08: Stötande och apporterande hundar/Vattenhundar

Grupp 8

2010-09-14 21:04 #0 av: SaraC

Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar

Foto: chien d'eau americain av Awsguy1 (CC BY-SA)

American water spaniel

FCI-nummer 301

Ursprungsland/hemland: USA

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund och tik är 38-46 centimeter. Vikt för hanhund är 14-20 kilo, för tik 11-18 kilo.

Färg: Enfärgad lever, brun eller mörk choklad. Lite vitt på tår och bröst är tillåtet.

Kort om rasen: American water spaniel utvecklades i USA som en allroundjakthund, avsedd att apportera från jollar eller kanoter och även arbeta relativt lätt på marken. Rasen ger intryck av intelligens, vilja att vara till lags och vänlighet. Den är mycket energisk och ivrig att arbeta men ändå kontrollerbar.

Fritt översatt från FCI-standard på engelska, rasstandard på svenska saknas.

-------------------------------------------------------------------------------

Amerikansk cocker spaniel

Amerikansk cocker spaniel

FCI-nummer 167

Ursprungsland/hemland: USA

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 38 centimeter, för tik 35,5 centimeter. Mankhöjden får variera med en centimeter över eller under idealmankhöjden. Mankhöjd som överstiger 39,5 cm för hanhund och 37 cm för tik är diskvalificerande. Mankhöjd som understiger 37 cm för hanhund och 34,5 cm för tik skall bestraffas.

Färg: Svart: Enfärgad men även svart med tantecken. Övriga enfärgade hundar utom svarta: Alla färger från ljusaste gräddfärg till mörkaste röd inkluderande brun och brun med tantecken. Flerfärgade: Två eller flera färger som är väl åtskilda och av vilka en måste vara vit; svart och vit, röd och vit (det röda kan variera från ljusaste gräddfärg till mörkaste rött), brun och vit och roan samt alla dessa färger i kombination med tantecken. Tantecknen skall helst finnas på samma ställen som hos svarta och övriga enfärgade hundar. Roan räknas till gruppen flerfärgade och kan ha vilket som helst av de vanliga roan-mönstren.

Kort om rasen: Den amerikanska cocker spanieln har samma ursprung som den engelska och härstammar från hundar som importerades från England. I USA fick rasen ett alltmer annorlunda utseende än det engelska ursprunget. Rasen avlades åt olika håll, men cocker spaniel var samlingsnamn för den engelska och amerikanska varianten under många år, trots att hundarna var av olika typ. Först 1945 separerade amerikanska kennelklubben raserna. Den amerikanska cocker spanieln hör sedan 1970-talet till de populäraste raserna i sitt hemland och den har även vunnit uppskattning utanför USA som en mycket uppskattad utställningshund. I USA framhålles dock ofta vikten av att komma ihåg att den är en stötande och apporterande fågelhund och inte enbart en utställningshund. Rasen importerades till Sverige år 1950. Den amerikanska cocker spanieln skall vara balanserad i temperamentet, frimodig och glad utan någon tendens till blyghet. Den skall visa stor arbetslust.

Ur Standard för Amerikansk cocker spaniel

-------------------------------------------------------------------------------

Barbet

Barbet

FCI-nummer 105

Ursprungsland/hemland: Frankrike

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhundar är 58-65 centimeter, för tikar 53-61 centimeter. Avvikelse på +/- 1 cm tolereras.

Färg: Enfärgat svart, grå, leverbrun, fawn, sandfärgad, vit eller vit med mer eller mindre fläckighet. Alla nyanser av fawn och sandfärgat accepteras men nyansen skall helst vara enhetlig på hela kroppen.

Kort om rasen: Barbet är en mycket gammal ras som är vanligt förekommande i hela Frankrike. Det är en vattenhund som används för jakt på sjöfågel, vilket finns beskrivet i litteratur från 1500-talet och framåt. En vattenhund är mer än en apportör. Den måste även söka och stöta upp bytet som gömmer sig i vattenvegetationen. Därefter apporterar den det av jägaren skjutna bytet. En vattenhund fruktar inte kyla utan går i vattnet i alla väder. Barbet skall vara balanserad. Den är mycket fäst vid sin familj, mycket sällskaplig och älskar vatten, även mycket kallt sådant.

Ur Standard för Barbet

-------------------------------------------------------------------------------

Chesapeake bay retriever.jpg

Chesapeake bay retriever

FCI-nummer 263

Ursprungsland/hemland: USA

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 58-66 centimeter, för tik 53-61 centimeter. Vikt för hanhund är 30-36 kilo, för tik 25-32 kilo.

