10: Vinthundar

Grupp 10

2010-09-07 02:03 #0 av: SaraC

Vinthundar


Afghanhund

FCI-nummer 228

Ursprungsland/hemland: Afghanistan/Storbritannien

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhundar är 68-74 cm, för tikar 63-69 cm.

Färg: Alla färger är tillåtna.

Kort om rasen: Afghanhund har urgamla anor och anses härstamma från olika asiatiska vinthundar. Rasen har använts till vakt, vallning och jakt. Vid sekelskiftet kom de första exemplaren till England men rasen slog inte igenom förrän på 1920-talet. Den är numera synnerligen etablerad och uppskattad som utställnings- och sällskapshund. Det österländska eller orientaliska uttrycket är typiskt för rasen. Afghanen ser på och igenom en. Till sättet är den värdig och reserverad med en viss vild obändighet.

Ur Standard för Afghanhund

-------------------------------------------------------------------------------

Azawakh

Azawakh

FCI-nummer 307

Ursprungsland/hemland: Mali/Frankrike

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 64-74 cm, för tik 60-70 cm. Vikt för hanhund är ca 20-25 kg, för tik ca 15-20 kg.

Färg: Färgen skall vara röd med avgränsade vita tecken på extremiteterna. Alla nyanser av rött är tillåtna, från ljust sandfärgat till mörkrött. Svart mask kan förekomma, liksom ibland vit bläs. Det skall finnas en vit fläck på bröstet och svansspetsen skall vara vit. På benen skall finnas vita "strumpor" eller åtminstone spår av vitt på tassarna. Svartbrindleteckning är tillåten.

Kort om rasen: Azawakh är en afrikansk vinthund av afroasiatisk modell. Rasen kom till Europa cirka 1970. Dess ursprungsområde är Nigerbäckenets mellersta delar med bland annat Azawakhdalen. Sedan hundratals år tillbaka har azawakh varit de sydsahariska nomadernas hetsjakthund. Nomaderna uppskattar den också för dess skönhet och som sällskapshund. Azawakh är livfull, uppmärksam och fjär. Den är reserverad mot obekanta, ibland till och med skygg, men mjuk och tillgiven gentemot dem den accepterar.

Ur Standard för Azawakh

-------------------------------------------------------------------------------


Borzoi

FCI-nummer 193

Ursprungsland/hemland: Ryssland

Storlek/vikt: Önskvärd mankhöjd för hanhund är 75-85 cm, för tik 68-78 cm. Hos hanhund skall höjden vid manken vara densamma som eller endast något överstiga höjden över korset. Hos tik skall dessa mått vara lika. Individer vars mankhöjd överskrider den övre mankhöjdsgränsen accepteras under förutsättning att de är rastypiska.

Färg: Alla färger och kombinationer av färger är tillåtna, utom de med blått eller leverbrunt eller nyanser av dessa färger.

Kort om rasen: Borzoi har sedan cirka nio århundraden tillbaka varit integrerad i Rysslands kultur och historia. Till exempel vittnar den franska krönikan från 1000-talet om att tre borzoier medföljde Anna Jaroslavna, dotter till storhertigen av Kiev, när hon kom till Frankrike för att gifta sig med Henrik I. Bland ägarna och uppfödarna av borzoi återfanns många berömda personer, däribland tsarer och författare såsom Ivan den förskräcklige, Peter den store, Nikolaj II, Pusjkin och Turgenjev. Till vardags har en borzoi ett lugnt och balanserat temperament. Synen är väl utvecklad och en borzoi ser bra på långt håll. Vid åsynen av ett bytesdjur blir hunden omedelbart upphetsad. Den reagerar då snabbt och impulsivt.

Ur Standard för Borzoi

-------------------------------------------------------------------------------

Chart polski

FCI-nummer 333

Ursprungsland/hemland: Polen

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 70-80 cm, för tik 68-75 cm. Individer som är större än angiven idealhöjd tillåts under förutsättning att de i övrigt är rastypiska. Individer med en något mindre mankhöjd än den i standarden angivna skall inte diskvalificeras om inte också andra fel föreligger.

Färg: Alla färger är tillåtna.

Kort om rasen: Chart polski har förekommit i Polen sedan början av 1200-talet. Rasen härstammar antagligen från asiatiska vinthundar av salukityp. Chart polski omnämns ofta i litteraturen, speciellt i jaktlitteratur, och den bilddokumentation som ingår är mycket enhetlig. Det oföränderliga utseendet hos den polska vinthunden såsom den avbildas på målningar och teckningar visar att rasen, trots inkorsningar med andra raser, bevarade sitt ursprungliga utseende ända till slutet av 1800-talet. Chart polski är sin egen herre. Den är självsäker, reserverad och modig. Under jakten är den snabb, mycket skicklig och uthållig. I aktion reagerar den snabbt och häftigt.

