent och mentalt stabil, inte skygg eller aggressiv.

Ur Standard för Welsh corgi cardigan

-------------------------------------------------------------------------------

Welsh corgi pembroke

Welsh corgi pembroke

FCI-nummer 39

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Mankhöjd ca 25,5 - 30,5 cm. Vikt för hanhund är 10-12 kg, för tik 10-11 kg.

Färg: Enfärgat rött, sobel, fawn, black and tan, med eller utan vita tecken på ben, bröstkorg och hals. Något vitt på huvud och nos är tillåtet.

Kort om rasen: Welsh corgi pembroke har en omdiskuterad bakgrund. Den mest sannolika teorin är dock att svenska vikingar medförde västgötaspetsens förfäder till Wales eller det motsatta, att de medförde corgins förfäder tillbaka till Sverige. Släktskapet mellan de båda raserna är påfallande, liksom deras arbetssätt. Helt klarlagt är emellertid att welsh corgi under flera hundra år fungerat som allroundhund på gårdarna och med tiden övergick till att bli boskapsvallare. Rasen welsh corgi delades upp i varianterna pembroke och cardigan så sent som 1934. Dessförinnan hade korsningar mellan varianterna varit relativt vanliga. Rasen skall vara frimodig och arbetsduglig, framåt och vänlig, aldrig nervös eller aggressiv. Den skall vara alert och aktiv.

Ur Standard för Welsh corgi pembroke

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-09-07 15:36 #1 av: LinaK

Mycket fina bilder! Mina favoriter ut denna rasgrupp är border collie och welsh corgi cardigan.

// Lina - VärdBichon Kolla gärna in min blogg:
http://linaalgotsigge.blogg.se

Anmäl
2010-09-07 17:37 #2 av: Workingdog

Jättefina bilder :) Mina favoriter är Border Collie och såklar Puli och Kuvazs :D

/Mvh Jennifer

Medarbetare på Brukshundraser ifokus

 

Anmäl
2010-09-07 17:39 #3 av: [Hilo]

Corgi och Mudi..

Sen var det inte så mycket intressant i den gruppen Glad

Anmäl
2010-09-07 17:50 #4 av: Rexkanin

BC Oskyldig

Anmäl
2010-09-08 15:51 #5 av: [EffiIndraRimboFrezia]

Fina bilder men saknar bilderna på Holländaren och berger des pyrenees a poil long =P

favorit raserna är Berger des pyrenees, malle elr alla belgare, gos, briard, kelpie, aussie och holländare. typ

Anmäl
2010-09-08 15:53 #6 av: SaraC

#5 Har tyvärr inga bilder på de raserna.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-09-08 16:08 #7 av: [EffiIndraRimboFrezia]

#6 Det gör absolut inget =) skojade bara lite, vet ändå hur de ser ut ; )

Anmäl
2010-09-17 12:01 #8 av: [Wolverina]

#6 Har bild på Korthårig HH om du vill låna? Då jag äger en själv Flört

Anmäl
2010-09-17 12:05 #9 av: Fridaaaa

Jättebra artikel :D

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2010-09-17 12:45 #10 av: SaraC

#8 Ja, gärna! Vill du skicka den så kan jag pm:a min mejladress.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-09-17 12:46 #11 av: [Wolverina]

#8 Dock så är hon bara valp än snart 6 månader Tungan ute Men det kanske duger ändå, bättre än ingen bild lixom Flört Ja skicka ett Pm!

Anmäl
2010-09-17 23:54 #12 av: [Malin3033]

Lancashire heeler :)

Helt klart favvorgruppen enligt mig. Belgiska vallhundarna är så himla underbara.

Anmäl
2010-09-18 00:31 #13 av: Damon

min favo e Saarloos wolfhond

Anmäl
2011-07-02 13:13 #14 av: SaraC

#5 Nu finns det bilder på dem Glad

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2011-07-06 20:14 #15 av: [EffiIndraRimboFrezia]

#14 haha jo såg det, bra bilder också ;) :p

Anmäl
2011-08-21 00:09 #16 av: Anibaz

Helt klart den bästa rasgruppen! Kyss

Anmäl
2011-08-21 00:24 #17 av: Hera

Många fina hundar i den här gruppen! Älskar

Ceskoslovenský vlcaks utseénde.

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2011-08-21 14:31 #18 av: [Star-Di]

Härliga bilder! Mycket raser som jag inte hade den blekaste aning om. Förvånad Har några favoriter inom den här rasgruppen.

Anmäl
2011-08-21 14:51 #19 av: Jespersen

Welsh Corgi Cardigan Kyss Korthårig Collie är ju himla fina med.

Anmäl
2013-01-14 11:08 #20 av: Dentaku

Så kul att det är min Rover som får visa upp sig som representat för korthårig collie! Glad

Anmäl
2013-01-14 13:14 #21 av: Flaxa

Schapendoes är klar bästa hundrasen i gruppen, enligt mig ;). Inte helt oväntat kanske :P.

Anmäl
2013-01-14 15:13 #22 av: [Annamaja27]

Favoritgruppen!!

Anmäl
2013-01-14 15:26 #23 av: Oliviahack

Synd att det är en så dålig bild på pembroken.. Hade vart kul med en helkropssbild (har flera bilder)

Anmäl
2014-10-29 01:11 #24 av: lottrab

Vad kul med så många vallande raser, många hittills okända för mig. Men jag undrar varför inte isländsk fårhund är med? Vår gamla vallare och sällskapare sedan minst ett tusental år tillbaka. 

Anmäl
2014-10-29 01:48 #25 av: Sugar Mist

#24 Den tillhör grupp 5 :)

-

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.