Färg: Färgen skall så nära som möjligt likna den omgivning som hunden skall arbeta i. Alla nyanser av brunt, "sedge" (gulrött/tanfärg) eller "deadgrass" (matt gulbrunt/vetefärg) skall accepteras. Enfärgade hundar skall föredras. Alla tillåtna färgvarianter skall värderas lika. En vit fläck på bröstet, buken, tårna eller baktill på tassarna (precis ovanför den stora trampdynan) är tillåtet, men ju mindre fläck desto bättre. Enfärgade fläckar skall föredras. Pälsens färg och struktur måste noga övervägas i bedömningen.

Kort om rasen: Chesapeake bay retriever är en apportör, som är lika skicklig på land som i vatten. Rasen utvecklades i området runt Chesapeake Bay i nordöstra USA för att, kunna användas vid jakt på sjöfågel under de mest växlande väder- och sjöförhållanden. Hunden skulle kunna klara att ta sig fram genom isigt vatten under upprepade, ansträngande simturer. Rasens karakteristiska egenskaper gör den särskilt lämpad att fullgöra sina arbetsuppgifter med lätthet, effektivitet och uthållighet. Rasen skall ha ett livligt och glatt temperament. Den skall vara intelligent och visa prov på sunt förnuft samt vara tillgiven och beskyddande. I arbete skall den vara modig, arbetsvillig och alert. Den skall ha ett gott luktsinne och älska vatten.

Ur Standard för Chesapeake bay retriever

-------------------------------------------------------------------------------

Foto: jakke94

Clumber spaniel

FCI-nummer 109

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Idealvikt för hanhund är 36 kilo, för tik 30 kilo.

Färg: Helvit kropp med citrongula (lemon) tecken föredras men apelsinfärg (orange) är tillåten. Tecknen på huvudet skall vara lätta och nospartiet spräckligt.

Kort om rasen: Clumber spaniel räknar sitt ursprung från franska jakthundraser av bassetliknande typ, som uppblandats med engelska spaniels. Rasen har, till skillnad från övriga spaniels, i hög grad bibehållit sin ursprungliga typ. Clumber spaniel har alltid varit och är fortfarande uppskattad för sitt långsamma och noggranna jaktsätt som stötande och apporterande fågelhund. Clumber spaniel är lugn, godmodig och intelligent med ett bestämt sätt som ytterligare framhäver rasens speciella karaktär. Det är en tyst arbetande hund med utmärkt väderkorn, stabil, pålitlig, vänlig och värdig men mera behärskat återhållsam än andra spanielraser. Den visar aldrig någon antydan till aggressivitet.

Ur Standard för Clumber spaniel

-------------------------------------------------------------------------------

Cocker spaniel

Foto: www.fotoakuten.se

Cocker spaniel

FCI-nummer 5

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 39-41 centimeter, för tik 38-39 centimeter. Vikt för hanhund och tik är cirka 13-15 kilo.

Färg: Allehanda. Hos enfärgade hundar får vitt förekomma endast på bröstet.

Kort om rasen: Cocker spaniel kan räkna sin bakgrund till de spaniels, som tidigt förekom som gårdshundar i stora delar av England. Ur dessa "gatuspaniels" utvecklades efter hand även "familjespaniels", som främst kom att användas som stötande och apporterande fågelhundar. Man skilde tidigt mellan vatten- och landspaniels och delade upp de senare i "setting spaniels", "springer spaniel" och "övriga spaniels". Dessa övriga fick så småningom beteckningen "cocking spaniels", eftersom hundarna främst användes vid morkulljakt. Under rasens utveckling har stora typförändringar skett och man anser att den moderna typen av cocker spaniel slog igenom år 1905. Cocker spaniel är en av världens mest uppskattade och populära hundraser. Typiskt för cocker spaniel är en medfödd gladlynthet och en ständigt viftande svans med typiskt ivriga rörelser, speciellt då hunden följer vittring, utan att vika för svårframkomlig vegetation. Den är vänlig och tillgiven, fylld av energi och livsglädje.

Ur Standard för Cocker Spaniel

-------------------------------------------------------------------------------

Curly coated retriever

Curly coated retriever

FCI-nummer 110

Ursprungsland/hemland: England

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 69 centimeter, för tik 64 centimeter.

Färg: Svart eller leverbrun.