Ur Standard för Chart polski

-------------------------------------------------------------------------------


Galgo espanol

FCI-nummer 285

Ursprungsland/hemland: Spanien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 62-70 cm, för tikar 60-68 cm. En avvikelse på +/- 2 cm är tillåten på i övrigt utmärkta hundar.

Färg: Alla färger är tillåtna.

Kort om rasen: Galgo espanol är en hetsjakthund, som i ursprungslandet används främst för jakt på hare. Den är mycket snabb och jagar med hjälp av synen. Den kan också användas vid jakt på andra pälsdjur, såsom kanin, räv och till och med vildsvin. Galgo español var redan känd hos romarna under antiken, men man antar att den anlände till och etablerade sig på den Iberiska halvön långt tidigare. Den härstammar från de gamla asiatiska vinthundarna och anpassade sig därför snabbt till de spanska stäpp- och platålandskapen. Under 15-, 16- och 1700-talen exporterades stora mängder av dessa hundar till andra länder, såsom bland annat Irland och England. Galgon anses vara en av förfäderna till den engelska vinthunden (greyhound). Galgo espanol skall till sättet vara lugn och emellanåt tillbakadragen. Vid jakt uppträder den dock mycket livligt och levnadsglatt.

Ur Standard för Galgo espanol

-------------------------------------------------------------------------------


Greyhound

FCI-nummer 158

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Idealhöjdmankhöjd för hanhund är 71 - 76 cm. för tik 68 - 71 cm.

Färg: Svart, vit, röd, blå, fawn, rödgul, brindle eller någon av dessa färger i kombination med vitt.

Kort om rasen: Greyhound är en urgammal ras som har sin bakgrund i Orienten. Den kom till England med romarna på 40-talet e Kr och har förblivit konstant i typen sedan dess. Greyhound användes huvudsakligen som jakthund på hjort och hare, där dess snabbhet och styrka kom väl till pass. I våra dagar är greyhound kapplöpningshunden framför andra, särskilt i de anglosaxiska länderna. Den är också uppskattad som sällskaps- och familjehund. Greyhound är anmärkningsvärt stark och uthållig. Den är intelligent, vänlig och tillgiven med ett stabilt temperament.

Ur Standard för Greyhound

-------------------------------------------------------------------------------

Irländsk varghund

Foto: Sophie Eos

Irländsk varghund

FCI-nummer 160

Ursprungsland/hemland: Irland

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är mellan 81 och 86 cm, minimimankhöjd för hanhund är 79 cm. Minimivikt för hanhund är 54 kg. Minimimankhöjd för tik är 71 cm, minimivikt för tik är 41 kg.

Färg: Pälsfärgen skall vara grå, brindle, röd, svart, rent vit, fawn eller annan färg som kan förekomma hos skotsk hjorthund.

Kort om rasen: De kontinentala kelterna hade en vinthund som troligtvis härstammade från de greyhounds som finns avbildade på egyptiska målningar. Det första skriftliga omnämnadet av dessa jakthundar författades år 391 e. Kr. men hundarna var redan etablerade på Irland under det första århundradet e. Kr. Utan tvivel utgjorde de irländska jakthundarna ursprunget till den skotska hjorthunden. Irländska varghundspar var uppskattade som gåvor bland annat av de europeiska och skandinaviska kungahusen från medeltiden och fram till 1600-talet. På 1500-talet krävdes att varje grevskap på Irland hade vardera 24 varghundar för att skydda böndernas fårhjordar från att dödas av vargar. Det Cromwellska förbudet (1652) att exportera irländska varghundar bidrog till att bevara rasen under en tid men med vargens gradvisa utrotning och en kontinuerlig efterfrågan från utlandet reducerades vid slutet av 1600-talet antalet irländska varghundar på Irland nästan till gränsen för utrotning. Intresset för rasen återuppstod mot slutet av 1800-talet. Irländsk varghund blev en levande symbol för irländsk kultur och det keltiska förflutna. Det finns ett talesätt om rasen temperament som lyder: "Som ett lamm hemma, som ett lejon vid jakt."

Ur Standard för Irländsk varghund

-------------------------------------------------------------------------------


Italiensk vinthund

FCI-nummer 200

Ursprungsland/hemland: Italien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund och tik är 32-38 cm, vikt för hanhund och tik är max 5 kg.

Färg: Pälsfärgen skall vara enfärgat svart, grå, skiffergrå eller isabella i alla tänkbara nyanser. Vitt är tillåtet endast på bringan och tassarna.

Kort om rasen: Den italienska vinthunden härstammar från små vinthundar, som förekom vid faraonernas hov i det antika Egypten. Via Grekland, där rasens existens bekräftas av en mångfald avbildningar på vaser och skålar, kom rasen till Italien i början av 400-talet f Kr. Sin främsta utveckling fick den italienska vinthunden under renässansperioden vid hoven. Det är inte ovanligt att italienska vinthundar återfinns på målningar av stora mästare från Italien och andra länder. Italiensk vinthund skall vara reserverad, tillgiven och foglig.

Ur Standard för Italiensk vinthund

-------------------------------------------------------------------------------


Magyar agar

FCI-nummer 240

Ursprungsland/hemland: Ungern

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 65-70 cm, för tik 62-67 cm. Den faktiska mankhöjden har mindre betydelse än den allmänna balansen hos hunden.

Färg: Alla färger och färgkombinationer som förekommer hos vinthundar är tillåtna med undantag för färger eller färgkombinationer som nämns under diskvalificerande fel (blå, blå och vit, brun, varggrå, svart med tanteckning, trefärgad).

Kort om rasen: Magyar agar är ursprungligen en jakthund. Dess ursprung stammar från tiden då magyarerna erövrade nuvarande Ungern, vilket arkeologiska fynd av skallar visar. För att göra rasen snabbare korsades olika vinthundar in under 1800-talet. Magyar agar skall vara outtröttlig, full av kraft, snabb, oöm och robust. Den är utmärkt på coursing-banan och är på vissa distanser snabbare än greyhound. Till naturen är den är något tillbakadragen, utan att vara skygg. Rasen är balanserad, uppmärksam och trofast samt vaksam med en utvecklad vilja att skydda sitt husbondfolk, hem och egendom. Den är ändå inte aggressiv eller ilsken.

Ur Standard för Magyar agar

-------------------------------------------------------------------------------

Saluki, långhårig

Saluki, långhårig

FCI-nummer 269

Ursprungsland/hemland: Mellanöstern

Storlek/vikt: Vanligen ca 58 - 71 cm. Tikar är förhållandevis mindre än hanhundar.

Färg: Alla färger och kombinationer av färger är tillåtna. Brindle är inte önskvärt.

Kort om rasen: Saluki varierar i typ och denna variation är önskvärd och karaktäristisk för rasen. Orsaken till typvariationen är dels den speciella ställning som saluki har haft i den arabiska kulturen, dels den väldiga geografiska omfattningen av de områden i Mellersta Östern där saluki har använts som jakthund sedan tusentals år tillbaka. Ursprungligen hade varje nomadstam den typ av saluki som lämpade sig bäst för jakt på just det slags villebråd som förekom inom det aktuella området. I enlighet med mellanösternområdets sedvänja köptes eller såldes inte saluki - de kunde däremot skänkas bort, som tecken på vördnad eller vänskap. De saluki som på så vis skänktes till européer och som följde med sina nya ägare hem till Europa kom från områden med vitt skilda terräng- och klimatförhållanden och var därför av olika typer. Den engelska standarden från 1923, vilken ligger till grund för denna standard, var den första officiella europeiska rasstandarden för saluki och formulerades så att den skulle inkludera alla ursprungliga typer av saluki. Saluki kan vara reserverad mot främlingar, men skall inte vara nervös eller aggressiv. Den är värdig, intelligent och självständig.

Ur Standard för Saluki

-------------------------------------------------------------------------------

Saluki, släthårig

Foto: Taffy

Saluki, släthårig

FCI-nummer 269

Ursprungsland/hemland: Mellanöstern

Storlek/vikt: Vanligen ca 58 - 71 cm. Tikar är förhållandevis mindre än hanhundar.

Färg: Alla färger och kombinationer av färger är tillåtna. Brindle är inte önskvärt.

Kort om rasen: Saluki varierar i typ och denna variation är önskvärd och karaktäristisk för rasen. Orsaken till typvariationen är dels den speciella ställning som saluki har haft i den arabiska kulturen, dels den väldiga geografiska omfattningen av de områden i Mellersta Östern där saluki har använts som jakthund sedan tusentals år tillbaka. Ursprungligen hade varje nomadstam den typ av saluki som lämpade sig bäst för jakt på just det slags villebråd som förekom inom det aktuella området. I enlighet med mellanösternområdets sedvänja köptes eller såldes inte saluki - de kunde däremot skänkas bort, som tecken på vördnad eller vänskap. De saluki som på så vis skänktes till européer och som följde med sina nya ägare hem till Europa kom från områden med vitt skilda terräng- och klimatförhållanden och var därför av olika typer. Den engelska standarden från 1923, vilken ligger till grund för denna standard, var den första officiella europeiska rasstandarden för saluki och formulerades så att den skulle inkludera alla ursprungliga typer av saluki. Saluki kan vara reserverad mot främlingar, men skall inte vara nervös eller aggressiv. Den är värdig, intelligent och självständig.