Kort om rasen: Rasen uppstod under första delen av 1800-talet, möjligen tidigare, genom korsningar mellan främst olika vattenapporterande hundar. De krullhåriga vattenapporterande raserna anses ursprungligen härstamma från sydeuropeiska, likaså krullhåriga och vattenapporterande hundar, vilka är kända sedan antiken. Curly coated retriever anses även ha en god del av den numera utdöda kanadensiska Sankt Johns-hunden, som var känd under senare delen av 1700-talet och fram till mitten av 1800-talet. Det var en liten retrieverliknande hund, som användes av fiskare och fågeljägare. Sankt Johns-hundar importerades till England i början av 1800-talet, där de uppskattades för sin utmärkta förmåga att apportera fågel i vatten och finna skadeskjuten fågel. Curly coated retriever är också känd för dessa fina egenskaper. Den har alltid prisats för sin starka fysik, självständighet och utmärkta apporteringsförmåga. Curly coated retriever ger intryck av att vara intelligent och vänlig, stabil och pålitlig. Rasen skall vara modig, ha självtillit och vara självständig. Curly coated retriever kan verka reserverad.

Ur Standard för Curly coated retriever

-------------------------------------------------------------------------------

Engelsk springer spaniel

Foto: Elna

Engelsk springer spaniel

FCI-nummer 125

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund och tik är cirka 51 centimeter.

Färg: Leverbrunt och vitt, svart och vitt eller någon av dessa kombinationer med tantecken.

Kort om rasen: Den engelska springer spanieln är av gammalt ursprung. Rasen är den äldsta av de brittiska fågelhundarna och ursprunget till alla landspaniels med undantag av clumber spanieln. Den användes ursprungligen för att finna och stöta upp villebråd vid jakt med nät, falk eller greyhound, men brukas numera uteslutande som stötande och apporterande hund. Engelsk springer spaniel är vänlig, gladlynt och följsam. Blyghet och aggressivitet är absolut inte önskvärt.

Ur Standard för Engelsk springer spaniel

-------------------------------------------------------------------------------

Field spaniel

FCI-nummer 123

Ursprungsland/hemland: England

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund och tik är cirka 46 centimeter. Vikt för hanhund och tik är 18-25 kilo.

Färg: Svart, leverbrun, roan eller någon av dessa färger med tan-tecken. Hos enfärgade hundar är det tillåtet med vitt eller roan på bröstet.

Kort om rasen: Field spaniel var från början beteckningen på landspaniels, vilka man skilde från vattenspaniels. Rasens historia är växlande och typmässigt har field spanieln genomgått en utveckling där de exteriöra idealen växlat högst betydligt. Under olika perioder har inkorsning skett av sussex spaniel, engelsk springer spaniel, irländsk vattenspaniel och basset hound. Numera är typen enhetligare och man eftersträvar en medellång, kraftig och robust hund. Field spaniel är idealisk för jakt under bössan eller som kamrat på landsbygden. I storstadsmiljö passar den inte. Rasen är ovanligt foglig, aktiv, sensibel och självständig.

Ur Standard för Field spaniel

-------------------------------------------------------------------------------

Flatcoated retriever

Flatcoated retriever

FCI-nummer 121

Ursprungsland/hemland: England

Storlek/vikt: Önskvärd mankhöjd för hanhund är 58-61 centimeter, för tik 56-59 centimeter. Önskvärd vikt för hanhund i god kondition är 27-36 kilo, för tik 25-32 kilo.

Färg: Svart eller leverbrun.

Kort om rasen: Vid mitten av 1800-talet blev klappjakt på fasan en populär jaktform på de engelska godsen. En ny typ av hund behövdes för denna jakt och genom korsningar mellan en rad olika raser utvecklades den apporterande fågelhunden, retrievern. Mot slutet av seklet delades denna upp i olika varianter efter hårlag och färg. Flatcoated retriever var en av dessa. Standarden för flatcoated retriever beskriver en hund vars huvudsakliga uppgift är att bärga det skjutna viltet till jägaren. En hund som har kraft nog att arbeta uthålligt i svårforcerad terräng och som samtidigt har spänst och snabbhet för att hinna ifatt ett skadat villebråd. Flatcoated retriever har ett förtroendeingivande sätt och visar sin positiva och vänliga attityd genom en intensivt viftande svans. Det vakna och lyhörda temperamentet är en förutsättning för att den skall kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Ur Standard för Flatcoated retriever

-------------------------------------------------------------------------------

Golden retriever

Golden retriever

FCI-nummer 111

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 56-61 centimeter, för tik 51-56 centimter.