Ur Standard för Saluki

-------------------------------------------------------------------------------

Skotsk hjorthund.jpg

Skotsk hjorthund

FCI-nummer 164

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är minst 76 cm, för tik minst 71 cm. Vikt för hanhund är ca 45,5 kg, för tik ca 36,5 kg.

Färg: Mörkt blågrått, mörkare eller ljusare grått eller brindle och gult, sandfärgat röd eller röd fawn med svärtade hårtoppar. Vitt bröst, vita tår och litet vitt på svansspetsen är tillåtet, men ju mindre vitt desto bättre, då rasen skall vara enfärgad. Vit bläs eller vit halskrage är inte tillåtet.

Kort om rasen: Skotsk hjorthund anses ha urgamla anor. Ursprungligen användes den till jakt på hjort. Numera är den huvudsakligen sällskapshund. Skotsk hjorthund skall till kroppsbyggnaden kännetecknas av den unika kombination av snabbhet, styrka och uthållighet som krävs för att lägga ner en hjort, men det allmänna uppträdandet skall präglas av mild värdighet. Skotsk hjorthund skall vara mild och vänlig. Den är lydig och lättfostrad, eftersom den är angelägen om att vara till lags. Rasen skall vara foglig och godmodig, aldrig misstänksam, aggressiv eller nervös.

Ur Standard för Skotsk hjorthund

-------------------------------------------------------------------------------

Sloughi

Sloughi

FCI-nummer 188

Ursprungsland/hemland: Marocko

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 66-72 cm, för tikar 61-68 cm.

Färg: Alla nyanser av sandfärg, med eller utan svart mask, med eller utan svart mantel, med eller utan svart brindle. Sandfärgen får ha alla nyanser från ljus sand över till rött, med eller utan svarta hårspetsar (fawn).

Kort om rasen: Sloughi har funnits i Nordafrika sedan åtskilliga århundraden. Idag är rasen mest förekommande i Marocko, som har ansvaret för rasstandarden. Sloughi är stolt och högdragen men mycket tillgiven vid sin ägare, som den försvarar vid behov. Sloughi har jaktinstinkt och är kapabel till långvarig fysisk ansträngning, men uppskattar också inomhuslivets bekvämligheter.

Ur Standard för Sloughi

-------------------------------------------------------------------------------

Whippet

Whippet

FCI-nummer 162

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 47 - 51 cm, för tik 44 - 47 cm.

Färg: Alla färger och färgkombinationer är tillåtna.

Kort om rasen: Rasen godkändes 1890 av engelska kennelklubben. Tidigare var rasen främst känd i norra England, där den användes till kapplöpning och coursing. Whippet är fortfarande en populär kapplöpningsoch sällskapshund. Whippet skall ha ett vänligt, tillgivet och stabilt temperament. Den är en god kamrat och har lätt att anpassa sig i de flesta sammanhang.

Ur Standard för Whippet

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-09-14 16:36 #1 av: Ixectrona

Inga bilder på Chart Polski eller Magyar agàr, mina favoriter, nu blir jag ledsen. Flört
Men det var en läcker Whippet.

Anmäl
2010-09-14 16:37 #2 av: [Hilo]

Måånga fina, snygga och vackra hundar i den där gruppen. KyssKyss

Anmäl
2010-09-19 16:56 #3 av: [Taffy]

Ingen bild på släthårig saluki.. synd det! :)

Har ju själv släthårig dam och kenneln där hon kommer ifrån har många släthåriga. Tycker inte de är så ovanliga, men är väl mest för att jag själv har en! ;)


Och ingen får glömma, VINTHUNDAR ÄR BÄST!! :D

Anmäl
2010-09-19 17:00 #4 av: SaraC

#3 Du får gärna låna ut en bild till oss om du vill Glad

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-09-19 17:30 #5 av: [Taffy]

Spelar det någon roll om den är upprätt eller inte? Har både och men själv tycker jag att alla mina upprätta bilder är finare! Flört


Ska jag bifoga den här eller skicka den till någon speciell e-post?

Anmäl
2010-09-19 17:34 #6 av: SaraC

#5 Nej, det spelar ingen roll. Vi har en tråd där man kan lägga in bilder till artiklar, den hittar du här. Eller så kan du skicka till min mejl om du hellre vill det, i så fall så pm:ar jag dig min mejladress Glad

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-09-19 18:15 #7 av: [Taffy]

#6 Nu ligger det en bild på min släthåriga dam där! Glad

Anmäl
2010-09-19 18:21 #8 av: SaraC

#7 Vad kul, då ska jag lägga in den inom kort Glad

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-10-04 18:56 #9 av: [Taffy]

#8 Har lagt upp en bättre bild i den tråden, ifall du har orken att ändra bilden, tycker hon ser så hemskt kraftig ut på bilden som är uppe just nu! Flört

Anmäl
2011-07-02 13:12 #10 av: SaraC

Nu finns det bilder på alla raserna Glad

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.