Färg: Alla nyanser av guld- och gräddfärg, dock inte röd eller mahognyfärgad. Endast på bröstet är några få vita hårstrån tillåtna.

Kort om rasen: Golden retriever kommer från gränstrakterna mellan England och Skottland och dess ursprung kan dateras till senare delen av 1800-talet. Rasen har tillkommit genom linjeavel på gula retriever och Tweed-water spaniel. Aveln har syftat till att skapa en ras med utpräglad apporterings- och arbetslust, lyhördhet och intelligens samt följsamhet och vänlighet. Dessa egenskaper har säkert bidragit till att rasen rönt en sådan stor popularitet som familjehund. Golden retriever är följsam och intelligent med en medfödd arbetsförmåga. Rasen skall vara vänlig, tillitsfull och ha självförtroende.

Ur Standard för Golden retriever

-------------------------------------------------------------------------------

Foto: Irlandzki_spaniel_wodny na Światowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu av Pleple2000 (CC BY-SA)

Irländsk vattenspaniel

FCI-nummer 124

Ursprungsland/hemland: Irland

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 53-59 centimeter, för tik 51-56 centimeter.

Färg: En mycket mättad purpurbrun leverfärg. Vitt på bröstet är absolut inte önskvärt.

Kort om rasen: I allmänhet anses det att irländsk vattenspaniel har utvecklats från hundar som hade sitt ursprung i Persien och kom till Irland via Spanien. Den första irländska hänvisningen till "vattenhundar som jagar sjöfågel" daterar sig från år 1600. Det finns inga verkliga bevis för rasens ursprung förutom genom dess mest karaktäristiska särdrag - "råttsvansen". Detta särdrag förekommer inte hos någon annan liknande ras och gör det troligt att nutidens irländska vattenspaniel har ett irländskt ursprung. Rasens förfäder blev mycket uppskattade i utställningsringen under andra halvan av 1800-talet. Den irländska vattenspanieln kan lätt anpassas till att bli en användbar jakthund vid nästan alla former av jakt. Den står gärna för vilt och den apporterar villigt även i mycket snårig terräng. Rasens natur och byggnad har traditionellt gjort den till fågeljägarens val. Rasen skall vara stolt och kombinera intelligens och uthållighet med mod, livlighet, ivrighet, enorm styrka och lojalitet. Den är en trevlig familjehund men gör skillnad mellan främlingar och människor den känner.

Ur Standard för Irländsk vattenspaniel

-------------------------------------------------------------------------------

Kooikerhondje

Kooikerhondje

FCI-nummer 314

Ursprungsland/hemland: Nederländerna

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund och tik är cirka 35-40 centimeter.

Färg: Välavgränsade och rent orangeröda fläckar på vit botten. De färgade partierna skall dominera. På huvudet skall en bläs av vitt föredras. Kindpartierna skall vara färgade.

Kort om rasen: Denna lilla spaniel, som tidigare och fortfarande används på sitt speciella sätt vid andjakt, är en sann fågelhund. Denna holländska ras är nu officiellt erkänd. Interimsstandarden antogs den 18 juni år 1966 av "Raad van Beheer", den holländska kennelklubben. Den årliga träffen för kooikerhondje spelade en viktig roll i utvecklingen av rasen. Hundar av god kvalité föds nu upp i tillräckligt antal. Kooikerhondje skall vara glad, inte skällig, lättskött, mycket beroende av sin ägare, vänlig till sättet med ett jämnt temperament. Den skall vara alert.

Ur Standard för Kooikerhondje

-------------------------------------------------------------------------------

Labrador retriever

Labrador retriever

FCI-nummer 122

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 56-57 centimeter, för tik 55-56 centimeter.

Färg: Enfärgat svart, gul eller leverbrun. Gult får variera från ljust gräddfärgat till rävrött. En liten vit fläck på bringan är tillåtet.

Kort om rasen: Rasens egentliga ursprung är höljt i dunkel och många teorier finns. Tämligen säkert är att i början av 1800-talet överfördes till England från Labradorhalvön en ras som sedan genom inkorsningar givit dagens labrador retriever, den som erkändes av den engelska kennelklubben som ras 1903. Rasen har som sin huvudsakliga uppgift att vid fågel- och småviltjakt arbeta efter skott och då främst som apportör. Stor arbetslust, styrka och spänst i kombination med god följsamhet gör den väl lämpad för sina arbetsuppgifter. Till temperamentet är rasen intelligent och följsam med en stark vilja att vara till lags. Den är godmodig, entusiastisk och vänlig, utan spår av aggressivitet eller blyghet. Labrador retriever är en anpassningsbar och tillgiven följeslagare.

Ur Standard för Labrador retriever

-------------------------------------------------------------------------------

Lagotto romagnolo

Lagotto romagnolo

FCI-nummer 298

Ursprungsland/hemland: Italien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 43-48 centimeter, idealhöjd är 46 centimeter. Mankhöjd för tik är 41-46 centimeter, idealhöjd är 43 centimeter. En avvikelse på +/- 1 cm tolereras. Vikt för hanhund är cirka 13-16 kilo, för tik cirka 11-14 kilo.

Färg: Smutsvit enfärgad eller vit med bruna eller orange fläckar, brunskimmel, enfärgat brun (i alla nyanser) eller enfärgat orange. En brun eller mörkt brun mask accepteras.

Kort om rasen: Lagotto romagnolo är en vattenhundsras med gamla anor som apportör i det låglänta Commacchio och i marskområdena runt Ravenna. Under århundraden dränerades de omfattande marklandsområdena som så småningom blev jordbruksmark. Det fick till följd att förutsättningarna även ändrades för lagotton. Från att ha varit vattenapportör blev den en utmärkt tryffelsökarhund i de öppna låglandet och uppe på kullarna i Romagna. Lagotto har en naturlig fallenhet för sök och dess goda näsa har gjort den mycket effektiv vid tryffelsök. Rasens tidigare jaktinstinkt har avlats bort varför den i sitt nuvarande arbete inte blir distraherad av viltvittring. Lagotto skall vara foglig, lättsam, entusiastisk, lättlärd och mycket tillgiven sin ägare. Den är en mycket bra sällskapshund som också varnar vid misstanke om inkräktare.

Ur Standard för Lagotto romagnolo

-------------------------------------------------------------------------------

Nova scotia duck tolling retriever

Nova scotia duck tolling retriever

FCI-nummer 312

Ursprungsland/hemland: Kanada

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund över 18 månader är 48-51 centimeter. Idealmankhöjd för tik över 18 månader är 45-48 centimeter. En avvikelse på + 3 centimeter är tillåten. Vikten skall stå i proportion till mankhöjd och benstomme. Riktlinjer är 20-23 kilo för vuxen hanhund och 17-20 kilo för vuxen tik

Färg: Olika nyanser av rött eller orange med ljusare färgton på behäng och svansens undersida. Vanligtvis förekommer vita tecken på minst ett av följande ställen - svansspets, tassar (inte över mellanhand/-fot), bröst och bläs. En hund av i övrigt hög kvalitet skall inte dömas ner för att den saknar vita tecken.

Kort om rasen: Nova scotia duck tolling retriever (tollare) utvecklades på Nova Scotia-halvön i början på 1800-talet för att "tolla" (eller locka) och apportera sjöfågel. Den "tollande" hunden springer, hoppar och leker längs stranden fullt synlig för andflocken. Ibland försvinner hunden utom synhåll för att med hjälp av den gömda jägaren som kastar små pinnar eller bollar till hunden, snabbt dyka upp igen. Hundens lekfulla beteende väcker ändernas nyfikenhet och de luras att komma inom skotthåll. Tollaren sänds därefter ut för att apportera de skjutna fåglarna. Tollaren skall vara intelligent, lättdresserad och ha stor uthållighet. Den skall vara en stark och skicklig simmare, en naturlig och säker apportör såväl på land som i vatten, redo för arbete i samma ögonblick en uppmaning till apportering ges. Under arbete har tollaren ett snabbt, framrusande sätt med huvudet nästan i linje med ryggen och svansen med sitt mycket rikliga behäng, i ständig rörelse. Den starka apporteringslusten och lekfullheten är nödvändiga egenskaper för rasens specifika arbetssätt.

Ur Standard för Nova scotia duck tolling retriever

-------------------------------------------------------------------------------

Perro de agua espanol

Perro de agua espanol

FCI-nummer 336

Ursprungsland/hemland: Spanien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 44-50 centimeter, för tik 40-46 centimeter. +/- 2 cm är maximalt tillåtet åt båda hållen för bägge könen förutsatt att hunden är proportionerlig till sin mankhöjd. Vikt för hanhund är 18-22 kilo, för tik 14-18 kilo.

Färg: Enfärgad: vit, svart eller leverbrun (kastanj) i olika nyanser. Tvåfärgad: vit och svart eller vit och leverbrun (kastanj) i olika nyanser. Päls som är trefärgad, svart med tan-teckning eller brun med tanteckning är inte tillåtet.

Kort om rasen: Rasen har funnits på den iberiska halvön sedan urminnes tider. Den har samma ursprung som franska barbet. Den största populationen finns i Andalusien där den används som vallhund. De rastypiska egenskaperna, framför allt pälsen, gör rasen väl rustad för regionens variation av fuktigt och torrt klimat och gör den lämplig som såväl vallhund som hjälpreda vid sjöfågeljakt och fiske. Perro de agua espanol skall vara trogen, lydig, glad, arbetsvillig, vaksam och välbalanserad. Inlärningsförmågan skall vara exceptionellt god. Rasen är mycket anpassningsbar.

Ur Standard för Perro de agua espanol

-------------------------------------------------------------------------------

Portugisisk vattenhund

Portugisisk vattenhund

FCI-nummer 37

Ursprungsland/hemland: Portugal

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 50-57 centimeter, idealhöjd är 54 centimeter. Mankhöjd för tik är 43-52 centimeter, idealhöjd är 46 centimeter. Vikt för hanhund är 19-25 kilo, för tik 16-22 kilo.

Färg: Pälsen kan vara enfärgad eller ha en kombination av färger. Enfärgat kan vara svart, vitt eller i olika nyanser av brunt. Kombinerade färger kan vara svart eller brunt med vita tecken. Vit pälsfärg indicerar inte albinism förutsatt att nostryffel, mun och ögonlockskanter har svart pigment. Hos hundar med svart, vit eller svart och vit päls skall huden vara kraftigt pigmenterad, det vill säga blåaktig.

Kort om rasen: I forna tider förekom rasen längs hela Portugals kust. Rasen är en vattenhund med exceptionellt god förmåga och uthållighet att simma och dyka. Den är även av stor användbarhet för att vakta båten och fiskarens ägodelar. Medan ägaren fiskar skall hunden vara uppmärksam och skulle fisk slita sig från krok eller ur nät, hoppar hunden självmant i vattnet för att fånga fisken, dykande under vattnet om så behövs. Hunden simmar också ut för att föra tillbaka nät som gått sönder och rep som lossnat. Dessa hundar används även som kurirer mellan båt och strand eller tvärtom, även när avståndet är betydande. Portugisisk vattenhund är en hund med impulsiv läggning, viljestark, modig och med kamplust, liksom anspråkslös och outtröttlig. Den har ett allvarsamt, genomträngande och uppmärksamt uttryck, liksom utmärkt syn och gott väderkorn. Hund med exceptionell intelligens, som med påtaglig lätthet och glädje lyder varje order från sin husbonde.

Ur Standard för Portugisisk vattenhund

-------------------------------------------------------------------------------

Foto: Sussex_spaniel na Światowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu av Pleple2000 (CC BY-SA)

Sussex spaniel

FCI-nummer 127

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund och tik är 38-41 centimeter. Vikt för hanhund och tik är cirka 23 kilo.

Färg: Varmt gyllene leverfärg med guldlyster i hårtopparna. Den gyllene färgtonen skall dominera. Pälsfärg som är mörkt leverbrun eller mörkt leverbrun som tonar i purpurbrunt är inte önskvärd.

Kort om rasen: Sussex spaniel uppstod som en lokal spanielvariant i grevskapet Sussex i England. Dess historia kan följas tillbaka ända till slutet av 1700-talet och man vet att rasen består av den nu utdöda "Liver and Black Norfolk Spaniel", field spaniel och möjligen några andra tidigare så kallade setting spaniels. Målsättningen med avelsarbetet var att få fram en stötande och apporterande fågelhund, som kunde klara av besvärliga och snåriga terrängförhållanden. Sussex är den enda spaniel som jagar med ett klangfullt och ljudligt skall, vilket ytterligare förbättrar användbarheten i besvärlig mark. Dess långsamma jaktsätt är också en förutsättning för att jägaren skall kunna följa hunden under jakten och därmed komma i tillfälle till skott i sådana marker. Rasen är tämligen sällsynt och har en begränsad genpool. Sussex spaniel är aktiv, energisk och vänlig, aggressivitet är absolut inte önskvärt. Rasen har en medfödd arbetsförmåga. Den ger skall när den arbetar i snårig terräng.

Ur Standard för Sussex spaniel

-------------------------------------------------------------------------------

Foto: Deutscher Wachtel av Steffen Heinz (Caronna) (CC BY-SA)

Wachtelhund

FCI-nummer 104

Ursprungsland/hemland: Tyskland

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är 48-54 centimeter, för tik 45-52 centimeter. Vikten är varierande i förhållande till storleken, ungefär mellan 18 och 25 kilo (tikar något lättare än hanhundar).

Färg: Wachtelhunden indelas i två färggrupper. Enfärgad brun, mer sällan även röd, ofta med vita tecken eller skimmeltecken på bröst och tår. Och brun-, mer sällan även rödskimmel, där grundfärgen består av bruna respektive röda hårstrån tätt blandade med vitt, ofta med bruntrespektive rött huvud, bruna respektive röda fläckar, brun respektive röd mantel över hela ryggen. Till denna färggrupp hör också skäck med vit grundfärg och stora bruna resp. röda fläckar eller "tiger", där den vita grundfärgen är blandad med spräckligt eller prickigt brunt eller rött. Inom bägge färggrupperna förekommer röda tan-tecken över ögonen, på nospartiet, benen och runt anus.

Kort om rasen: Från den jaktliga litteraturen vet man att det redan sedan århundraden tillbaka har funnits jakthundar som liknar dagens wachtelhund och som använts för att stöta upp vilt. Den stamboksförda aveln av rasen wachtelhund började kring sekelskiftet. Wachtelhunden har avlats och avlas uteslutande av jägare för jägare som en kortdrivande och stötande, mångsidig jakthund. Wachtelhunden är livlig med mycket stor jaktlust, vänlig och med ett stabilt psyke, mycket läraktig och anpassningsbar. Rasen skall vara frimodig och utan aggressivitet. Wachtelhunden är en jakthund som har en stark vilja att finna vilt, är spårvillig och spårsäker, har ett ärligt drevskall, har bra näsa, är apporteringsvillig och har vattenpassion, har vilt- och rovdjursskärpa, med lämplig träning och bra förararbete, jagar självständigt, vidsökt och såttroget; är tillförlitlig vid eftersök på skadat vilt och som apportör, som kortdrivare och mångsidig jakthund i täckt terräng, företrädesvis i skog och vatten.

Ur Standard för Wachtelhund

-------------------------------------------------------------------------------

Welsh springer spaniel

Welsh springer spaniel

FCI-nummer 126

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Storlek/vikt: Mankhöjd för hanhund är cirka 48 centimeter, för tik cirka 46 centimeter.

Färg: Djupt röd och vit

Kort om rasen: Welsh springer spaniel är av mycket gammalt ursprung. Rödvita spaniels har funnits i Wales sedan många hundra år. Redan på 1300-talet finns dessa omnämnda i skrifterna. Hundarna användes huvudsakligen till jakt och man kan konstatera att rasen typmässigt är tämligen oförändrad. Rasen har en förhållandevis begränsad numerär. Den godkändes som separat ras av engelska kennelklubben år 1902, då den också fick sitt nuvarande namn. Welsh springer spaniel är vänlig, gladlynt och mycket aktiv, aldrig aggressiv eller nervös.

Ur Standard för Welsh springer spaniel

-------------------------------------------------------------------------------

Wetterhoun

Wetterhoun

FCI-nummer 221

Ursprungsland/hemland: Nederländerna

Storlek/vikt: Idealmankhöjd för hanhund är 59 centimeter, för tik 55 centimeter.

Färg: Enfärgat svart eller brun, eller svart med vita tecken, eller brun med vita tecken. Tick och roan är tillåtet i det vita.

Kort om rasen: Wetterhoun är en välbalanserad hund som traditionellt används till jakt på utter. Rasen är tyst och envis, reserverad mot främlingar och en idealisk vakthund.

Fritt översatt från FCI-standard på engelska, rasstandard på svenska saknas.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-11-11 20:45 #1 av: Cazzos

Många Labradorer i mitt område är överviktiga. Runt mage, platt rygg. Hmpf.

Anmäl
2010-11-12 07:47 #2 av: Jespersen

Vilken fin Golden! Tycker dom är finast när dom är riktigt guldfärgade och inte cremefärgade :)

Anmäl
2010-11-13 20:33 #3 av: klara88

jag älskar hundar och bra artikel

Anmäl
2011-04-28 23:30 #4 av: Chieko

Grupp 8 är nog "min" grupp, det är dessa jag tycker är finast och rätt i sinne. Men är de bra "nybörjarhundar"? De jag gillar främst är tollaren och welsh springer spaniel.

/Karin
Medarbetare på rexkanin.ifokus

Anmäl
2011-04-29 00:07 #5 av: AnneN

#4 Ja de kan vara bra nybörjar hundar för rätt ägare och kanske även lite beroende på vad man är ute efter för egenskaper hos hunden.

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2011-04-29 18:41 #6 av: Chieko

#5 Jagt vill ha en hund som är intresserad av att lära sig saker och att använda dem. Hatar hundar som drar i kopplet, inte lyssnar på inkallning och så vidare. Vill träna och kanske tävla lite, både lydnad och agility och kanske ställa ut någon gång. Är inte så insatt i det hela, ska på min första utställning nästa söndag och titta på :)

/Karin
Medarbetare på rexkanin.ifokus

Anmäl
2011-04-29 19:03 #7 av: AnneN

#6 Det där med inkallning och koppeldragandet är ju en träningsgrej oavsett vilken ras man har. Men vet att retriever iallafall är arbetsglada hundar som gärna lär sig allt möjligt (finns undantag inom alla raser), spaniel har jag inte så mycket erfarenhet av men de jag träffat har varit väldigt arbetsvilliga.

Det man kan tänka på med appoterande raser är att en del individer som inte får utlopp för sin medfödda apporteringsglädje kan börja "apportera" armar på folk då de ska hälsa (tar sällan hårt), bära skor och allt annat den kommer över som ryms i munnen. Visst man behöver inte gå på jaktträning med dem, men att låta de apportera dummysar, leksaker, apporter eller annat då och då kan vara bra.

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2011-04-30 10:22 #8 av: Chieko

Tack för tipsen. Läste ett inlägg som fick mig att tänka till igår. Det är som du också säger möjligt att lära alla hundar lite grann, och jag behöver inte ha en "träningsmaskin" (som den andra kallade det) bara för att jag vill kunna träna lite. Det är nog bättre att börja med en lugnare ras och sedan ta en mer aktiv som andrahund om det är vad jag är ute efter! Mitt enda problem då är att hundarna i grupp 8 är de enda jag tycker är snygga... Får väl bli en golden som alla andra ;)

/Karin
Medarbetare på rexkanin.ifokus

Anmäl
2011-07-06 23:36 #9 av: [jakke94]

ohh sussex spaneil är så fina :)

Anmäl
2011-07-07 09:51 #10 av: pius314

en dum fråga kanske, men när jag kollar i headern för att se var jag kan hitta alla artiklarna samlade (alltså hitta rätt rubrik) så är det ju "bara numret på gruppen... kan man få upp alla fina artiklar om hundraser brevid varann...

 

som typ

jakt

klickerträning

osv

har "sina" avdelningar...

 

jättefina artiklar, därför vill jag hitta alla... :-)

Anmäl
2011-07-07 10:57 #11 av: SaraC

Om du går in under ARTIKLAR uppe i den svarta huvudmenyn så har du sedan sådan här artikel för varje grupp Glad

 

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2011-07-07 14:35 #12 av: pius314

#11 Oh, tack! tänkte inte på att de kunde vara indelade efter inlägg och artiklar, eftersom artiklarna dyker upp som inlägg... Foten i munnen

Kanon, tack!!!

Anmäl
2011-07-07 15:42 #13 av: [LoveBaloo]

Vilken fin artickel! Alskar att lasa om olika hundraser

Anmäl
2011-07-07 17:12 #14 av: Schniigel

Kooikerhondje <3 thihi

Anmäl
2011-08-20 20:27 #15 av: [NoOrdinaryGirl5]

Min favorit grupp!! =) Har nästan alltid funnits en Golden Retriever i mitt liv, (förutom 3 år när vi inte hade någon hund) kan inte ens tänka mig ett liv utan en Golden! =)

Skulle gärna vilja ha en Tollare, en Golden och en Labrador.

Anmäl
2011-08-21 14:35 #16 av: [Star-Di]

Jag har en stark kärlek till retrieverraserna. Hållt på med golden och labrador i över 7 år inna  jag skaffade Lapphund.

Anmäl
2013-10-31 11:11 #17 av: Ove-D

Vilken otroligt fin artikel!!!
Perro de agua espanol har samma ursprung som Barbeten men är mindre. Den låter som en härlig hund!

Anmäl
2013-10-31 15:52 #18 av: DwarfHamster

Jag diggar Welsh Springer Spaniel jättemycket!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.